Унікальне обладнання університету

  
Назва елементу:
Детальний опис:
Факультет/Інститут:
Країна виробник:
Фірма виробник:
Галузі/напрямки дослідження:установка для дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм комп`ютеризована на базі ІКС-12

Структурний підрозділ:  Оптики
Модель:  на базі ІКС-12
Дата випуску:  01.01.1961
Детальний опис обладнання:  Дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм
Технічні характеристики:  діапазон 400-10000 нм комп`ютеризовано
Галузі/напрямки дослідження:  фізика
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для комплексних досліджень властивостей гетероструктур 09ИОС-3

Модель:  09ИОС-3
Детальний опис обладнання:  Гетероструктура — термин в физике полупроводников, обозначающий выращенную на подложке слоистую структуру из различных полупроводников Оже-спектроскопия (ЭОС) — общий аналитический метод, используемый, в частности, в исследовании поверхности и, в области материаловедения. В основе спектроскопического метода лежит эффект Оже, который основан на анализе заполнения электроном вакансии, образованной на одной из внутренних электронных оболочек атома путём «выбивания» другого электрона рентгеновским излучением.
Факультет/Інститут:  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка насичення в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка для насичення зразків гірських порід гасом та моделлю пластової води
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


флуоресцентний спектрометр LS55 Perkin Elmer

Структурний підрозділ:  Аналітичної хімії
Модель:  LS55
Країна виробник:   Велика Британія
Фірма виробник:  Perkin Elmer
Дата випуску:  08.06.2008
Детальний опис обладнання:  Люмінесцентний спектрометр Спектрометры люминесцентные LS 55 предназначены для измерения интенсивности люминесцентного излучения и количественного химического анализа органических и неорганических веществ. Принцип действия спектрометров основан на измерении интенсивности оптического излучения, возникающего либо вследствие образования продуктов химических реакций в возбуждённом состоянии, либо вследствие облучения образца излучением с определённой длиной волны, причём интенсивность излучения связана с концентрацией определяемого вещества. Конструкция спектрометра включает в себя: - источник возбуждения люминесценции – импульсная ксеноновая лампа; - монохроматоры возбуждения и регистрации люминесценции типа Монка-Джиллисона с дифракционными решётками; - кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути 10 мм; - систему регистрации; - систему электропитания. Спектрометры выполнены в едином корпусе настольного исполнения и управляются с помощью внешнего IBM-совместимого компьютера и специализированного программного обеспечения, позволяющего спектрометру работать в режимах измерения флуоресценции, фосфоресценции, хемилюминесценции и биолюминесценции.
Технічні характеристики:  Джерело опромінення: ксенонова імпульсна лампа. Діапазон сканування: спектри збудження - 200-800 нм; флуоресценції - 200-650 нм; Ширина щілини: збудження - 2,5-15,0 нм; люмінесценції 2,5-20,0 нм. Сигнал/шум = 500/1
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Флуоресцентний спектрофотометр Cary Eclipse ARS

Структурний підрозділ:  Експериментальної фізики
Модель:  Cary Eclipse
Фірма виробник:  ARS
Дата випуску:  01.01.2009
Детальний опис обладнання:  Сагу Eclipse - Спектрофлуориметр з двома надшвидкими скануючими монохроматорами, побудований на основі пульсуючої ксенонової лампи і оптики Шварцшильда. Сагу Eclipse розроблявся як спектрофлуориметр широкого профілю для проведення дослідницьких робіт і рутинних вимірів, що володіє максимальною чутливістю, швидкістю і потужним пакетом програмного забезпечення, що перевершує всі сучасні аналоги. Сагу Eclipse забезпечує роботу в режимах вимірювання флуоресценції, фосфоресценції, Хемі-і біолюмінесценції і дає можливість збору 80 точок в секунду в режимі флуоресценції, що необхідно для вивчення швидких кінетичних процесів. У режимі фосфоресценції збір даних проводиться кожну мікросекунду. Чутливість Сагу Eclipse дозволяє визначати пікомольние концентрації в пробах малого (0.5 мл в стандартній кюветі) обсягу. Геометрія горизонтального пучка забезпечує максимальну ефективність світловіддачі освітленій частині проби, а застосування оптики Шварцшильда - максимальну ефективність використання джерела світла. Малі розміри (60 х 62.5 х 27.5 см) полегшують установку і роботу приладу в лабораторних умовах, а велика кюветноє відділення (19.8 х 27.3 х 20.5) дозволяє без проблем встановлювати в прилад різні приставки і нестандартні зразки. Сагу Eclipse створений із застосуванням повністю відбиває оптики з кварцовим покриттям. Як і у всіх спектрофотометрах серії Сагу, оптичні компоненти змонтовані на тривимірній сталевий базі для підвищеної стабільності при проведенні вимірювань.
Технічні характеристики:  200-800 нм, розд.здатність 1нм, 77К-298К, спектри випромінювання та збудження
Галузі/напрямки дослідження:  фізика
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф преперативний Combiflash companion (США)

Структурний підрозділ:  Хіміко-біологічний центр
Країна виробник:   США
Фірма виробник:  Combiflash companion
Дата випуску:  01.01.2011
Детальний опис обладнання:  CombiFlash NextGen 300+ Установка нового стандарта в производительности флэш-хроматографии CombiFlash NextGen 300+ стандартно поставляется со всеми опциями , установленными. Диапазон расхода составляет от 1 до 300 мл / мин при рабочем давлении до 300 фунтов на кв. Дюйм (20 бар). Система оснащена клапаном впрыска с твердой нагрузкой, который можно обойти, если вы решите выполнить впрыск жидкости. Технология RFID входит в стандартную комплектацию и автоматически считывает размер и тип колонки RediSep или RediSep Gold, используемой для очистки. На основании этой информации в систему запрограммированы градиент по умолчанию и скорость потока. Просто вставьте колонку в подставку, нажмите «Play» и запуск начнется. Эта та же самая технология RFID автоматически считывает тип используемой стойки, гарантируя, что никогда не будет пропущенной или переполненной трубки. Мониторинг уровня активного растворителя и отходов является стандартным для NextGen 300+.
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф рідинний ???

Структурний підрозділ:  Фізіології та екології рослин
Країна виробник:   Чехія
Фірма виробник:  Laboratorni pristroj Prana
Дата випуску:  01.01.1990
Галузі/напрямки дослідження:  біохімія
Факультет/Інститут:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


цифровий спектроаналізатор

Модель:  DSA-1000
Фірма виробник:  Canberra
Детальний опис обладнання:  DSA-1000 - это настольный многоканальный анализатор с цифровым сигнальным процессором и программным управлением. В состав анализатора входят цифровой сигнальный процессор на 16 К каналов, стабилизатор спектра, универсальный источник высокого напряжения и память на 16 К каналов спектра. Использование цифрового сигнального процессора позволяет повысить пропускную способность и стабильность характеристик анализатора. Подробнее общие характеристики цифровых сигнальных процессоров описаны в статье "Характеристики цифровых процессоров сигнала для гамма-спектрометрии". Анализатор соединяется с компьютером по интерфейсам RS-232 и USB и работает под управлением базового программного обеспечения Genie-2000.
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


ЯМР-спектрометр MERCURY400 VARIAN (США)

Модель:  MERCURY 400
Фірма виробник:  VARIAN (США)
Детальний опис обладнання:  Спектрометр ядерного магнітного резонансу (ЯМР) MERCURY 400 фірми VARIAN - спектрометр для вивчення хімічних сполук в розчиненому стані. За його допомогою отримують унікальні відомості про внутрішньо-молекулярну будову хімічних сполук, в основному органічних. Завдяки вимірюванням спектрів на різних ядрах, а саме протонах, вуглецю, фосфорі, фторі (1Н, 13С, 31Р, 19F та ін.), які присутні в молекулі та проведенням ЯМР кореляційних експериментів на основі двовимірних методик є можливість побудувати обгрунтовану тривимірну модель досліджуваної молекули. На хімічному факультеті метод ЯМР є базовим методом, який використовують в навчальному та науковому аспектах для всіх кафедр. Вивчають структуру нових синтезованих гетероциклів, їх ізомерів та таутомерів; будову комплексних  та полімерних сполук.
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненніВгору