Унікальне обладнання університету

  
Назва елементу:
Обладнання на факультеті/інституті::
Фірма виробник::
Галузі/напрямки дослідження::
Центр колективного користування::Установка визначення пористості в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  Власна розробка
Дата випуску::  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення пористості зразків гірських порід
Технічні характеристики:  Точність 0,1%
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка визначення проникності в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель::  ВУП - 10
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  Власна розробка
Дата випуску::  01.10.2019
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення проникності зразків гірських порід Установка призначена для визначення проникності для повітря захисних бетонних конструкцій атомних електростанцій та інших потенційно небезпечних об’єктів енергетичної інфраструктури в атмосферних умовах і в умовах розтягу з навантаженням від 0,2 кН до 20 кН. Окрім того, установка може застосовуватись для визначення коефіцієнта проникності порід нетрадиційних джерел вуглеводнів на повнорозмірних зразках керну нафтогазових свердловин. Випробувальна установка «ВУП-10» має модульну конструкцію: – вимірювальної камери, в яку поміщається циліндричний випробувальний зразок бетону, або консолідованого будівельного матеріалу, або гірської породи; – балона із стисненим повітрям; – повітряного редуктора; – гідравлічного преса; – лабораторного газового лічильника типу ГСБ-400; – датчика тиску (0 - 2,5 МПа) для вимірювання тиску повітря подаваного на зразок; – датчика тиску (0 - 6 МПа) для контролю тиску масла в гідравлічному циліндрі; – кранів і сполучних трубок високого тиску. Вимірювальна камера установки, призначена для створення відповідних умов досліджень. Вона має оригінальну конструкцію, спроектована і виготовлена в НДЛ теоретичної і прикладної геофізики; місцезнаходження - петрофізичній лабораторії ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Сфера застосування установка ВУП-10: визначення транспортних характеристик бетонів захисних споруд енергооб’єктів, нафтогазова геологія тощо
Технічні характеристики:  Точність 2%
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка високого тиску ЦВС-1000 в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель::  ВСЦ-1000
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  Власна розробка
Дата випуску::  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення фізичних властивостей зразків порід в пластових умовах 
Технічні характеристики:  Точність 2,5%
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка для визначення електричних параметрів порід на базі RLC-метра МНС-1100 ТОВ “Промікс” + в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель::  МНС-1100
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  ТОВ “Промікс” + власна розробка
Дата випуску::  01.10.2010
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення електричних параметрів зразків порід
Технічні характеристики:  Класи точності С і М
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка для визначення швидкості пружних хвиль на базі приладу "Керн-4" в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель::  Керн-4
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  Власна розробка
Дата випуску::  01.01.2014
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення швидкості повздовжньої та поперечної хвиль в зразках порід
Технічні характеристики:  Точність 1%
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм комп`ютеризована на базі ІКС-12

Кафедра, відділ, сектор::  Оптики
Модель::  на базі ІКС-12
Дата випуску::  01.01.1961
Детальний опис обладнання:  Дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм
Технічні характеристики:  діапазон 400-10000 нм комп`ютеризовано
Галузі/напрямки дослідження::  фізика
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  a
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для комплексних досліджень властивостей гетероструктур 09ИОС-3

Модель::  09ИОС-3
Детальний опис обладнання:  Гетероструктура - термін у фізиці напівпровідників, що позначає вирощену на підкладці шарувату структуру з різних напівпровідників Оже-спектроскопія (ЕОС) - загальний аналітичний метод, який використовується, зокрема, в дослідженні поверхні і, в галузі матеріалознавства. В основі спектроскопічного методу лежить ефект Оже, який заснований на аналізі заповнення електроном вакансії, утвореної на одній з внутрішніх електронних оболонок атома шляхом «вибивання» іншого електрона рентгенівським випромінюванням.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  a
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка насичення в/р

Кафедра, відділ, сектор::  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник::   Україна
Фірма виробник::  Власна розробка
Дата випуску::  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка для насичення зразків гірських порід гасом та моделлю пластової води
Галузі/напрямки дослідження::  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  d
Центр колективного користування::  Відділення геології
Обладнання на факультеті/інституті::  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


флуоресцентний спектрометр LS55 Perkin Elmer

Кафедра, відділ, сектор::  Аналітичної хімії
Модель::  LS55
Країна виробник::   Велика Британія
Фірма виробник::  Perkin Elmer
Дата випуску::  08.06.2008
Детальний опис обладнання:  Люмінесцентний спектрометр Спектрометры люминесцентные LS 55 предназначены для измерения интенсивности люминесцентного излучения и количественного химического анализа органических и неорганических веществ. Принцип действия спектрометров основан на измерении интенсивности оптического излучения, возникающего либо вследствие образования продуктов химических реакций в возбуждённом состоянии, либо вследствие облучения образца излучением с определённой длиной волны, причём интенсивность излучения связана с концентрацией определяемого вещества. Конструкция спектрометра включает в себя: - источник возбуждения люминесценции – импульсная ксеноновая лампа; - монохроматоры возбуждения и регистрации люминесценции типа Монка-Джиллисона с дифракционными решётками; - кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути 10 мм; - систему регистрации; - систему электропитания. Спектрометры выполнены в едином корпусе настольного исполнения и управляются с помощью внешнего IBM-совместимого компьютера и специализированного программного обеспечения, позволяющего спектрометру работать в режимах измерения флуоресценции, фосфоресценции, хемилюминесценции и биолюминесценции.
Технічні характеристики:  Джерело опромінення: ксенонова імпульсна лампа. Діапазон сканування: спектри збудження - 200-800 нм; флуоресценції - 200-650 нм; Ширина щілини: збудження - 2,5-15,0 нм; люмінесценції 2,5-20,0 нм. Сигнал/шум = 500/1
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  b
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Флуоресцентний спектрофотометр Cary Eclipse ARS

Кафедра, відділ, сектор::  Експериментальної фізики
Модель::  Cary Eclipse
Фірма виробник::  ARS
Дата випуску::  01.01.2009
Детальний опис обладнання:  Сагу Eclipse - Спектрофлуориметр з двома надшвидкими скануючими монохроматорами, побудований на основі пульсуючої ксенонової лампи і оптики Шварцшильда. Сагу Eclipse розроблявся як спектрофлуориметр широкого профілю для проведення дослідницьких робіт і рутинних вимірів, що володіє максимальною чутливістю, швидкістю і потужним пакетом програмного забезпечення, що перевершує всі сучасні аналоги. Сагу Eclipse забезпечує роботу в режимах вимірювання флуоресценції, фосфоресценції, Хемі-і біолюмінесценції і дає можливість збору 80 точок в секунду в режимі флуоресценції, що необхідно для вивчення швидких кінетичних процесів. У режимі фосфоресценції збір даних проводиться кожну мікросекунду. Чутливість Сагу Eclipse дозволяє визначати пікомольние концентрації в пробах малого (0.5 мл в стандартній кюветі) обсягу. Геометрія горизонтального пучка забезпечує максимальну ефективність світловіддачі освітленій частині проби, а застосування оптики Шварцшильда - максимальну ефективність використання джерела світла. Малі розміри (60 х 62.5 х 27.5 см) полегшують установку і роботу приладу в лабораторних умовах, а велика кюветноє відділення (19.8 х 27.3 х 20.5) дозволяє без проблем встановлювати в прилад різні приставки і нестандартні зразки. Сагу Eclipse створений із застосуванням повністю відбиває оптики з кварцовим покриттям. Як і у всіх спектрофотометрах серії Сагу, оптичні компоненти змонтовані на тривимірній сталевий базі для підвищеної стабільності при проведенні вимірювань.
Технічні характеристики:  200-800 нм, розд.здатність 1нм, 77К-298К, спектри випромінювання та збудження
Галузі/напрямки дослідження::  фізика
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  a
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Фотометр пламенный PFP-7

Кафедра, відділ, сектор::  Аналітичної хімії
Модель::  PFP-7
Країна виробник::   Велика Британія
Фірма виробник::  Jenway
Детальний опис обладнання:  Пламенный фотометр PFP-7 (Jenway, Англия) предназначен для определения концентрации ионов щелочных (Na, K, Li) и щелочноземельных (Ca, Ba) металлов в жидких средах в лабораторных условиях. Прибор надежен и прост в эксплуатации. Для работы можно использовать различные типы газов: пропан, бутан, природный газ, сжиженный газ. Безопасность обеспечивается полуавтоматической системой зажигания пламени и автоматической системой прекращения подачи горючего газа при угасании пламени. Основные особенности: •    высокое разрешение - до 1 ppm; •    специальные стеклянные фильтры с узким диапазоном пропускания длины волны для подавления помех (установлены на диске, что обеспечивает быструю смену фильтров); •    встроенная система электронного поджига и пропуска пламени; •    независимые регуляторы усиления и точки нуля; •    результаты измерений отображаются на легко читаемом светодиодном индикаторе.
Технічні характеристики:  Технические характеристики Диапазон измерений массовой концентрации Na (K) 0,5...1000 (400) мг/дм3 Пределы обнаружения Na и К 0,2 ppm Пределы обнаружения Li 0,25 ppm Пределы обнаружения Са 15 ppm Пределы обнаружения Ва 30 ppm Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации Na и K: 0,5...10,0 мг/дм3>10,0 мг/дм3 ±(0,03хС + 0,5) мг/дм3 ±0,04хС мг/дм3 Стабильность (дрейф) нулевого сигнала после 15 мин. прогрева 2 % в час Продолжительность однократного измерения, не более 1 мин. Расход пробы 2...6 см3/мин. Электропитание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более 10 Вт Габариты 420х360х300 мм Масса 8 кг
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  тел. 0674439033.
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф преперативний Combiflash companion (США)

Кафедра, відділ, сектор::  Хіміко-біологічний центр
Країна виробник::   США
Фірма виробник::  Combiflash companion
Дата випуску::  01.01.2011
Детальний опис обладнання:  CombiFlash NextGen 300+ Установка нового стандарта в производительности флэш-хроматографии CombiFlash NextGen 300+ стандартно поставляется со всеми опциями , установленными. Диапазон расхода составляет от 1 до 300 мл / мин при рабочем давлении до 300 фунтов на кв. Дюйм (20 бар). Система оснащена клапаном впрыска с твердой нагрузкой, который можно обойти, если вы решите выполнить впрыск жидкости. Технология RFID входит в стандартную комплектацию и автоматически считывает размер и тип колонки RediSep или RediSep Gold, используемой для очистки. На основании этой информации в систему запрограммированы градиент по умолчанию и скорость потока. Просто вставьте колонку в подставку, нажмите «Play» и запуск начнется. Эта та же самая технология RFID автоматически считывает тип используемой стойки, гарантируя, что никогда не будет пропущенной или переполненной трубки. Мониторинг уровня активного растворителя и отходов является стандартным для NextGen 300+.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  b
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф рідинний

Кафедра, відділ, сектор::  Фізіології та екології рослин
Країна виробник::   Чехія
Фірма виробник::  Laboratorni pristroj Prana
Дата випуску::  01.01.1990
Галузі/напрямки дослідження::  біохімія
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  c
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Центрифуга CF-10

Кафедра, відділ, сектор::  Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
Модель::  CF-10
Країна виробник::  Китай
Дата випуску::  04.12.2012
Детальний опис обладнання:  Сепарує частинки різної розмірності. -12-місний для пробірок 1,5 або 2мл; - Частота 13 500 об / хв; -Цифровий дисплей: таймер, швидкість; -Блокування кришки при роботі центрифуги; -Адаптер для пробірок на 1,2-0,5 мл.
Технічні характеристики:  Максимальна місткість: 12 х 2,0мл Швидкість: 13 500 Розміри: 170х226х183 Таймер: 99мин 59сек Потужність: 90 Вага: 2,3
Галузі/напрямки дослідження::  високі технології
Центр колективного користування::  Несистемне обладнання
Обладнання на факультеті/інституті::  Інститут високих технологій

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Циркуляційний термостат JULABO MЕ-26

Кафедра, відділ, сектор::  Молекулярної фізики
Модель::  MЕ-26
Країна виробник::   Німеччина
Фірма виробник::  JULABO
Детальний опис обладнання:  JULABO циркуляційний термостат з ванною з нерж.сталі для термостатування зовнішніх систем, а також в лазні термостата. Основне застосування - термостатирование зовнішніх систем. підвищена продуктивність дозволяє ефективно використовувати як у відкритих системах, так і для систем з великими обсягами. малі об'єкти можуть бути одночасно керується за допомогою терморегулятора в бані термостата. Моделі серій TopTech і HighTech є в наявності з різними розмірами ванн і пристосуваннями. Як аксесуари є в розпорядженні штативи для пробірок, а також кришки для бань. Ваші переваги VFD вакуумно-флуоресцентний дисплей Бризкоозахищеним клавіатура для установки заданої температури, значень функцій оповіщення і функцій меню PID3 каскадний температурний контролер для високої стабільності температур у внутрішньої / зовнішньої системах ATC3 калібрування абсолютної температури за трьома точкам Підключення для Pt100 зовнішнього температурного датчика для вимірювання і управління SMART PUMP інтелектуальна електронна система управління насосом Система попередження про низький рівень теплоносія в лазні (DBGM 203 06 059.8) Захист від перегрівання з установкою за допомогою дисплея RS232 інтерфейс для Online-комунікації Інтегрований програматор з програмою на 10 кроків
Технічні характеристики:  Технічні дані Номер для замовлення 9162526 серія TopTech Категорія Циркуляційні термостати Діапазон робочих температур (° C) +20 ... +200 Стабільність температури (° C) ± 0.01 Роздільна здатність дисплея 0.01 ° C Інтегрований програматор 1x10 steps дисплей VFD Паспорт продукту ME-26 2/3 Потужність нагріву (кВт) 2 Продуктивність насоса (л / хв) 11-16 Продуктивність насоса нагнітання (бар) 0.23-0.45 Отвір / глибина ванни Ш х Д / Р (см) 22 x 30/20 Штуцери насоса M10x1 З'єднання для шлангів (внутр. Ø мм) 8/10 Обсяг заповнення (літри) 26 Pt100 пдключеніе зовн. датчика в наявності Цифровий інтерфейс RS232 Optional: Profibus Допустима навколишня температура 5 ... 40 ° C Габарити Ш х Д х В (см) 36 x 61 x 45 Вага (кг) 26 Класифікація согл. DIN12876-1 Клас III (FL) Входить в комплект поставки 2 з'єднання підходять для шлангів з внутр. діам. 8 і 10 мм (штуцери насоса з M10x1, внутр. різьблення) Охолоджуючий змійовик в наявності ванна Нерж.сталь Доступні параметри мережі 230 V / 50-60 Hz 100-115 V / 50-60 Hz
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  тел. 066 150 01 51
Центр колективного користування::  Несистемне обладнання
Обладнання на факультеті/інституті::  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


цифровий спектроаналізатор

Модель::  DSA-1000
Фірма виробник::  Canberra
Детальний опис обладнання:  DSA-1000 - это настольный многоканальный анализатор с цифровым сигнальным процессором и программным управлением. В состав анализатора входят цифровой сигнальный процессор на 16 К каналов, стабилизатор спектра, универсальный источник высокого напряжения и память на 16 К каналов спектра. Использование цифрового сигнального процессора позволяет повысить пропускную способность и стабильность характеристик анализатора. Подробнее общие характеристики цифровых сигнальных процессоров описаны в статье "Характеристики цифровых процессоров сигнала для гамма-спектрометрии". Анализатор соединяется с компьютером по интерфейсам RS-232 и USB и работает под управлением базового программного обеспечения Genie-2000.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  a
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Электрокардиограф КАРДИОЛАБ

Детальний опис обладнання:  КАРДИОЛАБ - это компьютерный кадиографический комплекс нового поколения, предназначенный для проведения широкого спектра кардиографических исследований, таких как: стандартная электрокардиография с автоматической интерпретацией ЭКГ и векторкардиография монитор сердечного ритма с полным анализом параметров ВСР (вариабельность сердечного ритма) и состояния ВНС (вегетативная нервная система); фонокардиография со спектральным и волновым анализом ФКГ; велоэргометрия и другие виды нагрузочных проб (в т.ч. ЧПС) с автоматическим анализом результатов исследования, анализом ВСР при проведении нагрузочных проб, автоматическим формированием отчета и компьютерным управлением велоэргометром; экспресс диагностика спортсменов по методике проф. Душанина С.А. дистанционная электрокардиография - прием по электронной почте с использованием обычной телефонной сети или сотового телефона стандарта GSM, хранение и анализ ЭКГ-сигналов, зарегистрированных с использованием любого числа портативных компьютерных кардиографов КАРДИОЛАБ СЕ. КАРДИОЛАБ является идеальным инструментом для проведения серьезных научных исследований. В то же время, интерфейс программы настолько интуитивен, прост и доступен, что обучение основам работы с системой занимает всего несколько часов, а сама работа с ней вполне доступна среднему медицинскому персоналу
Технічні характеристики:  Технические характеристики комплекса КАРДИОЛАБ                                                                             ФОНО             СТАНДАРТ         СЕ Количество ЭКГ каналов                                    12                      12                    12 Диапазон регистрируемых сигналов, мВ      0,002 ... 8          0,002 ... 5       0,005 ... 5 Входной ток утечки, нА                                   менее 100         менее 100     менее 100 Входное сопротивление, МОм                       более 100         более 100      более 100 Подавление синфазной помех , дБ               более 120         более 130      более 130 Полоса пропускания усилителя (-6 Дб), Гц   0,05 ... 200        0,05 ... 150     0,05 ... 150 Взаимное проникновение каналов, Дб             - 50                   - 50                    - 50 НЧ фильтры (постоянная времени), с               1, 3                    1, 3                    1, 3 ВЧ фильтры (-3 Дб), Гц                                      70, 35               70, 35                70, 35 Уровень шума при закороченном выходе, мкВ                                                         менее 2          менее 2            менее 2 Встроенная калибровка Есть Есть Есть Включение калибровки, переключение  фильтров                                                       Программное Программное Программное Сопротивление электродов, кОм                      0 ... 100            0 ... 100          0 ... 100 Напряжение поляризации электродов, мВ     менее 300       менее 300      менее 300 Защитная изоляция - оптическая  развязка, тип                                                            BF                    CF                   BF Защита от импульсов дефибрилятора                  Есть                 Есть                 Есть Количество разрядов аналого-цифрового  преобразователя                                                      16                      14                    14 Частота дискретизации, Гц                                    1000                   1000                1000 Тип интерфейса                                                      USB                    USB           Bluetooth Потребляемая мощность, ВА                              менее 0.6            менее 0.3  менее 0.3 Габаритные размеры, мм                                   200х150х25     110х80х20     110х80х20 Вес, кг 0.6 0.25 0.3 Электропитание                                     От компьютера   От компьютера   AАNiMh1.2V Операционная система                                   XP / Vista / 7   XP / Vista / 7   XP / Vista / 7
Центр колективного користування::  Відділення біомедичних досліджень
Обладнання на факультеті/інституті::  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Электрокардиограф цифровой “БИОМЕД” ECG-101G COLOR 1-канальный

Детальний опис обладнання:  ECG-101G COLOR — 1-канальный электрокардиограф с одновременной регистрацией 12-ти отведений. Встроенный модуль анализа и интерпретации. Большой цветной дисплей обеспечивает отображение 3-х отведений и отведения ритма. Встроенный термопринтер обеспечивает печать с высоким разрешением, на бумаге шириной 50 мм. Внутренняя память на 20 электрокардиограмм. В комплекте программное обеспечение для хранения и мониторинга, детального анализа и интерпретации, печати ЭКГ записей на лазерном принтере. Описание Электрокардиограф цифровой “БИОМЕД” ECG-101G COLOR предназначен для проведения электрокардиографических обследований с целью исследования сердца и диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Предназначен для применения в отделениях функциональной диагностики, кардиологических отделениях и отделениях интенсивной терапии, больниц и поликлиник, в автомобилях скорой помощи. Особенности: Цифровые технологии, изолированность модулей прибора позволяют минимизировать чувствительность компонентов относительно температуры, что обеспечивает адаптированность прибора к различным условиям окружающей среды. Обеспечивает одновременную регистрацию 12-ти общепринятых отведений. Наличие функции ритма для отслеживания аномальной кривой ЭКГ и ритма сердца. Обеспечивает визуальное наблюдение 3-х отведений и ритма на 7-ми дюймовом цветном TFT дисплее. Высокочувствительные цифровые фильтры и цифровая обработка сигнала обеспечивают предотвращение дрейфа изолинии без ухудшения качества ЭКГ кривой. Автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ. Использование базы данных CSE и AHA: аритмии (37 видов), атриовентрикулярные блокады (9 видов), блокады ножек пучка Гиса (8 видов), инфаркты миокарда (77 видов), кардиомегалии (12 видов), отклонения ST-сегмента и T-зубца (9 видов), положение электрической оси сердца (6 видов), другие (11 видов), заключения (5 видов) Термопринтер обеспечивает одновременный печать по 1-му отведению ЭКГ высокого разрешения, а также печать аннотаций, включающие метки отводов, установленные параметры чувствительности, скорости бумаги и состояния фильтров. Приборы имеют внутреннюю аккумуляторную батарею для непрерывной работы всякий раз, когда электропитание от сети недоступно. Для работы с батарейным питанием прибор оборудован встроенным зарядным устройством и системой управления заряда батареи и защитой от чрезмерного разряда. Прибор разработан и изготовлен в соответствии со стандартом безопасности IEC60601. Компактный дизайн и приятный внешний вид. В комплекте поставляется программное обеспечение для хранения, мониторинга, более детального анализа и интерпретации, печати ЭКГ записей на лазерном принтере.
Технічні характеристики:  Технические характеристики Параметр Значение Отведения стандартные 12 отведений Регистрация отведений одновременно 12 отведений Режим записи: автоматический 1 канал / автоматический 1 канал + + 1 ритм/ ручной 1 канал/ ручной 1 канал + 1 ритм Режим печати (автоматический): формата печати согласно регистрации (режима записи), автоматическая смена отведений, измерение и интерпретация. Режим печати(ручной) формата печати согласно регистрации (режима записи), изменение отведений при нажатии кнопки, без измерений, без интерпретации. Долговременный запись: запись от 30 до 180 с для анализа ритма Параметры, измеряемые: ЧСС, PR интервал, QRS, QT / QTC интервал, P / QRS/Т зубцы, амплитуда RV5 / SV1, амплитуда RV5 + SV1 фильтры: дрейфа изолинии, помех сети, мышечного тремора Разрядность АЦП: 12 разрядов Частота дискретизации АЦП: 1000 Гц Постоянный ток в цепи пациента: ≤0.1 мкA Коэффициент ослабления синфазного сигнала: > 80 dB > 100 dB с включенными фильтрами Входное сопротивление: >50 Mом Ток потока на пациента: чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ печать: термопечать 8 точек / мм (по вертикали), ≥ 16 точек / мм (по горизонтали при 25 мм / с), ≥ 8 точек / мм (по горизонтали при 50 мм / с) Термобумага: бумага в рулоне - ширина 50 мм × 30м Дисплей: TFT 7 "цветной, с подсветкой, отображает установленные параметры режимов работы, время, ЧСС Классификация IEC60601: Клас I, Тип CF питание: 100-240 В~, 50/60 Гц, 40 ВА аккумулятор: Ni-MH, 12 В / 1800 мА · ч, Длина × ширина × высота: 360×325×86 мм Вес не более 3 кг Комплектация: Основной блок ECG-101G COLOR - 1 шт Кабель пациента десятиелектродний - 1шт Электроды конечностей (взрослые) - 4 шт./ комплект Электроды грудные (взрослые) - 6 шт./ комплект шнур питания - 1 шт Провод выравнивания потенциалов - 1 шт Термобумага в рулоне - 1 шт Гель ЭКГ - 1 шт Переходник (с последовательного порта в USB) - 1 шт Ролик для протяжки бумаги - 1 шт USB ключ - 1 шт программное обеспечение - 1 шт Инструкция по эксплуатации - 1 екземпляр Стоимость доставки не включена в цену товара, рассчитывается отдельно и оговаривается с покупателем индивидуально Характеристики Количество каналов 1 Режим работы автоматический, режим ручной записи, режи
Центр колективного користування::  Відділення біомедичних досліджень
Обладнання на факультеті/інституті::  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


ЯМР-спектрометр MERCURY400 VARIAN (США)

Модель::  MERCURY 400
Фірма виробник::  VARIAN (США)
Детальний опис обладнання:  Спектрометр ядерного магнітного резонансу (ЯМР) MERCURY 400 фірми VARIAN - спектрометр для вивчення хімічних сполук в розчиненому стані. За його допомогою отримують унікальні відомості про внутрішньо-молекулярну будову хімічних сполук, в основному органічних. Завдяки вимірюванням спектрів на різних ядрах, а саме протонах, вуглецю, фосфорі, фторі (1Н, 13С, 31Р, 19F та ін.), які присутні в молекулі та проведенням ЯМР кореляційних експериментів на основі двовимірних методик є можливість побудувати обгрунтовану тривимірну модель досліджуваної молекули. На хімічному факультеті метод ЯМР є базовим методом, який використовують в навчальному та науковому аспектах для всіх кафедр. Вивчають структуру нових синтезованих гетероциклів, їх ізомерів та таутомерів; будову комплексних  та полімерних сполук.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні:  b
Центр колективного користування::  Відділення спектроскопії
Обладнання на факультеті/інституті::  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненніВгору