Унікальне обладнання університету

  
Назва елементу:
Детальний опис:
Факультет/Інститут:
Країна виробник:
Фірма виробник:
Галузі/напрямки дослідження:
Центри колективного користування:універсальний CHNOS елементний аналізатор Vario mikro cube

Модель:  Vario mikro cube
Країна виробник:   Німеччина
Фірма виробник:  Elementar Analysensysteme GmbH
Дата випуску:  01.01.2008
Детальний опис обладнання:  Универсальный элементный анализатор для определения содержания элементов C, H, N, O, S, Cl (опция)
Технічні характеристики:  Широкий динамический диапазон регистрации: 0,01...100 %. Оптимизирован для измерений микрообразцов с массами 0,03...10 мг. Легко модифицируется для анализа больших количеств образцов. Автосэмплер на 120 образцов для проведения единичных или серийных анализов с возможностью дозагрузки в любое время. Контролируемое время сжигания в чистом кислороде при постоянной температуре 1200 °C (максимально). Для специальных приложений может устанавливаться температура до 1400 °C .
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  b
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка визначення пористості в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення пористості зразків гірських порід
Технічні характеристики:  Точність 0,1%
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка визначення проникності в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.10.2010
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення проникності зразків гірських порід
Технічні характеристики:  Точність 2%
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка високого тиску ЦВС-1000 в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель:  ВСЦ-1000
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення фізичних властивостей зразків порід в пластових умовах 
Технічні характеристики:  Точність 2,5%
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для вакуумного напилення тонких плівок

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  a
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка для визначення електричних параметрів порід на базі RLC-метра МНС-1100 ТОВ “Промікс” + в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель:  МНС-1100
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  ТОВ “Промікс” + власна розробка
Дата випуску:  01.10.2010
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення електричних параметрів зразків порід
Технічні характеристики:  Класи точності С і М
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка для визначення швидкості пружних хвиль на базі приладу "Керн-4" в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Модель:  Керн-4
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.01.2014
Детальний опис обладнання:  Установка призначена для визначення швидкості повздовжньої та поперечної хвиль в зразках порід
Технічні характеристики:  Точність 1%
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм комп`ютеризована на базі ІКС-12

Структурний підрозділ:  Оптики
Модель:  на базі ІКС-12
Дата випуску:  01.01.1961
Детальний опис обладнання:  Дослідження спектрів фотопровідності та фотоЕРС у діапазоні 400-10000 нм
Технічні характеристики:  діапазон 400-10000 нм комп`ютеризовано
Галузі/напрямки дослідження:  фізика
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  a
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


установка для комплексних досліджень властивостей гетероструктур 09ИОС-3

Модель:  09ИОС-3
Детальний опис обладнання:  Гетероструктура - термін у фізиці напівпровідників, що позначає вирощену на підкладці шарувату структуру з різних напівпровідників Оже-спектроскопія (ЕОС) - загальний аналітичний метод, який використовується, зокрема, в дослідженні поверхні і, в галузі матеріалознавства. В основі спектроскопічного методу лежить ефект Оже, який заснований на аналізі заповнення електроном вакансії, утвореної на одній з внутрішніх електронних оболонок атома шляхом «вибивання» іншого електрона рентгенівським випромінюванням.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  a
Факультет/Інститут:  Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Установка насичення в/р

Структурний підрозділ:  НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Країна виробник:   Україна
Фірма виробник:  Власна розробка
Дата випуску:  01.12.2016
Детальний опис обладнання:  Установка для насичення зразків гірських порід гасом та моделлю пластової води
Галузі/напрямки дослідження:  науки про землю
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  d
Факультет/Інститут:  ННІ "Інститут геології"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


флуоресцентний спектрометр LS55 Perkin Elmer

Структурний підрозділ:  Аналітичної хімії
Модель:  LS55
Країна виробник:   Велика Британія
Фірма виробник:  Perkin Elmer
Дата випуску:  08.06.2008
Детальний опис обладнання:  Люмінесцентний спектрометр Спектрометры люминесцентные LS 55 предназначены для измерения интенсивности люминесцентного излучения и количественного химического анализа органических и неорганических веществ. Принцип действия спектрометров основан на измерении интенсивности оптического излучения, возникающего либо вследствие образования продуктов химических реакций в возбуждённом состоянии, либо вследствие облучения образца излучением с определённой длиной волны, причём интенсивность излучения связана с концентрацией определяемого вещества. Конструкция спектрометра включает в себя: - источник возбуждения люминесценции – импульсная ксеноновая лампа; - монохроматоры возбуждения и регистрации люминесценции типа Монка-Джиллисона с дифракционными решётками; - кюветное отделение для кювет с длиной оптического пути 10 мм; - систему регистрации; - систему электропитания. Спектрометры выполнены в едином корпусе настольного исполнения и управляются с помощью внешнего IBM-совместимого компьютера и специализированного программного обеспечения, позволяющего спектрометру работать в режимах измерения флуоресценции, фосфоресценции, хемилюминесценции и биолюминесценции.
Технічні характеристики:  Джерело опромінення: ксенонова імпульсна лампа. Діапазон сканування: спектри збудження - 200-800 нм; флуоресценції - 200-650 нм; Ширина щілини: збудження - 2,5-15,0 нм; люмінесценції 2,5-20,0 нм. Сигнал/шум = 500/1
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  b
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Флуоресцентний спектрофотометр Cary Eclipse ARS

Структурний підрозділ:  Експериментальної фізики
Модель:  Cary Eclipse
Фірма виробник:  ARS
Дата випуску:  01.01.2009
Детальний опис обладнання:  Сагу Eclipse - Спектрофлуориметр з двома надшвидкими скануючими монохроматорами, побудований на основі пульсуючої ксенонової лампи і оптики Шварцшильда. Сагу Eclipse розроблявся як спектрофлуориметр широкого профілю для проведення дослідницьких робіт і рутинних вимірів, що володіє максимальною чутливістю, швидкістю і потужним пакетом програмного забезпечення, що перевершує всі сучасні аналоги. Сагу Eclipse забезпечує роботу в режимах вимірювання флуоресценції, фосфоресценції, Хемі-і біолюмінесценції і дає можливість збору 80 точок в секунду в режимі флуоресценції, що необхідно для вивчення швидких кінетичних процесів. У режимі фосфоресценції збір даних проводиться кожну мікросекунду. Чутливість Сагу Eclipse дозволяє визначати пікомольние концентрації в пробах малого (0.5 мл в стандартній кюветі) обсягу. Геометрія горизонтального пучка забезпечує максимальну ефективність світловіддачі освітленій частині проби, а застосування оптики Шварцшильда - максимальну ефективність використання джерела світла. Малі розміри (60 х 62.5 х 27.5 см) полегшують установку і роботу приладу в лабораторних умовах, а велика кюветноє відділення (19.8 х 27.3 х 20.5) дозволяє без проблем встановлювати в прилад різні приставки і нестандартні зразки. Сагу Eclipse створений із застосуванням повністю відбиває оптики з кварцовим покриттям. Як і у всіх спектрофотометрах серії Сагу, оптичні компоненти змонтовані на тривимірній сталевий базі для підвищеної стабільності при проведенні вимірювань.
Технічні характеристики:  200-800 нм, розд.здатність 1нм, 77К-298К, спектри випромінювання та збудження
Галузі/напрямки дослідження:  фізика
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  a
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Фотометр пламенный PFP-7

Структурний підрозділ:  Аналітичної хімії
Модель:  PFP-7
Країна виробник:   Велика Британія
Фірма виробник:  Jenway
Детальний опис обладнання:  Пламенный фотометр PFP-7 (Jenway, Англия) предназначен для определения концентрации ионов щелочных (Na, K, Li) и щелочноземельных (Ca, Ba) металлов в жидких средах в лабораторных условиях. Прибор надежен и прост в эксплуатации. Для работы можно использовать различные типы газов: пропан, бутан, природный газ, сжиженный газ. Безопасность обеспечивается полуавтоматической системой зажигания пламени и автоматической системой прекращения подачи горючего газа при угасании пламени. Основные особенности: •    высокое разрешение - до 1 ppm; •    специальные стеклянные фильтры с узким диапазоном пропускания длины волны для подавления помех (установлены на диске, что обеспечивает быструю смену фильтров); •    встроенная система электронного поджига и пропуска пламени; •    независимые регуляторы усиления и точки нуля; •    результаты измерений отображаются на легко читаемом светодиодном индикаторе.
Технічні характеристики:  Технические характеристики Диапазон измерений массовой концентрации Na (K) 0,5...1000 (400) мг/дм3 Пределы обнаружения Na и К 0,2 ppm Пределы обнаружения Li 0,25 ppm Пределы обнаружения Са 15 ppm Пределы обнаружения Ва 30 ppm Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации Na и K: 0,5...10,0 мг/дм3>10,0 мг/дм3 ±(0,03хС + 0,5) мг/дм3 ±0,04хС мг/дм3 Стабильность (дрейф) нулевого сигнала после 15 мин. прогрева 2 % в час Продолжительность однократного измерения, не более 1 мин. Расход пробы 2...6 см3/мин. Электропитание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более 10 Вт Габариты 420х360х300 мм Масса 8 кг
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  тел. 0674439033.
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф преперативний Combiflash companion (США)

Структурний підрозділ:  Хіміко-біологічний центр
Країна виробник:   США
Фірма виробник:  Combiflash companion
Дата випуску:  01.01.2011
Детальний опис обладнання:  CombiFlash NextGen 300+ Установка нового стандарта в производительности флэш-хроматографии CombiFlash NextGen 300+ стандартно поставляется со всеми опциями , установленными. Диапазон расхода составляет от 1 до 300 мл / мин при рабочем давлении до 300 фунтов на кв. Дюйм (20 бар). Система оснащена клапаном впрыска с твердой нагрузкой, который можно обойти, если вы решите выполнить впрыск жидкости. Технология RFID входит в стандартную комплектацию и автоматически считывает размер и тип колонки RediSep или RediSep Gold, используемой для очистки. На основании этой информации в систему запрограммированы градиент по умолчанию и скорость потока. Просто вставьте колонку в подставку, нажмите «Play» и запуск начнется. Эта та же самая технология RFID автоматически считывает тип используемой стойки, гарантируя, что никогда не будет пропущенной или переполненной трубки. Мониторинг уровня активного растворителя и отходов является стандартным для NextGen 300+.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  b
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


хроматограф рідинний ???

Структурний підрозділ:  Фізіології та екології рослин
Країна виробник:   Чехія
Фірма виробник:  Laboratorni pristroj Prana
Дата випуску:  01.01.1990
Галузі/напрямки дослідження:  біохімія
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  c
Факультет/Інститут:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


Циркуляційний термостат JULABO MЕ-26

Структурний підрозділ:  Молекулярної фізики
Модель:  MЕ-26
Країна виробник:   Німеччина
Фірма виробник:  JULABO
Детальний опис обладнання:  JULABO циркуляційний термостат з ванною з нерж.сталі для термостатування зовнішніх систем, а також в лазні термостата. Основне застосування - термостатирование зовнішніх систем. підвищена продуктивність дозволяє ефективно використовувати як у відкритих системах, так і для систем з великими обсягами. малі об'єкти можуть бути одночасно керується за допомогою терморегулятора в бані термостата. Моделі серій TopTech і HighTech є в наявності з різними розмірами ванн і пристосуваннями. Як аксесуари є в розпорядженні штативи для пробірок, а також кришки для бань. Ваші переваги VFD вакуумно-флуоресцентний дисплей Бризкоозахищеним клавіатура для установки заданої температури, значень функцій оповіщення і функцій меню PID3 каскадний температурний контролер для високої стабільності температур у внутрішньої / зовнішньої системах ATC3 калібрування абсолютної температури за трьома точкам Підключення для Pt100 зовнішнього температурного датчика для вимірювання і управління SMART PUMP інтелектуальна електронна система управління насосом Система попередження про низький рівень теплоносія в лазні (DBGM 203 06 059.8) Захист від перегрівання з установкою за допомогою дисплея RS232 інтерфейс для Online-комунікації Інтегрований програматор з програмою на 10 кроків
Технічні характеристики:  Технічні дані Номер для замовлення 9162526 серія TopTech Категорія Циркуляційні термостати Діапазон робочих температур (° C) +20 ... +200 Стабільність температури (° C) ± 0.01 Роздільна здатність дисплея 0.01 ° C Інтегрований програматор 1x10 steps дисплей VFD Паспорт продукту ME-26 2/3 Потужність нагріву (кВт) 2 Продуктивність насоса (л / хв) 11-16 Продуктивність насоса нагнітання (бар) 0.23-0.45 Отвір / глибина ванни Ш х Д / Р (см) 22 x 30/20 Штуцери насоса M10x1 З'єднання для шлангів (внутр. Ø мм) 8/10 Обсяг заповнення (літри) 26 Pt100 пдключеніе зовн. датчика в наявності Цифровий інтерфейс RS232 Optional: Profibus Допустима навколишня температура 5 ... 40 ° C Габарити Ш х Д х В (см) 36 x 61 x 45 Вага (кг) 26 Класифікація согл. DIN12876-1 Клас III (FL) Входить в комплект поставки 2 з'єднання підходять для шлангів з внутр. діам. 8 і 10 мм (штуцери насоса з M10x1, внутр. різьблення) Охолоджуючий змійовик в наявності ванна Нерж.сталь Доступні параметри мережі 230 V / 50-60 Hz 100-115 V / 50-60 Hz
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  тел. 066 150 01 51
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


цифровий спектроаналізатор

Модель:  DSA-1000
Фірма виробник:  Canberra
Детальний опис обладнання:  DSA-1000 - это настольный многоканальный анализатор с цифровым сигнальным процессором и программным управлением. В состав анализатора входят цифровой сигнальный процессор на 16 К каналов, стабилизатор спектра, универсальный источник высокого напряжения и память на 16 К каналов спектра. Использование цифрового сигнального процессора позволяет повысить пропускную способность и стабильность характеристик анализатора. Подробнее общие характеристики цифровых сигнальных процессоров описаны в статье "Характеристики цифровых процессоров сигнала для гамма-спектрометрии". Анализатор соединяется с компьютером по интерфейсам RS-232 и USB и работает под управлением базового программного обеспечения Genie-2000.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  a
Факультет/Інститут:  Фізичний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненні


ЯМР-спектрометр MERCURY400 VARIAN (США)

Модель:  MERCURY 400
Фірма виробник:  VARIAN (США)
Детальний опис обладнання:  Спектрометр ядерного магнітного резонансу (ЯМР) MERCURY 400 фірми VARIAN - спектрометр для вивчення хімічних сполук в розчиненому стані. За його допомогою отримують унікальні відомості про внутрішньо-молекулярну будову хімічних сполук, в основному органічних. Завдяки вимірюванням спектрів на різних ядрах, а саме протонах, вуглецю, фосфорі, фторі (1Н, 13С, 31Р, 19F та ін.), які присутні в молекулі та проведенням ЯМР кореляційних експериментів на основі двовимірних методик є можливість побудувати обгрунтовану тривимірну модель досліджуваної молекули. На хімічному факультеті метод ЯМР є базовим методом, який використовують в навчальному та науковому аспектах для всіх кафедр. Вивчають структуру нових синтезованих гетероциклів, їх ізомерів та таутомерів; будову комплексних  та полімерних сполук.
Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладнанні::  b
Факультет/Інститут:  Хімічний факультет

Зворотній зв'язок для проведення робіт на даному обладненніВгору