Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Online програма перевірки практичних знань Index

Резюме:  Програмний комплекс Індекс включає систему автоматичної перевірки задач вербально-статичного типу зі змінним числовим наповненням, що повністю усуває викладача від перевірки фактичних відповідей і залишає йому можливість спостереження та аналізу роботи системи як в плані індивідуальних показників, так і інтегральних.

Переваги та інновації:  Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Оскільки для розробки не використовувались комерційні продукти, це дає змогу використовувати систему в навчальному процесі без використання ліцензійних комерційних продуктів та відповідних фінансових витрат.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Актуарна модель довгострокових прогнозів населення України

Резюме:  Розроблена комп’ютерна модель прогнозу балансу Пенсійного фонду і населення України по віковим і статевим групам до 2060 року . Для цього були розроблені структура моделі, методи та алгоритми розрахунку конкретних економічних показників України. Результатом є комп’ютерна модель, написана на мові VBA в середовищі EXCEL, яка дає реальні прогнози балансу Пенсійнго фонду і багатьох інших важливих показників економіки України.

Переваги та інновації:  Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: одна з початкових версій моделі впроваджена в Пенсійному фонді України. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Міністерство фінансів України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, страхові компанії, приватні пенсійні фонди, компанії по управлінню активами.

Стадія готовності:  Готове до впровадження

Опис шуканого партнера:  Пропозиції по співробітництву для інвесторів: фінансування робіт по адаптації моделі до вимог і потреб конкретного інвестора.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Альтернативна система дистанційного навчання Омега

Резюме:  Нагальною проблемою створення та розвитку дистанційних форм навчання як перспективних напрямків ефективного функціонування навчального процесу у ВНЗ є розробка дистанційних курсів та середовища для їх супроводження.

Переваги та інновації:  Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Функціональність системи дозволяє викладачу створювати курси: лекційний матеріал, лабораторні роботи, тести; контролювати роботу студентів. Оскільки для розробки системи дистанційного навчання не використовувались комерційні продукти, це дає змогу використовувати систему в навчальному процесі без використання ліцензійних комерційних продуктів та відповідних фінансових витрат.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Аналоги антибіотиків, біологічна активність яких може бути оборотньо активована та деактивована дією світла

Резюме:  Пропонуються антимікробні сполуки (аналоги природних пептидних антибіотиків, наприклад, Граміцидину С), молекули яких містять фрагмент, що здатний змінювати свою будову під дією світла видимого діапазону. Такий фрагмент надає молекулам сполук властивості існувати у двох структурних формах (фотоформах), перехід між якими може бути здійснено оборотньо опроміненням світлом різної довжини хвиль. Аналоги антибіотиків, що пропонуються, перетворюються дією видимого світла (570 нм) у фотоформу, що має виражену біологічну активність, а у неактивну фотоформу – дією ультрафіолетового випромінювання (320 нм). Образно кажучи, антимікробну активність аналогів можна «вмикати» чи «вимикати» за необхідністю дією світла видимого чи УФ діапазону відповідно. Контроль біологічної активності світлом відкриває можливості активувати аналоги антибіотиків тільки в місцях мікробних уражень, ран, виразок і будувати ефективні і селективні стратегії терапії інфекційних захворювань. Авторські права захищено міжнародним патентом.

Переваги та інновації:  Фоточутливі антибіотики, що пропонуються, можуть бути уведені в організм пацієнта у відносно неактивній і нетоксичній формі, а потім активовані дією світла тільки у місці ураження, тим самим зменшуючи побічні дії препаратів на весь організм (наприклад, дисбактеріозу, гострої загальної токсичності). Після терапії біологічну активність препаратів можна деактивувати світлом, що зменшує імовірність виникнення «звикання» (резистентності) мікробів до терапії. Економічна вигода для клієнта полягає у зменшенні витрат на впровадження препаратів у клінічну практику, оскільки ризики, пов’язані з побічними ефектами (і перш за все, з токсичністю) знижені. Такі препарати мають більше шансів пройти успішно доклінічні та клінічні випробовування.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  середня чи велика фармацевтична компанія, здатна вивести на ринок фармпрепаратів фоточутливі антибіотики. Можливі галузі медичного застосування: стоматологія (лікування карієсу з наступною фотоактивацією антибіотиків); терапія локалізованих бактеріальних інфекцій, ран, виразки шлунка (внутрішнє введення препаратів у неактивній формі з наступною активацією дією світла у місцях уражень); антибактеріальні пластирі, аплікатори (антибіотик активується на світлі, наприклад, сонячному).

Мова спілкування:  English / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Багатоканальні блоки фільтрів мікрохвильового діапазону

Резюме:  Багатоканальні блоки фільтрів (мультиплексори і демультиплексори) – це пристрої подвійного призначення для телекомунікаційних та радіолокаційних систем мікрохвильового діапазону, які працюють в режимі реального часу з надширокосмуговими складними сигналами.

Переваги та інновації:  1. Робочі частоти МСХ пристроїв лежать в діапазоні 1-20 ГГц, при тому, що починаючи з частоти 2 ГГц, використовувати пристрої на поверхневих акустичних хвилях практично неможливо через занадто великі втрати. Запропоновані фільтри дозволяють виконати аналогову обробку сигналів безпосередньо на мікрохвильових частотах (без додаткового перетворення частоти). 2. Малі довжини хвиль (100-1000 мкм) дозволяють зробити МСХ пристрої компактними. 3. МСХ пристрої є планарними та сумісними з гібридними і інтегральними надвисокочастотними схемами. 4. Робочі частоти фільтрів на МСХ перебудовуються магнітним полем, крім того, в залежності від конструкції, МСХ пристрої можуть мати невзаємні властивості.

Стадія готовності:  Прототип доступний для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: Інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються розробкою та виготовленням моніторингових, телекомунікаційних та радіолокаційних систем мікрохвильового діапазону. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Завдання які повинні бути виконані партнером: виробництво багатоканальних мікрохвильових фільтрів, спільна R&D діяльність, тестування та впровадження багатоканальних мікрохвильових фільтрів на ринку. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Багатоперехідний фотоелектричний перетворювач (ФЕП) і сонячна батарея на його основі

Резюме:  За даними Європейської асоціації фотоелектричної промисловості на світовому ринку П.В. досяг більше 38 ГВт в 2013 році. Тим не менш, вартість електроенергії, що виробляється фотоелектричних сонячних панелей і раніше високий в порівнянні з теплових і атомних електростанцій. Відповідно, загострилася необхідність спростити конструкцію, виготовлення, монтаж та експлуатацію і збільшити ефективність фотоелектричних і сонячних панелей. Пропонується розробка нового продукту - сонячного елементу на основі багато-перехідного фотоелектричного перетворювача (ФЕП). Підхід при створенні ФЕП заснований на наступному: • забезпечення резонансних умов поширення і поглинання хвиль вибраного діапазону сонячного спектру, • створення багатошарових структур що включають активні напівпровідникові шари і оригінальну схему зняття електричного заряду, яка практично виключає рекомбінацію носіїв зарядів, • забезпечення оптичного узгодження і умов прояснення оптики між активними напівпровідниковими шарами, Використовується оригінальна конструкція сонячної батареї. Новий продукт може бути використаний для промислових сонячних електростанцій, комерційних і житлових сонячних енергетичних систем. Розробка має тимчасовий захист у вигляді двох міжнародних заявок на винаходи WO/2012/115602, та WO/2012/115603.

Переваги та інновації:  Передбачається, що запропоновані багато-перехідні ФЕП будуть мати ККД не менше 40%, товщину меншу ніж у існуючих багато-перехідні ФЕП (2-4 мкм) та будуть більш дешеві, завдяки можливості використання дешевих матеріалів. Вказані ФЕП можуть бути виготовлені у великих масштабах за допомогою існуючих технологій: термо-вакуумного або іонно-плазмового наПередбачається, що запропоновані багато-перехідні ФЕП будуть мати ККД не менше 40%, товщину меншу ніж у існуючих багато-перехідні ФЕП (2-4 мкм) та будуть більш дешеві, завдяки можливості використання дешевих матеріалів. Вказані ФЕП можуть бути виготовлені у великих масштабах за допомогою існуючих технологій: термо-вакуумного або іонно-плазмового напилення, хімічного осадження або комбінації технологій, які здатні створити діелектричні і напівпровідникові шари товщиною 100-200 нм з точністю 1-10 нм. пилення, хімічного осадження або комбінації технологій, які здатні створити діелектричні і напівпровідникові шари товщиною 100-200 нм з точністю 1-10 нм.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються в фотоелектричної галузі. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Завдання які повинні бути виконані партнером: розробка і виробництво фотоелектричних елементів. Спільна R&D діяльність, тестування та впровадження фотоелектричних елементів на ринку. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Багатошарове плівкове покриття для зменшення відбиття світла

Резюме:  Пропонується науково-дослідна розробка щодо створення покриття твердотільних конструкцій для мінімізації їх коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль у оптичному діапазоні.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Науково – дослідницькі організації та випускаючі підприємства, що займаються розробкою та створенням покриттів твердо тільних конструкцій для мінімізації їх коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль у оптичному діапазоні.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Біоактивні керамічні композиційні матеріали для відновлення кісткової тканини при пораненнях, травмах, хворобах

Резюме:  Біоактивні кераміки (родинні кістки) - це синтетичні матеріали, які відтворюють склад неорганічної речовини (біомінерала) кістки або служать прекурсором (попередником) біомінерала кістки (перетворяться в нього в організмі)

Переваги та інновації:  • Підвищена міцність і тріщиностійкість • Безусадкова кераміка для воготовлення імплантатів за моделями • Регулювання різних біологічних властивостей імплантату: остеокондуктивності, швидкості і особливостей резорбції, взаємодії імплантату з ензимами, імунною системою, остеоцитами та ін. • Наноструктурування імплантату забезпечується виборчим розчиненням обраних фаз.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та виробничі компанії в галузі виробництва синтетичних біоактивних керамічних матеріалів, медичні заклади, лікарні. Область діяльності партнера: R&D діяльність в медицині, клінічна діяльність, виробництво синтетичних біоактивних керамічних матеріалів. Завдання, які стоять перед партнером: • організація виробництва в необхідних кількостях синтетичних біоактивних керамічних матеріалів для заповнення дефектів кісток і повного відновлення кісткової тканини, • удосконалення лабораторних технологій і впровадження в клінічну практику і військову хірургію комплексу матеріалів, які успішно проходять зараз випробування на тваринах, • завершення розробки і впровадження в клінічну практику повного комплексу модифікованих біоактивних матеріалів для відновлення уражених кісток і вирішення ряду інших проблем (доставки і локального вивільнення ліків супутніх при травмах, пораненнях і захворюваннях, створення запасу мікроелементів для корекції гомеостазу, а також бактерицидних, біо-стимулюючих і імуно-корегуючих препаратів).

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Біологічний захист сільськогосподарських та декоративних рослин від бактеріозів з використанням вірусів бактерій

Резюме:  Бактеріальні хвороби завдають значних втрат у виробництві рослинної продукції сільського господарства та декоративному квіткарництві. Головний спосіб контролю бактеріальних інфекцій рослин полягає у використанні бактерицидних препаратів (антибіотиків). Останніми роками їх використання заборонене у більшості країн Європи на законодавчому рівні. Альтернативою антибіотикам є віруси бактерій – бактеріофаги, які є перспективними агентами біологічного захисту рослин.

Переваги та інновації:  • Висока якість обслуговування. • Повний «безпроблемний» робочий цикл (консультування, відбір проб, аналіз, звітність, супровід). • Велика лабораторна колекція бактеріальних вірусів. • Конкурентне ціноутворення. • Підхід «бути попереду» при веденні сільськогосподарського бізнесу –підготовка - ключовий елемент для успішного планування. • Низька вартість виробництва препаратів. • Висока активність та специфічність антибактеріального вірусного препарату: препарат розробляється до конкретних бактерій і не впливає на інші (непатогенні). За своєю активністю вірусні препарати не поступаються антибіотикам, а іноді й перевершують їх. • Біологічна безпека: такі віруси вбивають лише ті бактерії, до яких вони специфічні. Після знищення специфічних бактерій віруси гинуть. • Безпека гігієни: антибактеріальні вірусні препарати абсолютно безпечні для мікрофлори та здоров’я людини – їх можна навіть випити! • Екологічна безпека: вірусні препарати не забруднюють довкілля (на відміну від пестицидів та антибіотиків).

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: компанії, промисловість, будь-який бізнес що потребує послуг з управління хворобами рослин Область діяльності партнера: послуги із захисту і карантину рослин Завдання, які стоять перед партнером: субпідрядні роботи і технічне співробітництво з біологічного захисту рослин/рослинної продукції проти бактеріальних захворювань.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки

Резюме:  Зростає дія нових професійних та екологічних факторів, до яких у людини відсутні еволюційно сформовані адаптивні механізми. Сьогодні в Україні у сфері народного господарства приблизно 7% від загальної кількості робітників працює в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів, джерелом яких є технологічні процеси, несприятливі умови праці та сама її специфіка, наприклад, для робітників підприємств хімічної та нафтохімічної галузей.

Переваги та інновації:  Розробка універсальних профілактичних препаратів може бути вирішена шляхом створення композицій, які містять компоненти, вибірково ефективні щодо конкретного класуксенобіотиків. У зв'язку з цим у комплексі заходів, спрямованих на зменшення дії шкідливих хімічних речовин на організм, важливе місце може зайняти пектинопрофілактика. Ефективність пектинопрофілактики була доведена дослідженнями (invitro), на експериментальних тваринах, для контингентів працюючих, що піддаються впливу важких металів (ртуть, свинець, кадмій та ін.) та радіонуклідів, а також для населення, зокрема вагітних жінок, дітей, що мешкають в регіонах, які можна віднести до зон екологічного лиха (експозиція ВМ, СОЗ). Поєднання кількох пектинів - бурякового, яблучного,що мають різні хімічні функціональні характеристики та потужний комплекс вітамінів, дозволило нам створити унікальну пектиновмісну композицію. Підготовлена згідно з чинним законодавством нормативно-технологічна документація, яка відповідним чином затверджена МОЗ України.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Ближньопольовий НВЧ скануючий мікроскоп з активним зондом модуляційного типу

Резюме:  Розроблений і виготовлений пристрій відноситься до контрольно-вимірювальної техніки, а саме до скануючої зондової ближньопольової надвисокочастотної (НВЧ) мікроскопії і призначений для вимірювання розподілу малих неоднорідностей відносної діелектричної проникності  зразків в мікроелектроніці, електронній техніці, наукових дослідженнях, нанотехнологіях та для удосконалення методів виготовлення високооднорідних діелектричних матеріалів. У відомих ближньопольових мікроскопах подальше зростання точності вимірювань обмежується стабільністю перестроюваних аналогових НВЧ генераторів. Разом з тим, використання високостабільних цифрових НВЧ синтезаторів неможливе в існуючих схемах ближньопольових мікрохвильових мікроскопів з модуляційною методикою.

Переваги та інновації:  Запропонована нами методика усуває недолік пов'язаний з обмеженням зростання точності вимірювань за рахунок керованого активного зонда модуляційного типу у сукупності з цифровим НВЧ синтезатором, забезпечує збільшення точності реєстрації малих зміщень резонансної частоти зонда та підвищує стабільність тракту. Це значно покращує роздільну здатність вимірювання малих неоднорідностей. Одночасно забезпечується апаратне спрощення і здешевлення ближньопольового мікрохвильового мікроскопа.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Для виконання цієї роботи нам необхідні партнери для виконання спільних досліджень та утворення консорціуму з метою подачі пропозицій до програми Horizon 2020.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Використання методу нейтронної спектроскопії у терапії злоякісних новоутворень

Резюме:  Цей метод дозволяє визначати рухливість молекул води та середній час життя водневих зв’язків у клітинних мембранах, що дає змогу встановлювати механізми мембранотропної дії протипухлинних препаратів.

Переваги та інновації:  Є новим способом встановлення особливостей структури біологічних зразків, їх властивостей, залежності від дії препаратів тощо.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Галузі, мінестерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: АМН України, МОЗ України.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Високотемпературні надпровідні матеріали

Резюме:  Пропонується розробка високотемпературних надпровідних (ВТНП) матеріалів з температурою переходу у надпровідний стан 80-110К. Застосування таких ВТНП матеріалів дозволяє радикально знизити енергетичні затрати на створення сильних магнітних полів, збільшити щільність струму в обмотках електричних машин різного призначення, та істотно зменшити їх габарити і масу. Шляхом варіювання хімічного складу базових ВТНП сполук досягається певна зміна фізико-хімічних властивостей синтезованих надпровідників (збільшення температури переходу у надпровідний стан, підвищення значення критичного струму і інше).

Переваги та інновації:  Результати можуть бути використані для створення електричних двигунів сухопутного та водного та авіаційного транспорту, надпотужних магнітів, надпровідних накопичувачів енергії, нелетальної зброї, обчислювальної техніки (за рахунок створення контактів Джозефсона), компонентів надвисокочастотного діапазону (генераторні прилади, пасивні елементи, резонатори, фільтри, лінії затримки), транзисторів з робочою частотою до 100 ГГц, чутливих електронних пристроїв (магнітометри, ВТНП-болометри для регістрації ІЧ-випромінювання).

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), що застосовують та беруть участь у створенні нових ВТНП-матеріали в галузях електроніки, енергетики, транспорту, медицині.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Високочутливі зонди, супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного моніторінгу, контролю якості продуктів харчування і ліків, а також клінічного аналізу

Резюме:  Розроблені нові спектроскопічні методики аналізу для експрес-контролю (включаючи візуальні тест-методи) вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та біоактивних елементів у об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип партнера для співпраці: державні та місцеві організації з санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, лікарні, промислові підприємства, екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: контроль якості довкілля, харчових продуктів, ліків, утилізація промислових відходів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Відновлення забруднених територій України на засадах сталого розвитку

Резюме:  В Україні існує 6500 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), з яких 460 потребують рекультивації. Вони займають 7% нашої території, що дорівнює площі Швейцарії. За нормами ЄС кількість таких полігонів має бути скорочена до 500. Полігони ТПВ вилучають з обігу цінні мінеральні та енергетичні ресурси, несуть локальні загрози для довкілля та руйнують ландшафти.

Переваги та інновації:  Можливість виконання проекту в співпраці з організаціями Балтійських країн (Швеція, Естонія, Литва, Латвія) та інших країн.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Управління проектом - Ліннеаський університет, Швеція Університет наук про життя, Тарту, Естонія Каунаський університет технологій, Литва Інститут Пауля Шерера, Швейцарія Університет ім. Акакія Церетелі, Грузія

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору