Послуги університетуТехнологія одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (BCG)


Резюме:  Пропонуємо технологію одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis.

Опис:  За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в 2013 році в ЄС більше 1000 чоловік щодня захворюють на туберкульоз. Хвороба особливо поширена в країнах Східної Європи та Росії. Згідно з оголошенням ВООЗ з 2013 року до 2015 року одним з напрямів боротьби з туберкульозом, є поліпшення засобів ранньої діагностики у зв'язку зі збільшенням числа випадків позалегеневих форм захворювання, які важко діагностувати. Пропонуємо технологію одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Myсobaсterium bovis. Технологія одержання імуногену з вакцинного штаму (BCG) Mycobacterium bovis використовується в медицині та імунології замість одержання імуногену з патогенних штамів мікобактерій. Імуногенна активність імуногену достатня для одержання поліклональних антисироваток з високими титрами антитіл. Маємо достатній досвід у науково-дослідницькій роботі щодо технологій одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу (підтвердженням цього є 1 український патент).

Переваги та інновації:  Застосування нових технологій дозволяє надати клієнтам інструменти для виготовлення іммуногену з вакцинного штаму BCG Myсobaсterium Bovis за спрощеним методом з використанням стимулятора росту в середовищі культивування BCG для прискорення накопичення біомаси мікроорганізмів, достатньої для створення перпарату імуногену в безпечних умовах. Технологія проста у використанні, не вимагає спеціального досвіду. Це дозволяє скоротити витрати на особисту безпеку і скоротити витрати часу в 2-20 разів у порівнянні з аналогами.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: науково-дослідні установи, пов’язані з дослідженнями у галузях медицини та мікробіології. Завдання, які повинні бути виконані партнером: партнери з країн ЄС для створення тестових систем для діагностики туберкульозу з використанням іммуногена і подальше промислове виробництво таких тест-систем. Партнер повинен мати доступ до необхідної лабораторного та технологічного обладнання та обладнання для промислового виробництва тест-систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору