Послуги університетуТехнологія використання нанорозмірних біогенних металів, як збалансованих елементів живлення, для підвищення продуктивності рослин в умовах трансформованих агроценозів


Резюме:  Пропонується технологія використання наночасток металів як мікроелементів для сталого сільськогосподарського виробництва в трансформованому навколишнього середовищі.

Опис:  Традиційно в Україні і в світі проблему збагачення добрив для рослин, кормів для тварин життєво необхідними мікроелементами вирішують за рахунок солей важких металів і хелатних сполук. Застосування добрив або обробка рослин розчинами мікроелементів є класичним способом регуляції продуктивності рослин. Але використання солей металів обмежена, з одного боку, існуванням гранично-допустимої дози для рослин, а з іншого – небезпекою забруднення навколишнього середовища іонами металів. Пропонується технологія використання наночасток металів як мікроелементів для сталого сільськогосподарського виробництва в трансформованому навколишнього середовищі. Це дозволить, за допомогою фізичних і хімічних властивостей колоїдних розчинів наночастинок, оптимізувати екологічно чистим способом функцію біогенних металів для реалізації потенціалу росту рослин (врожайність зернових збільшується на 10-15%). Технологія економічно приваблива, оскільки дози колоїдних розчинів нанорозмірних металевих частинок складають для передпосівної обробки 0,2 л / т, а підгодівля потребує 1-2 літрів на 1 га, що значно нижче доз внесення відомих мікроелементів. Рекомендується додавати колоїдний розчин в суміші з пестицидами. У цьому випадку, колоїдний розчин додається до пестицидного хімічного розчину, норма якого становить 100-300 л на 1 га. Вартість літра колоїдних розчинів наночастинок металів становить близько 0,5 євро. Зазвичай загальна вартість обробки 1 га хімічних речовин (добрив, пестіциди і т.д.) становить від 100 до 500 євро. Таким чином, додавання колоїдних розчинів збільшує вартість обробки тільки на 0,1-0,5%, при цьому врожайність зернових збільшується на 10-15% . При середній нормі витрат розчину на 1 л/га на полях, які займають зернові культури в Україна (близько 15560000 га), очікуваний прибуток може бути близько одного 100 млн. євро протягом вегетаційного сезону.

Переваги та інновації:  Основними перевагами технології застосування наночасток металів як мікроелементів є її високий соціальний ефект і економічна доцільність, швидкість отримання результатів, простота використання, екологічна безпеки, тому що зводить до мінімуму вплив на екосистему і корозійні властивості грунту. Передпосівна обробка насіння колоїдним розчином нанометалів (сумішшю) сприяє активації ростових процесів, збільшенню вегетативної маси рослини восени, що є запорукою успішної зимівлі посівів Застосування колоїдного розчину наночасток для передпосівної обробки насіння пшениці озимої оптимізує процеси росту й розвитку, починаючи відпроростання насіння.

Стадія готовності:  Польові випробування / оцінка випробувань

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідних і виробничих компаній у галузі сільського господарства, Область діяльності партнера: якість продукції, екологічна безпека, підвищення ефективності виробництва Завдання які повинні стоять перед партнером: співпраця щодо поліпшення технологій в сільськогосподарському виробництві.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору