Послуги університетуЕкспериментальна модель для доклінічного тестування антиметастатичних протипухлинних засобів


Резюме:  Пропонується експериментальна модель доклінічного тестування антиметастатичних протипухлинних препаратів методом моделювання метастазування злоякісних пухлин у печінку.

Опис:  Серед усіх видів раку печінки 90% є метастатичним. Кожен третій пацієнт онкологічного, незалежно від первинної пухлини, має метастатичним ураженням в печінці, від 50% до 75% всіх онкологічних хворих помирають в результаті метастазів у печінці. У зв'язку з цим розробка засобів для лікування захворювань печінки метастатичні пухлини рішення досить актуальною проблемою охорони здоров'я. Пропонується експериментальна модель доклінічного тестування антиметастатичних протипухлинних препаратів методом моделювання метастазування злоякісних пухлин у печінку. Суспензію пухлинних клітин одержують з меланоми В16, якій властивий гематогенний шлях метастазування, стандартизують до концентрації в діапазоні 2х106 - 8х106 клітин/мл для підрахунку кількості пухлинних клітин на тварину, що забезпечує низьку індивідуальну варіабельність показників пухлинного росту і відтворюваність результатів досліджень. Інокуляцію пухлинних клітин здійснюють внутрішньоселезінковим введенням, яке завдяки існуванню судинного сполучення між печінкою і селезінкою (воротна вена) забезпечує спрямоване метастатичне поширення пухлини у короткий термін. Суспензії пухлинних клітин з концентрацією 5х106/мл в об’ємі 100 мкл вводять під капсулу нижньої третини селезінки на глибину 0,5 мм мишам лінії С57Вl6. Досліджувані препарати вводили внутрішньовенно, внутрішньом'язово або локально в зоні росту пухлини піддослідних тварин. Досліджена динаміка росту пухлини і метастазів, обчислені в динаміці клініко-імунологічні показники. Експериментальна модель може використовуватися на доклінічних етапах дослідження ефективності антиметастатичних протипухлинних засобів загального призначення та таргетних протипухлинних засобів, спрямованих на лікування і профілактику метастазування злоякісних новоутворень у печінку, а також у експериментальних дослідженнях при пошуку нових речовин із антиметастатичним ефектом. Технологія захищена патентом України на винахід 2013 року.

Переваги та інновації:  Основними перевагами є коротка тривалість та висока ефективність одержання модельної системи пухлинного росту з первинним пухлинним вузлом у селезінці і метастазами у печінці, що дозволяє скоротити термін дослідження протипухлинного засобу.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та медичні компанії в онкології, фармацевтики, ветеринарії, Область діяльності партнера: доклінічні дослідження антиметастатичних та протипухлинних засобів Завдання які повинні стоять перед партнером: доклінічні тестування антиметастатичних протипухлинних засобів, протипухлинних препаратів загального або цільового призначення, експериментальні дослідження нових препаратів антиметастатичної дії, дослідженні ефективності комплексного введення антиметастатичної і гепатопротекторних препаратів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору