Послуги університетуВикористання методу нейтронної спектроскопії у терапії злоякісних новоутворень


Резюме:  Цей метод дозволяє визначати рухливість молекул води та середній час життя водневих зв’язків у клітинних мембранах, що дає змогу встановлювати механізми мембранотропної дії протипухлинних препаратів.

Опис:  У зв’язку з надзвичайною важливістю досліджень структури та функцій біомембран для онкологічної галузі медицини актуальною задачею є вивчення механізмів мембранотропної дії протипухлинних препаратів. Відомо, що дія багатьох препаратів спрямована на зміну властивостей та функцій саме біологічних мембран і залежить від здатності цих препаратів проникати крізь мембрани або зв’язуватись з ними. В останні роки опубліковано ряд робот, в яких активно вивчається роль мембран у формуванні резистентності пухлин до протипухлинної терапії та механізми, за якими реалізується через мембранозалежні регуляторні каскади стійкість пухлинних клітин до ліків, зокрема до доксорубіцину, цисплатину. Але, на жаль, у цих роботах вивчалися лише показники текучості (мікров’язкості) та проникності мембран. Це також стосується досліджень механізмів мембранотропної дії протипухлинних препаратів на пухлинні клітини. Авторами вивчалися кінетичні властивості води, зв’язаної у біологічних мембранах (до 30% ваги) пухлинних клітин за допомогою методу квазіпружного розсіяння повільних нейтронів, що є новітним, запропонованим в області онкологїї методом досліджень. Цей метод дозволяє визначати рухливість молекул води та середній час життя водневих зв’язків у клітинних мембранах, що дає змогу встановлювати механізми мембранотропної дії протипухлинних препаратів.

Переваги та інновації:  Є новим способом встановлення особливостей структури біологічних зразків, їх властивостей, залежності від дії препаратів тощо.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Галузі, мінестерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: АМН України, МОЗ України.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору