Послуги університетуЕкзоскелетон хребта та трансформерні технології з забезпечення його життєвого циклу


Резюме:  По своєму призначенню винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до пристроїв, які призначені для профілактики, лікування хребта шляхом витягування хребців та зміцнення його м'язів. Він є важливою складовою вітчизняного біомеханічного роботизованого складного пристрою-трансформера «Екзоскелетон» багатоцільового застосування(ЕКС). В разі автономного цілеспрямованого використання він виконує роль локального екзоскелетона.

Опис:  По своєму призначенню винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до пристроїв, які призначені для профілактики, лікування хребта шляхом витягування хребців та зміцнення його м'язів. Він є важливою складовою вітчизняного біомеханічного роботизованого складного пристрою-трансформера «Екзоскелетон» багатоцільового застосування(ЕКС). В разі автономного цілеспрямованого використання він виконує роль локального екзоскелетона. Запропонований екзоскелетон хребта володіє можливістю активного впливу на хребець, відділ хребта чи весь хребет шляхом зміни кількісного та якісного складу елементів його конструкції. Це досягається тим, що розбірний, регульований по довжині, каркас опори хребта складається з вертикальних і горизонтальних стійок які створюють жорстку конструкцію. Через шарові опори каркас опори хребта упирається в корсет мисика, вище останнього можуть знаходитись поясний та грудний корсети з можливістю просторового переміщення. Основний зовнішній вплив на хребет здійснюється створенням дозованої величини та напрямку його витягування відносно черепної коробки та мисика під дією ваги тіла з допомогою з допомогою головотримача та засобу регулювання навантаження і витягування сегментів хребта. Підвищення функціональності засобу досягається перш за все можливістю позиціонувати вектор та величину витягування в вибраній точці горизонтальної площини над черепом, просторовим переміщенням грудного та поясного корсетів відносно каркаса опори. Підсилення цього впливу здійснюється шляхом дозованої та розподіленої дії активних елементів, які для зняття впливу гравітаційної складової доповнюються засобами забезпечення плавучості пристрою та користувача, що дозволяє розширити функціональні можливості та область застосування пристрою. Пристрій відрізняється від аналогів можливістю дозованого розподіленого зовнішнього впливу на скелетнозв’язний апарат хребта та окремі його складові, в т.ч. в умовах зменшення на них гравітаційного впливу. Технічні рішення, що відносяться до вітчизняного ЕКС має міжнародні та вітчизняні відзнаки (лауреат багатьох виставок), захищені діючими патентами України та інш. В наведеному виконанні пристрій патентується як винахід України та має додаткове ноу-хау. Розробники пристрою мають відповідну кваліфікацію, доступ до матеріальної бази університету (майстерень), володіють технологіями забезпечення життєвого циклу пристроїв-трансформерів, що дозволяє створювати проблемно-зорієнтований зразок продукту.

Переваги та інновації:  Основні економічні переваги в можливості використання в якості базових конструктивних елементів (БКЕ) пристрою стандартних профілів та доступних комплектуючих, в т.ч. ортопедичної техніки. Звідси незначна собівартість пристрою, навіть при одноразовому його виготовленні. На кожному етапі забезпечення життєвого циклу пристрою-трансформера використовується унікальна трансформерна-технологія. Кожна з них може розглядатись як «ноу-хау». Суттєвою перевагою продукту, що пропонується, є доступність БКЕ та можливість його виготовлення в індивідуалізованій та уніфікованій модифікаціях. Не залежно від останніх,пристрій налаштовується під проблему з урахуванням індивідуальних (антропоморфних, функціональних та інш.) особливостей користувача.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які можуть брати участь у методичному (інструктивному) забезпеченні, створенні нових зразків ЕКС. Шукаємо проблемно-зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору