Послуги університетуТехнологія одержання екологічно чистого сорбенту для збору нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ та ґрунту


Резюме:  Пропонуємо безвідходну технологію очищення ґрунтів і водної поверхні від нафти та нафтопродуктів, що базується на використанні препарату, одержаного з природного окисленого графіту.

Опис:  Пропонуємо безвідходну технологію очищення ґрунтів і водної поверхні від нафти та нафтопродуктів, що базується на використанні препарату, одержаного з природного окисленого графіту. Пропонована технологія очищення ґрунтів і водної поверхні від нафти на нафтопродуктів дозволяє налагодити промислове виробництво екологічно чистого сорбенту. Таким високоефективним сорбентом є терморозширений графіт (ТРГ), який у порошковому вигляді має рекордно високу ємність нафтопоглинання – до 80 г нафти чи нафтопродуктів на 1 г сорбенту. Терморозширений графіт може повертати до 90 % сорбованого нафтопродукту, здатен до повторного використання, легко утилізується (в найгіршому випадку, як висококалорійне екологічно чисте паливо). ТРГ є сорбентом, який здатен поглинати не тільки вуглеводні, органічні та біологічні сполуки, а й неорганічні речовини, сильні окисники, іони кольорових металів із водних розчинів тощо. Розроблено ефективну мобільну установку для його використання з продуктивністю 200 кг сорбенту на годину, що дозволяє виробляти сорбент безпосередньо в польових умовах за потребою. Університет має багаторічний досвід у галузі досліджень технології отримання і використання модифікованого терморозширеного графіту (патенти України, ряд наукових статей є доказом цього) і шукає партнера для організації в виготовлення промислового обладнання для виробництва сорбенту.

Переваги та інновації:  Впровадження технології дозволяє знизити негативні ефекти, пов'язані з розливом нафти. Кожен грам отриманого сорбенту (ТРГ) здатний поглинати до 80 грамів нафти, а аналоги –тільки до 54 грамів. Вартість виготовлення пристроїв для ТРГ в 3 рази нижче, ніж існуючі, вартість сорбенту нижче майже на 50%.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  інвестори, науково-дослідницькі та виробничі заклади в галузі захисту навколишнього середовища та нафтопереробки. Область діяльності партнера:захист навколишнього середовища, нафтопереробка, створення промислового обладнання для очищення поверхні води та ґрунту від забруднення залишками нафти. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислового обладнання, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору