Послуги університетуМодель трансформації плейстоценових ландшафтів (екологічних систем надекосистемного рівня) як основа планування сталого розвитку територій


Резюме:  Український університет пропонує модель трансформації в часі плейстоценових ландшафтів (екологічних систем надекосистемного рівня організації), в якості основи для розробки вірогідних сценаріїв розвитку сучасних агро-, урбо-, техноландшафтних одиниць (екологічних систем), з метою передбачення і мінімізації негативного впливу на них з боку флювіальних процесів та процесів на межі суходіл-море, прогресуюче порушення рівноваги яких насувається з загрозливою невідворотністю.

Опис:  Український університет пропонує модель трансформації в часі плейстоценових ландшафтів (екологічних систем надекосистемного рівня організації), в якості основи для розробки вірогідних сценаріїв розвитку сучасних агро-, урбо-, техноландшафтних одиниць (екологічних систем), з метою передбачення і мінімізації негативного впливу на них з боку флювіальних процесів та процесів на межі суходіл-море, прогресуюче порушення рівноваги яких насувається з загрозливою невідворотністю. Останнім часом в області четвертинної геології активно дискутується роль катастрофічних (неперіодичних) процесів (флювіальних, та процесів на межі суходіл-море (Smalley, Leach, 1978, W. F. Ryan et al, 2003, Пазініч, 2007). Хоча однозначного розуміння цих феноменів немає, очевидно, що за цими дискусіями стоять певні небезпечні геологічні реалії. В якості підходу до вивчення подібних катастрофічних явищ можна запропонувати представлення природного середовища як системи бар’єрів для розселення біоти. Катастрофічні події мали змінювати цю систему, відкриваючи шляхи для розселення цілком певних видів. Або, навпаки, подібна подія формувала новий ізолят (в подальшому, можливо, новий вид). Так зміни природних бар’єрів призводили до палеобіогеографічних подій, далі, ПБП). ПБП можна розглядати як критерій крупних перебудов життєво- і господарсько-важливих компонентів середовища. Отримана на основі вивчення ПБП схема локальних палеогеографічних подій має стати основою для побудови науково обґрунтованих сценаріїв трансформації ландшафтних систем (екологічних систем надекосистемного рівня) і небезпечних екологічних процесів в сучасних умовах. Отримані в результаті виконання проекту рекомендації до планування сталого розвитку територій призначені для використання службами, спрямованими на упередження надзвичайних ситуацій, планування розвитку міських та сільськогосподарських територій, управління водними ресурсами, природоохоронними організаціями тощо.

Переваги та інновації:  Запропонований підхід до реконструкції катастрофічних флювіальних процесів в геологічному минулому на основі ПЗП є практично безальтернативним. Палеопедологічні і палінологічні методи, добре адаптовані для вирішення задач глобальної кореляції, для регістрації подібних явищ пристосовані набагато гірше; чисто геологічні підходи (картування, седиментологія) блокуються відсутністю аналогічних сучасних процесів, внаслідок чого актуалістичні методи реконструкції не працюють).

Стадія готовності:  Етап розробки концепції

Опис шуканого партнера:  The National Institute for Research and Development of Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar; "Emil Racovita" Institute of Speleology of Romanian Academy, Bucharest, Romania. Обрання цих румунських інститутів як найбільш бажаних партнерів грунтується на наступних підставах: 1) наявність між Румунією і Україною таких важливих географічних бар'єрів як Карпати та Дунай робить ПБП між цими територіями надійним інструментом для розробки та перевірки моделі трансформації плейстоценових ландшафтів. 2) Румунія, як і Україна, країна в значній мірі землеробська, і флювіальні процеси на її території також нині знаходяться під жорстким сільськогосподарським пресом. Завдання які повинні бути виконані партнером: Виявлення ПБП на своїй території; їх ув'язка з геологічними і палеогеографічними подіями; обмін інформацією з українською стороною, участь у розробці моделі трансформації плейстоценових ландшафтів і рекомендацій до планування сталого розвитку територій. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору