Послуги університетуКалібрування озонометрів М-124 за спектрофотометром Добсона із врахуванням спектральної чутливості озонометрів


Резюме:  Розроблено методику калібрування фільтрових озонометрів М-124, яка ґрунтується на тривалих рядах одночасних вимірювань із високоточним озонометричним інструментом – спектрофотометром Добсона № 040, включає вимірювання кривих спектральної чутливості озонометра з двома фільтрами та розрахунки калібрувальних номограм.

Опис:  Розроблено методику калібрування фільтрових озонометрів М-124, яка ґрунтується на тривалих рядах одночасних вимірювань із високоточним озонометричним інструментом – спектрофотометром Добсона № 040, включає вимірювання кривих спектральної чутливості озонометра з двома фільтрами та розрахунки калібрувальних номограм. Фільтри пропускають ультрафіолетове випромінювання в ділянках спектра, де розташовані смуги поглинання атмосферного озону. Номограми призначені для прив’язки співвідношення сигналів озонометра у двох фільтрах до значень загального вмісту озону (ЗВО) у вертикальному стовпі атмосфери за вимірюваннями робочим зразком –спектрофотометром Добсона. Завершальним етапом калібрування є визначення похибок вимірювань озонометров М-124 та корекція номограм для зменшення похибок.

Переваги та інновації:  Розроблена методика забезпечить відновлення мережі каліброваних фільтрових озонометрів М-124 на території України для довготривалого моніторингу рівнів ЗВО як важливого індикатора стану довкілля та кліматичних змін в регіоні. Наявність базового приладу – спектрофотометра Добсона № 040 на станції Київ-Голосіїв, що входить до глобальної мережі Global Atmosphere Watch – створює умови для регулярного тестування озонометрів і підтримання належної якості вимірювань.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Коментарі до стадії готовності:  - Розроблено алгоритм розрахунку калібрувальних номограм. - Проведено одночасні калібрувальні вимірювання ЗВО «озонометр М-124 – спектрофотометр Добсона» для двох озонометрів. - Визначено криві спектральної чутливості двох озонометрів М-124, побудовано калібрувальні номограми для кожного приладу та одержано оцінки похибок калібрування. - Результати калібрування забезпечують прийнятну розбіжність даних між озонометрами та спектрофотометром Добсона (близько  12 ОД (одиниць Добсона) для одного з озонометрів), що дозволяє впровадити запропоновану методику для відновлення озонометричної мережі в Україні.

Опис шуканого партнера:  Розроблена методика забезпечить відновлення мережі каліброваних фільтрових озонометрів М-124 на території України для довготривалого моніторингу рівнів ЗВО як важливого індикатора стану довкілля та кліматичних змін в регіоні. Наявність базового приладу – спектрофотометра Добсона № 040 на станції Київ-Голосіїв, що входить до глобальної мережі Global Atmosphere Watch – створює умови для регулярного тестування озонометрів і підтримання належної якості вимірювань.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору