Послуги університетуСпосіб контролю забруднення атмосфери магнітним методом


Резюме:  Розробка відноситься до геофізики та екології, зокрема до способу контролю стану атмосферного повітря, ґрунтового покриву та інших компонентів довкілля в умовах забудованих територій і може використовуватися для дослідження забрудненості навколишнього середовища.

Опис:  Розробка відноситься до геофізики та екології, зокрема до способу контролю стану атмосферного повітря, ґрунтового покриву та інших компонентів довкілля в умовах забудованих територій і може використовуватися для дослідження забрудненості навколишнього середовища. Для виконання робіт наявний колектив кваліфікованих виконавців на базі магнітної лабораторії кафедри геофізики ННІ «Інститут геології». Лабораторія оснащена вимірювальними приладами магнітної сприйнятливості, її частотної залежності, термомагнітного аналізу, намагніченостей та магнітних полів. Відповідні прилади забезпечують повний цикл технологічного процесу, що пропонується.

Переваги та інновації:  В основу розробки закладене завдання удосконалити спосіб контролю стану довкілля на основі магнітних досліджень речовини. Небезпечні для здоров’я людини речовини, які забруднюють атмосферу в асоціації із магнітними речовинами накопичуються на плоских штучних поверхнях. Запропонована розробка дозволяє вивчати забруднення атмосфери та використовувати відповідні матеріали при побудові графіків та карт розповсюдження та накопичення небезпечних речовин у повітряних басейнах урбанізованих територій. Специфіка магнітних досліджень природних об’єктів (у даному випадку пилових фракцій атмосферного повітря) полягає у суттєвому зменшенні вартості робіт та трудомісткості за рахунок простоти виконуваних процедур. Існуючі інші технології використовують відбір змінних фільтрів зі стаціонарних пунктів спостереження геофізичних обсерваторій та подальші вартісні хімічні компоненті аналізи. Дана методика не дозволяє проводити масові спостереження і вимагає залучення значущих ресурсів. Запропонована нами методика використання штучних плоских поверхонь у якості пасток носіїв забруднення є експресною технологією і дозволяє підвищити ефективність існуючих раніше способів дослідження забруднення повітряних басейнів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Коментарі стану прав інтелектуальної власності:  Розробка запатентована. Патент на винахід № 102735 від 12.08.2013 «Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля», власник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, автори – Меньшов О.І., Сухорада А.В.

Опис шуканого партнера:  Потенційними партнерами можуть виступати як науково-дослідні організації, так і кінцеві користувачі розробки – державні та приватні підприємства природоохоронної галузі, які мають на меті завдання контролю та моніторингу стану забруднення атмосфери. Крім того, будь-які організації, які бажають проводити визначення забрудненості на локальних рівнях – в околі розташування певних об’єктів, усередині та зовні будівель, тощо. Партнерами можуть виступати університети та академічні інститути з дослідницькою метою для удосконалення існуючої розробки, спільної участі у вітчизняних та міжнародних науково-дослідницьких проектах, конкурсах, отримання грантів та замовлень на виконання зазначених вище робіт.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору