Послуги університетуНауковий супровід гідрогеологічного районування окремих територій України за басейновим принципом у відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (EU Water Framework Directive 2000/60/EC)


Резюме:  У відповідності до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в частині «Навколишнє природне середовище» серед багатьох аспектів управління довкіллям є також аналіз характеристик районів річкових басейнів, запровадження програм моніторингу якості води та підготовка планів управління басейнами річок.

Опис:  У відповідності до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в частині «Навколишнє природне середовище» серед багатьох аспектів управління довкіллям є також аналіз характеристик районів річкових басейнів, запровадження програм моніторингу якості води та підготовка планів управління басейнами річок. Діяльність в цьому напрямку передбачає ряд послідовних ітерацій, серед яких першим кроком є процедура ідентифікації водних тіл (зокрема підземних водних тіл - ПВТ) в межах виділених річкових басейнів. Ідентифікація ПВТ для національного рівня проводиться на основі аналізу водоносних горизонтів, площинне поширення яких складає понад 500 км2 або, у випадку використання ПВТ в якості джерела водопостачання до переліку включають і тіла менших розмірів. Виділення ПВТ ґрунтується на аналізі геологічної будови та гідрогеологічних умов території, даних геологічної зйомки, гідрогеологічних та комплексних еколого-геологічних досліджень. Аналізується наявна геологічна та гідрогеологічна інформація, що дає можливість визначити межі поширення ПВТ (за даними буріння), їх області живлення та розвантаження, напрямок руху підземних вод. Створюється таблиця ідентифікованих ПВТ в межах річкового басейну у відповідності до рекомендацій EU Water Framework Directive 2000/60/EC, де зазначається назва водоносного горизонту з літологічним описом порід та віком водовміщуючих порід; національний код; площа поширення ПВТ (км2); характеристики водоносного горизонту (тип колектора – поровий, карстовий, чи тріщинуватий; тип водоносного горизонту – напірний чи безнапірний); типи водокористування (питне водопостачання, сільськогосподарське, меліоративне, промислове, бальнеологічне та ін.) потужність верхнього водотриву; оцінка можливості ризику забруднення та/або виснаження. Створюється карта поширення ПВТ із застосуванням географічних інформаційних систем (ГІС).

Переваги та інновації:  Дозволяє здійснити сучасну науково обґрунтовану ідентифікацію підземних водних тіл для національного рівня у відповідності до діючих вимог EU Water Framework Directive 2000/60/EC, які є обов’язковими для виконання в Україні.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві органи з охорони природи та природокористування, водних ресурсів, використання надр, геологічні та екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: надання наявної фактичної гідрогеологічної інформації та інформації щодо обсягів і характеру водокористування.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору