Послуги університетуОцінка екологічного стану підземних вод урбанізованих територій


Резюме:  Оцінка ґрунтується на розгляді полів (поверхонь) гідрогеологічних характеристик геологічного середовища як математико-статистичних моделей. Її практична реалізація включає три послідовних етапи

Опис:  Оцінка ґрунтується на розгляді полів (поверхонь) гідрогеологічних характеристик геологічного середовища як математико-статистичних моделей. Її практична реалізація включає три послідовних етапи. На першому етапі вона передбачає застосування географічних інформаційних систем (ГІС) для узагальнення наявної гідрогеологічної інформації, що отримана по дискретній мережі спостережень, та відтворення відповідних інформаційних картографічних шарів за допомогою засобів ГІС і математичного (детермінованого та імовірнісного) моделювання. На другому етапі на базі отриманих інформаційних шарів будуються представницькі гістограми (криві) розподілу. На третьому етапі гістограми (криві) розподілу порівнюються між собою з метою встановлення ступеню змін екологічного стану підземних вод урбанізованих територій та прогнозуються тенденції змін стану в часі.

Переваги та інновації:  Новий науково обґрунтований підхід, простота використання, ефективність, не вимагає додаткових польових вишукувань та досліджень, не має аналогів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, використання надр, геологічні та екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: надання наявної фактичної гідрогеологічної інформації, що отримана по дискретній мережі пунктів спостережень.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору