Послуги університетуКомплексна методика моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем


Резюме:  Розроблено методику комплексного аналізу стану геологічного середовища та кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів (зсувів, водних та селевих потоків, кріогенних процесів) на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем (ПТС) у різних ландшафтно-кліматичних зонах, яка базується на створенні та чисельному аналізі комплексу взаємопов’язаних геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей.

Опис:  Розроблено методику комплексного аналізу стану геологічного середовища та кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів (зсувів, водних та селевих потоків, кріогенних процесів) на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем (ПТС) у різних ландшафтно-кліматичних зонах, яка базується на створенні та чисельному аналізі комплексу взаємопов’язаних геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей. Розроблено розрахунково-аналітичні модулі чисельного моделювання впливу потоків в’язких, в’язко-пластичних та пластичних середовищ на трубопровідні системи. Розроблено алгоритм та програмний модуль кількісної оцінки впливу селевих потоків на інженерні споруди в умовах Карпатського регіону. Обґрунтовано принципи створення ГІС для аналізу небезпечних геологічних процесів із розробкою структури бази геоданих. Розроблено методику ранжування факторів зсувоутворення, створено прогнозно-еталонні просторові моделі цих процесів (рис.1). Розроблено засоби кількісної оцінки зсувної небезпеки. Методика включає такі етапи: • дослідження об‘єктів моделювання, визначення вхідних параметрів моделювання на основі теоретичних, емпіричних та експериментальних даних та ГІС-аналізу; • постановка комплексних задач якісної і кількісної оцінки впливу геологічних процесів і середовищ на функціонування трубопровідно-транспортних ПТС; • розробка фізичної, геолого-фізичної та математичної моделі геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів; • ГІС-аналіз та просторове моделювання небезпечних геологічних процесів (рис.1) • математичне моделювання; • розробка розрахункового-аналітичних модулів (програмного комплексу) з оцінки впливу різногенетичних небезпечних геологічних процесів на трубопровідно-транспортні природно-техногенні системи; • чисельний аналіз небезпечних геологічних процесів; • розрахунки напружено-деформованого стану геологічного середовища та ПТС (рис.2); • оцінка чинників та прогнозування впливу небезпечних геологічних процесів на транспортні споруди, оцінка ризиків та розробка превентивних заходів Запропонована методика є інструментом прогнозу впливу небезпечних геологічних процесів на транспортні споруди, розробки рекомендацій щодо підвищення експлуатаційної надійності техногенних об’єктів та попередження екстремальних ситуацій. Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42098 "Комплексна методика моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних природно-техногенних cистем"

Переваги та інновації:  - використання сучасних програмних комплексів моделювання геологічних систем - нові підходи до моніторингу та прогнозування небезпечних геологічних процесів, оцінки геологічних ризиків

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Бізнес-компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення для нафтогазової галузі, підприємства транспортної та нафтогазової промисловості, навчальні заклади. Завдання, які стоять перед партнером: дослідження бізнес-процесів у нафтогазовій галузі, впровадження модулів оцінки впливу на функціонування трубопровідних систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору