Послуги університетуБіопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки


Резюме:  Зростає дія нових професійних та екологічних факторів, до яких у людини відсутні еволюційно сформовані адаптивні механізми. Сьогодні в Україні у сфері народного господарства приблизно 7% від загальної кількості робітників працює в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів, джерелом яких є технологічні процеси, несприятливі умови праці та сама її специфіка, наприклад, для робітників підприємств хімічної та нафтохімічної галузей.

Опис:  Зростає дія нових професійних та екологічних факторів, до яких у людини відсутні еволюційно сформовані адаптивні механізми. Сьогодні в Україні у сфері народного господарства приблизно 7% від загальної кількості робітників працює в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів, джерелом яких є технологічні процеси, несприятливі умови праці та сама її специфіка, наприклад, для робітників підприємств хімічної та нафтохімічної галузей. Аналіз причин формування профзахворювань в Україні свідчить про наявність близько 140 професійних шкідливих факторів, які перевищують гранично допустимий рівень в умовах сучасного виробництва, серед них - понад 100 хімічних речовин, дія яких може відбуватися поєднано. У 1997 році Рада ЮНЕП прийшла до висновку, що необхідні дії на міжнародному рівні для зменшення ризику для здоров'я людини та оточуючого середовища, що обумовлюють 12 стійких органічних забруднювачів (СОЗ) - ПХБ, діоксини, ГХБ, гептахлор, ДДТ та ін. Серед пріоритетних забруднювачів в Україні велику вагу мають, перш за все, важкі метали (ВМ) та радіонукліди.

Переваги та інновації:  Розробка універсальних профілактичних препаратів може бути вирішена шляхом створення композицій, які містять компоненти, вибірково ефективні щодо конкретного класуксенобіотиків. У зв'язку з цим у комплексі заходів, спрямованих на зменшення дії шкідливих хімічних речовин на організм, важливе місце може зайняти пектинопрофілактика. Ефективність пектинопрофілактики була доведена дослідженнями (invitro), на експериментальних тваринах, для контингентів працюючих, що піддаються впливу важких металів (ртуть, свинець, кадмій та ін.) та радіонуклідів, а також для населення, зокрема вагітних жінок, дітей, що мешкають в регіонах, які можна віднести до зон екологічного лиха (експозиція ВМ, СОЗ). Поєднання кількох пектинів - бурякового, яблучного,що мають різні хімічні функціональні характеристики та потужний комплекс вітамінів, дозволило нам створити унікальну пектиновмісну композицію. Підготовлена згідно з чинним законодавством нормативно-технологічна документація, яка відповідним чином затверджена МОЗ України.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Коментарі стану прав інтелектуальної власності:  Запатентовано отримання вихідної сировини – пектину та використання пектиновмісних композицій у медичній практиці. Один з пектиновмісних препаратів (ТУ У 15.8-16475490.001-2001) застосовується в Україні та інших країнах (Росія, Білорусь). Всього на цей час вироблено понад 600 000 курсових доз, що знайшли застосування в медичній практиці.

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору