Послуги університетуПрискорена методика пробопідготовки та наступного каталітичного фотометричного визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею за церій(IV)-арсенітною реакцією


Резюме:  Для визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею (продукти харчування, сільськогосподарська сировина тощо) спектроскопічними методами необхідна попередня пробопідготовка з метою вилучення і переведення усіх форм йоду в розчин.

Опис:  Для визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею (продукти харчування, сільськогосподарська сировина тощо) спектроскопічними методами необхідна попередня пробопідготовка з метою вилучення і переведення усіх форм йоду в розчин. Для наступного визначення найбільш доступними та достатньо чутливими є каталітичні фотометричні методики, зокрема методики, що ґрунтуються на перебігу у сірчанокислому середовищі церій(IV)-арсенітної реакції, що каталізується йодом у вигляді йодиду. Суть розробки, що пропонується, полягає в прискореній пробопідготовці зразків з органічною матрицею (білкова, вуглеводнева, жирова основи) у середовищі водно-спиртових розчинів сильних лугів чи гідроксиду тетраметиламонію та наступному каталітичному визначенні загального йоду за методикою, що ґрунтується на перебігу у азотнокислому середовищі церій(IV)-арсенітної реакції.

Переваги та інновації:  Порівняно з відомими методиками пробопідготовки (мінералізація у середовищі кислот-окисників – усі форми йоду переходять в каталітично неактивну форму йодат; високотемпературне лужне озолення при ~500ОС) пропонована методика є екологічнішою, експреснішою та умови пробопідготовки легко поєднуються з умовами методики наступного визначення. Після пробопідготовки наступне каталітичне визначення за церій(IV)-арсенітною реакцією пропонується здійснювати у азотнокислому середовищі, оскільки нітратвмісні комплекси церію(IV) є лабільнішими порівняно з відповідними сульфатвмісними комплексами, що призводить до прискорення церій(IV)-арсенітної реакції, а отже до підвищення експресності та чутливості методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею. Розроблену методику апробовано на стандартному зразку сухого молока, соняшниковій олії з атестованим вмістом йоду, на зразках свіжого молока, овочах та інших рослинних матеріалах, ґрунтах тощо.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Планується співпраця з науково-дослідними установами агропромислового комплексу та харчової промисловості.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору