Послуги університетуВисокочутливі зонди, супрамолекулярні системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного моніторінгу, контролю якості продуктів харчування і ліків, а також клінічного аналізу


Резюме:  Розроблені нові спектроскопічні методики аналізу для експрес-контролю (включаючи візуальні тест-методи) вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та біоактивних елементів у об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках.

Опис:  Розроблені нові спектроскопічні методики аналізу для експрес-контролю (включаючи візуальні тест-методи) вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та біоактивних елементів у об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках. Методики можуть застосовуватися для аналізу об'єктів довкілля, біологічних матеріалів, харчових продуктів, ліків. Пропонуються тест-системи і сорбенти для: • оперативного моніторингу довкілля (води, ґрунти, повітря); • медичної діагностики; • вилучення благородних металів; • утилізації промислових відходів. Маємо 80 патентів України на винаходи. Виробництво тест-засобів можна налагодити на будь-якому хімічному чи хіміко-фармацевтичному підприємстві. Споживачі: служби і лабораторії санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, МНС, Геолком України, лікарні, промислові підприємства, індивідуальні потреби населення.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип партнера для співпраці: державні та місцеві організації з санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, лікарні, промислові підприємства, екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: контроль якості довкілля, харчових продуктів, ліків, утилізація промислових відходів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору