Послуги університетуОцінка екологічних ризиків при видобуванні корисних копалин, зокрема, нетрадиційних вуглеводнів


Резюме:  Пропонується науково-дослідна робота мета якої - своєчасна розробка адекватних механізмів контролю та запобігання техногенним аваріям в місцях розробки корисних копалин.

Опис:  Пропонується науково-дослідна робота мета якої - своєчасна розробка адекватних механізмів контролю та запобігання техногенним аваріям в місцях розробки корисних копалин. Сировинна орієнтація економіки України і інтенсивний розвиток галузей виробництва, пов'язаних з видобутком і переробкою мінеральної сировини, обумовлюють виникнення і розвиток екологічних ризиків: 1.Ризики забруднення геологічного середовища 2. Ризики нераціонального використання природних ресурсів 3.Ризики обмеження доступу населення до природних ресурсів 4.Ризики впливу на здоров'я людини. Пропонуються провести дослідження в напрямах: • Методики оцінки екологічних ризиків та економічних збитків у різних галузях • Оцінка екологічних ризиків та економічних збитків освоєння мінерально-сировинної бази України • Оптимізація використання надр в Україні Окремо оцінюються ризики недосконалої інтерпретації геофізичних даних, що пов’язані з видобутком нафти і газу (традиційні джерела, зокрема, з видобуванням сланцевого газу). Пропонується дослідити виділення в розрізах свердловин газосланцевих товщ (shale gas) і газонасичених ущільнених пісковиків (tight gas). Встановлення інтервалів розрізів, в яких є перспективи, доцільно використовувати гідророзрив пласта для отримання припливів вуглеводнів

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, використання надр, геологічні та екологічні установи. Завдання, які повинні бути виконані партнером: контроль та запобігання техногенним аваріям в місцях розробки корисних копалин

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору