Послуги університетуПрограмний комплекс для оптимізації іригаційної практики на великих зрошувальних системах


Резюме:  Пропонується програмно-моделюючий комплекс KRISFLOW для моделювання потоку грунтових вод в складних гідрогеологічних умовах.

Опис:  Пропонується програмно-моделюючий комплекс KRISFLOW для моделювання потоку грунтових вод в складних гідрогеологічних умовах. Основою комплексу є комп’ютерні реалізації математичних моделей для задач планового потоку грунтових вод. Програмний комплекс має розвинений графічний інтерфейс користувача і призначений для прогнозування реакції грунтових вод на різні природні та техногенні фактори з урахуванням складної структури живлення водоносних горизонтів. Особливістю Krisflow є його спрямованість на моделювання рівнів грунтових вод для великих територій зі складними гідрогеологічними умовами, для яких є необхідним введення значних обсягів інформації, представленої в картографічному і табличному вигляді.

Переваги та інновації:  • Використання програмного забезпечення дозволяє розраховувати, крім загальної динаміки грунтових вод і характеристик потоку, необхідну кількість дренажних свердловин та їх регламент роботи для забезпечення нормативного зниження рівня грунтових вод на підтоплюваних територіях. • Програмний комплекс добре пристосований для створення схем дренування підтоплених міських територій, населених пунктів, розташованих на берегах річок і поблизу штучних водосховищ, зрошувальних систем, промислових зон і зон впливу відстійників промислових стоків. • Програмний комплекс впроваджений у Каховської гідрогеологомеліоративної експедиції.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, комунальні господарства, науково-дослідні установи в галузі гідрогеологомеліорації. Завдання, які повинні бути виконані партнером: прогнозування реакції грунтових вод на різні природні та техногенні фактори.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору