Послуги університетуВідновлення забруднених територій України на засадах сталого розвитку


Резюме:  В Україні існує 6500 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), з яких 460 потребують рекультивації. Вони займають 7% нашої території, що дорівнює площі Швейцарії. За нормами ЄС кількість таких полігонів має бути скорочена до 500. Полігони ТПВ вилучають з обігу цінні мінеральні та енергетичні ресурси, несуть локальні загрози для довкілля та руйнують ландшафти.

Опис:  В Україні існує 6500 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), з яких 460 потребують рекультивації. Вони займають 7% нашої території, що дорівнює площі Швейцарії. За нормами ЄС кількість таких полігонів має бути скорочена до 500. Полігони ТПВ вилучають з обігу цінні мінеральні та енергетичні ресурси, несуть локальні загрози для довкілля та руйнують ландшафти. Тіло полігону формує: • рідкій фільтрат який забруднює ґрунтові та поверхневі води, викликає деградацію ґрунту сполуками азоту, фосфору сірки, важких металів та формує локальні геохімічних аномалії. • звалищні гази, серед яких 20% парникових газів, які впливають на зміну клімату, викликають латеральну міграцію метану, сприяють формуванню кислотних дощів, підкислення ґрунтів, неприємних запахів(NH3, H2S та інші). Пропонується модель рекультивації полігонів ТПВ на засадах сталого розвитку. Позитивний ефект досягається за рахунок синергетичної діяльності зацікавлених сторін: місцевої влади, бізнесових кіл, громадськості та залучення досвіду міжнародних експертів країн Балтійського регіону. Мета пропозиції - відновлення забруднених територій. Завдання: • Поширення досвіду впровадження технологій рекультивації звалищ. • Залучення міжнародних експертів. • Підготовка кваліфікованих кадрів. Інструменти: • Оцінка впливу на довкілля та життєвого циклу полігонів • Технології рекультивації звалища ТПВ, відпрацьовані на об”єкті Кудяпе. О. Саарема, Естонія • Кластерна модель управління, схема якої зображена на рисунку. Виконання проекту містить: Оцінку життєвого циклу полігона, що складається з визначення кращого варіанту захисту довкілля, оцінки вхідних та вихідних потоків забруднювальних речовин, виявлення усіх ризиків на етапах життєвого циклу полігону, формування бачення та впровадження ефективної моделі рекультивації шляхом поєднання зусиль місцевих органів влади, бізнесових установ та зацікавленої громадськості. Оцінка впливу на довкілля: • загальна характеристика стану території • оцінка екологічних, соціальних, техногенних факторів, сан-епід. ситуації • визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності • прогноз змін стану довкілля • визначення заходів щодо попередження небезпечних впливів • складання плану дій щодо рекультивації полігону

Переваги та інновації:  Можливість виконання проекту в співпраці з організаціями Балтійських країн (Швеція, Естонія, Литва, Латвія) та інших країн.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Управління проектом - Ліннеаський університет, Швеція Університет наук про життя, Тарту, Естонія Каунаський університет технологій, Литва Інститут Пауля Шерера, Швейцарія Університет ім. Акакія Церетелі, Грузія

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору