Послуги університетуСтратегія запровадження екоуправління в великих містах України


Резюме:  *

Опис:  Мета: дослідити просторово-часову структуру ЛАЕ міста Києва, особливості походження, динаміки, функціонування та екологічне значення внутрішньо-міських еколого-географічних меж великого міста (на прикладі міста Києва). Об’єкт дослідження: просторово-часова структура ЛАЕ великого міста різної ґенези та еколого-географічні межі що вони утворюють (природні – геологічні, географічні біологічні; антропогенні – архітектурних споруд і їх комплексів, штучного рельєфу тощо; техногенні – межі ЛАЕ технічних систем різного призначення; соціальні – адміністративні, економічні, культурні, ментальні та інші). Предмет дослідження: просторово-часова структура ЛАЕ, особливості походження, динаміки, функціонування та екологічне значення внутрішньо-міських еколого-географічних меж для реалізації екологічного управління великим містом. Методи • Комплекс методів ландшафтно-архітектурних досліджень забудованої території міста (оригінальна методика КНУ) • Комплекс методів ландшафтознавчого дослідження природно-антропогенних ландшафтів парків та лісопарків міста (оригінальна методика КНУ) • Комплекс методів ландшафтно-геохімічного та ландшафтно-геофізичного дослідження територіальних структур ЛАЕ міста (оригінальна методика КНУ) • Картографічне моделювання територіальних структур ЛАЕ (базові методики створення цифрових картографічних моделей на основі ГІС технологій на базі географічного факультету КНУ із залученням фахівців факультету, що пройшли відповідну підготовку на базі Ванкуверського університету (Канада). Очікуваний ефект підвищення ефективності використання бюджетних коштів може складати від 10 до 70% в залежності від конкретних ландшафтно-архітектурних умов та виду екологічної ситуації.

Переваги та інновації:  Очікуваний ефект підвищення ефективності використання бюджетних коштів може складати від 10 до 70% в залежності від конкретних ландшафтно-архітектурних умов та виду екологічної ситуації.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Державні та місцеві органи влади, комунальні та будівельні організації, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів, що задіяні в плануванні розвитку міста.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору