Послуги університетуСпосіб створення двовимірної надгратки з упорядкованих нанокластерів на поверхні фотопровідного термопластичного шару


Резюме:  Метою розробки є створення двовимірної надгратки із впорядкованих нанокластерів на плоскій поверхні фотопровідного шару для створення нановпорядкованого планарного темплату для використання у наноелектроніці для виробництва селективних сенсорів, оптичного спектрального устаткування, діагностичної апаратури, приладів молекулярної та оптоелектроніки.

Опис:  Метою розробки є створення двовимірної надгратки із впорядкованих нанокластерів на плоскій поверхні фотопровідного шару для створення нановпорядкованого планарного темплату для використання у наноелектроніці для виробництва селективних сенсорів, оптичного спектрального устаткування, діагностичної апаратури, приладів молекулярної та оптоелектроніки. Структурованість матеріалів у наномасштабі є одним з головних завдань нанотехнологій, вирішення якого дозволить більш повно використовувати можливості функціонування об’єктів малих розмірів. Поверхневі наноструктури відіграють значну роль у таких об’єктах як високодисперсні системи - адсорбенти та каталізатори, плівкові та мембранні системи, наповнювачі композитних речовин, фотонні кристали, різноманітні середовища, які використовуються у мікро-, опто– та акустоелектроніці, розробці нових селективних керованих сенсорів. Прикладом практичного застосування поверхневих впорядкованих наноструктур може слугувати збільшення чутливості оптичної спектроскопії комбінаційного розсіювання у 10 - 105 разів. Найбільш вживаними методами забезпечення структурованості речовини на рівні наноструктур є метод самозборки і темплатний. При використанні методу самозборки необхідно забезпечення виконання ряду жорстких вимог до природи і розмірів наноструктур, що суттєво обмежує його застосування. Значно універсальнішим є темплатний метод, що використовує спеціально створені функціонально організовані планарні системи при структуруванні нанооб’єктів на його поверхні за рахунок ближньопольової взаємодії нанооб’єктів зі структурою темплату. Традиційні методи створення темплат (біофізичний, ДНК нанолітографії, трекових каналів, голографічної літографії) не забезпечують їх реверсивність та можливість корекції задаючих параметрів. Цих недоліків позбавлений розроблений в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у співробітництві з інститутами Фізики та Фізики Напівпровідників НАНУ електрографічний метод, який базується на використанні електрографічної реєстрації інформації і наступному нанесенні на просторово-неоднорідну електрично-заряджену поверхню наночастинок провідного середовища за допомогою його вакуумного напилення

Переваги та інновації:  Проведені дослідження з використанням створених темплатів показали: • Суттєве (у 5 - 40 разів) підсилення ліній спектру комбінаційного розсіювання. • До промислового впровадження проекту потрібно 0,5 року. • Створити установку для промислового виготовлення темплатів можна на спільній базі Київського університету імені Тараса Шевченка та інститутів Фізики та Фізики напівпровідників НАНУ. • Реверсивні, керовані наноструктуровані темплати можуть бути використані розробникам селективних сенсорів, оптичного спектрального устаткування, діагностичної апаратури, приладів молекулярної та оптоелектроніки.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Партнер має забезпечити фінансування розробки конкретних технологічних процесів створення темплат, розробку багатошарових темплат для їхньої оперативності.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору