Послуги університетуВисокотемпературні надпровідні матеріали


Резюме:  Пропонується розробка високотемпературних надпровідних (ВТНП) матеріалів з температурою переходу у надпровідний стан 80-110К. Застосування таких ВТНП матеріалів дозволяє радикально знизити енергетичні затрати на створення сильних магнітних полів, збільшити щільність струму в обмотках електричних машин різного призначення, та істотно зменшити їх габарити і масу. Шляхом варіювання хімічного складу базових ВТНП сполук досягається певна зміна фізико-хімічних властивостей синтезованих надпровідників (збільшення температури переходу у надпровідний стан, підвищення значення критичного струму і інше).

Опис:  Пропонується розробка високотемпературних надпровідних (ВТНП) матеріалів з температурою переходу у надпровідний стан 80-110К. Застосування таких ВТНП матеріалів дозволяє радикально знизити енергетичні затрати на створення сильних магнітних полів, збільшити щільність струму в обмотках електричних машин різного призначення, та істотно зменшити їх габарити і масу. Шляхом варіювання хімічного складу базових ВТНП сполук досягається певна зміна фізико-хімічних властивостей синтезованих надпровідників (збільшення температури переходу у надпровідний стан, підвищення значення критичного струму і інше). Синтезовані: YBa2Cu3O7-x (Y123) Tc = 80-96 K; Bi2Sr2CaCu2O8+x (Bi-2212) Tc = 105-112 K; Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x (Bi-2223), Tc = 115-126 K; Y3Ba5Cu 8O18+x (Y358) Tc = 95-100 K; YBa2Cu3O6.5+х (Y123) з Тс = 83-92 К. В 0-3 композитах окремі гранули надпровідної кераміки знаходяться в матриці деякої не надпровідної фази. В 3-3 композитах надпровідна та полімерна фази утворюють трьох-вимірні структури. Одержано провідні та ВТНП керамічно-полімерні композитні матеріали з високим ступенем заповнення порожнин кераміки. Результати роботи доповідались на конференціях різного рівня, висвітлені в статях, та захищено патентом України 2001 року.

Переваги та інновації:  Результати можуть бути використані для створення електричних двигунів сухопутного та водного та авіаційного транспорту, надпотужних магнітів, надпровідних накопичувачів енергії, нелетальної зброї, обчислювальної техніки (за рахунок створення контактів Джозефсона), компонентів надвисокочастотного діапазону (генераторні прилади, пасивні елементи, резонатори, фільтри, лінії затримки), транзисторів з робочою частотою до 100 ГГц, чутливих електронних пристроїв (магнітометри, ВТНП-болометри для регістрації ІЧ-випромінювання).

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), що застосовують та беруть участь у створенні нових ВТНП-матеріали в галузях електроніки, енергетики, транспорту, медицині.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору