Послуги університетуТехнологія побудови системи продуктового планування проектів для вирішення задач управління ресурсами в проектно-промисловій діяльності


Резюме:  Пропонуємо технологію побудови системи продуктового планування проектів. Технологія забезпечує планування проектної та промислової діяльності підприємств і зв'язок між цими видами діяльності через управління матеріально – технічними та трудовими ресурсами. При цьому проводиться розділ ресурсів, які закуповуються і які виготовляються в процесі виконання проекту (продукти). Також при плануванні використовується інтелектуальна система, яка оперує технологіями виготовлення. Така система самостійно будує план виконання проекту (портфелю проектів) та на основі цих глобальних планів створює локальні плани роботи структурних одиниць на заданий період часу. Технологія продуктового планування дозволяє легко працювати з об’ємними планами робіт і створювати дуже високий рівень деталізації проектів.

Опис:  Пропонуємо технологію побудови системи продуктового планування проектів. Технологія забезпечує планування проектної та промислової діяльності підприємств і зв'язок між цими видами діяльності через управління матеріально – технічними та трудовими ресурсами. При цьому проводиться розділ ресурсів, які закуповуються і які виготовляються в процесі виконання проекту (продукти). Також при плануванні використовується інтелектуальна система, яка оперує технологіями виготовлення. Така система самостійно будує план виконання проекту (портфелю проектів) та на основі цих глобальних планів створює локальні плани роботи структурних одиниць на заданий період часу. Технологія продуктового планування дозволяє легко працювати з об’ємними планами робіт і створювати дуже високий рівень деталізації проектів. Пропонується не просто окрема система, а цілісна технологія побудови систем продуктового планування проектів. Технологія дозволяє в автоматизованому режимі вирішити задачі адміністрування, планування, моніторингу, обліку, бюджетування, закупівель, управління матеріально – технічними і трудовими ресурсами, і формувати в процесі рішення цих задач інформаційний стандарт підприємства. Технологія оперує інформацією про технологічні процеси в проекті, про об’єми вже виконаних робіт, про наявність та вартість трудових та матеріально – технічних ресурсів, про терміни закупок. На основі цієї інформації інтелектуальна система створює план портфеля проектів з врахуванням пріоритетності кожного проекту. По глобальним планам всього портфеля проектів створюються локальні плани роботи трудових ресурсів проекту. В базу даних системи заноситься інформація про технологічні процеси в проекті і необхідні для їх виконання трудові і матеріально-технічні ресурси, а також про наявні ресурси та їх доступність. Важливо те, що матеріальні ресурси розділяються на ті, які закуповуються та ті, які виготовляються в проекті (продукти). Продукти в свою чергу можуть складатись з других продуктів і матеріальних ресурсів, що закуповуються. На основі цієї інформації проводиться імітаційне моделювання виконання кожного з проектів в портфелі проектів. Інтелектуальна система навчається на результатах попередніх моделювань. З всієї множини варіантів вибираються кращі, які задовольняють поставленим умовам (менше часу виконання проекту, менші трудовитрати і т.д.). Після внесення виконання, система відстежує, наскільки воно відповідає плану та при новому моделюванні враховує поточну ситуацію в проектах. Для уникнення дублювання є можливість зв’язку з обліковою бухгалтерською системою 1С.

Переваги та інновації:  Технологія не має аналогів серед існуючих технологій планування проектів. Дозволяє з меншими витратами, чим у конкуруючих продуктів управляти складними портфелями проектів. Використання інтелектуальної системи дозволяє автоматизувати створення планів проектів. Дана технологія може бути використана як основа інформаційної системи на підприємствах, які використовують проектний підхід, в тому числі, сумісно з промисловою діяльністю. Наприклад, авіабудівництво, приладобудівництво, девелопмент, машинобудівництво та інше. Основні переваги: • не велика вартість розробки, • легко адаптувати до змін на підприємстві, • висока ефективність при застосуванні в проектно – промисловій діяльності підприємства.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Варіанти співпраці з партнерами в розрізі проектів: • Створення проблемно-орієнтованих рефлекторних систем по замовленню. Тоді в якості партнера виступатиме Замовник такого продукту. • Створення крос-платформеної версії системи. Потрібен партнер з досвідом крос-платформеної розробки. • Побудова хмарної версії системи. В якості партнера виступатиме ВНЗ з розробками в цьому напрямку.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору