Послуги університетуМатематичні методи дослідження та оптимізації систем з повторними викликами


Резюме:  На сьогоднішній день математичні моделі стохастичних систем обслуговування з повторними викликами охоплюють широке коло прикладних задач, які часто виникають при аналізі телефонних, комп'ютерних мереж, телекомунікаційних систем різної архітектури та складності, в авіації та ін. Системами обслуговування з повторними викликами називають моделі, в яких вимоги, що надійшли і застали обслуговуючі прилади зайнятими, утворюють ту чи іншу групу повторних викликів. Повторні виклики мають можливість повторного звернення з метою обслуговування на приладах системи.

Опис:  На сьогоднішній день математичні моделі стохастичних систем обслуговування з повторними викликами охоплюють широке коло прикладних задач, які часто виникають при аналізі телефонних, комп'ютерних мереж, телекомунікаційних систем різної архітектури та складності, в авіації та ін. Системами обслуговування з повторними викликами називають моделі, в яких вимоги, що надійшли і застали обслуговуючі прилади зайнятими, утворюють ту чи іншу групу повторних викликів. Повторні виклики мають можливість повторного звернення з метою обслуговування на приладах системи. Розроблено математичний апарат для аналізу та оптимізації процесу функціонування марковських систем з повторними викликами та керованими локальними характеристиками. Отримані нові фундаментальні результати в області теорії стохастичних систем з повторними викликами та методів оптимізації процесу обслуговування в цих системах, що мають чітко виражене прикладне значення. Проведені дослідження процесу обслуговування з метою апроксимації стохастичних систем з необмеженим фазовим простором скінченними системами. Проведено моделювання систем з повторними викликами та гістерезисними стратегіями. Проаналізовано процес обслуговування в системах з повторними викликами, керованих багатопороговими стратегіями.

Переваги та інновації:  На теперішній час в світі і, зокрема авторами проекту, розроблені ефективні наближені методи, які дозволяють знаходити асимптотично точні розв'язки дискретних оптимізаційних задач, поєднуючи з пошуком невизначених даних моделі, створений теоретичний фундамент для розв'язання задач цілочислової оптимізації, вхідні дані яких належать множинам можливих значень.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Галузі, міністерства, відомства, підприємства, де можуть бути реалізовані результати розробки: економічна, зв’язку, страхові компанії. Структури та організації, що експлуатують стохастичні системи (мобільні та комп’ютерні мережі, мережі колективного доступу, call-центри та т.ін.): оператори мобільного зв’язку, розробники мереж колективного доступу та т.ін., які зацікавлені приймати участь в побудові адекватної ефективної математичної моделі для реальних систем. Фінансові аспекти узгоджуються шляхом переговорів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору