Послуги університетуАльтернативна система дистанційного навчання Омега


Резюме:  Нагальною проблемою створення та розвитку дистанційних форм навчання як перспективних напрямків ефективного функціонування навчального процесу у ВНЗ є розробка дистанційних курсів та середовища для їх супроводження.

Опис:  Нагальною проблемою створення та розвитку дистанційних форм навчання як перспективних напрямків ефективного функціонування навчального процесу у ВНЗ є розробка дистанційних курсів та середовища для їх супроводження. Створена система дистанційного навчання «OMEGA», що формує навчальне середовище, в якому реалізовані режими асинхронного, синхронного та самостійного навчання. Система дистанційного навчання «OMEGA» розроблялася з метою забезпечення більш зручного наповнення навчальними курсами, значно зменшити об’єм та розширити можливість інтерактивного контролю студента та надання йому консультацій. Система дистанційного навчання має чітку структуру і складається з підсистем навчання та адміністрування. Лекційний матеріал викладено на основі навчального посібника. У кожному модулі підрозділи, з яких він складається, закінчуються питаннями. Це зосереджує увагу студента на важливих моментах теорії, стимулює його до самостійного поглибленого вивчення матеріалу. Також допомагає засвоїти теорію до того рівня, щоб використовувати її на практиці. Перші модельні задачі подані з повним їх розв’язком. У кінці кожного модуля наведені тести, які викладач у діалоговому режимі може використовувати для поточного контролю засвоєння теоретичного матеріалу. Розробка дистанційного курсу передбачає створення: електронного навчального посібника (ЕНП), опорного конспекту, методичного матеріалу для викладача, методичного матеріалу для слухача. Контрольні заходи у студентів дистанційної форми навчання передбачають: самоконтроль, який обов’язково забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу; вхідний, поточний та рубіжний контроль, який здійснюється головним чином тестуванням (крім того, поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та дискусій); підсумковий контроль, який здійснюється у вигляді іспитів та диференційованих заліків.

Переваги та інновації:  Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Функціональність системи дозволяє викладачу створювати курси: лекційний матеріал, лабораторні роботи, тести; контролювати роботу студентів. Оскільки для розробки системи дистанційного навчання не використовувались комерційні продукти, це дає змогу використовувати систему в навчальному процесі без використання ліцензійних комерційних продуктів та відповідних фінансових витрат.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Коментарі до стадії готовності:  Розробка знаходиться в стадії дослідної експлуатації системи дистанційного навчання «OMEGA». На поточний момент завершено розробку взаємопов’язаних дистанційних курсів «Теорія ймовірностей» і «Математична статистика», «Соціальна статистика». Ведеться робота по створенню курсу «Актуарна математика».

Опис шуканого партнера:  *

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору