Послуги університетуНадвисокочастотний фільтр з керуванням амплітудно-частотною характеристикою електричним полем


Резюме:  Пропонується розробка нового продукту - надвисокочастотних (НВЧ) фільтрів на основі магнітостатичних коливань (МСК) в композитних структурах з епітаксіальної плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) та п’єзоелектрика, що містять наступні принципово важливі інновації: а) управління центральною частотою смуги пропускання фільтра не тільки магнітним, а і електричним полем; б) перспектива створення багатоланкового фільтра з можливістю керуванням формою його амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) електричним полем. Новий продукт може бути використаний для частотної селекції сигналів в приймальній або передавальній апаратурі та у вимірювальній техніці надвисоких частот.

Опис:  Пропонується розробка нового продукту - надвисокочастотних (НВЧ) фільтрів на основі магнітостатичних коливань (МСК) в композитних структурах з епітаксіальної плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) та п’єзоелектрика, що містять наступні принципово важливі інновації: а) управління центральною частотою смуги пропускання фільтра не тільки магнітним, а і електричним полем; б) перспектива створення багатоланкового фільтра з можливістю керуванням формою його амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) електричним полем. Новий продукт може бути використаний для частотної селекції сигналів в приймальній або передавальній апаратурі та у вимірювальній техніці надвисоких частот.

Переваги та інновації:  Можливість перестройки центральної частоти та зміни ширини робочої смуги частот частотно-селективних приладів дозволяє зменшити масо-габаритні характеристики та вартість приймально-передавальної апаратури за рахунок заміни кількох фільтрів з фіксованими параметрами на один перестроюваний, а також створити нові пристрої аналогової обробки сигналів, частотні характеристики яких будуть адаптуватись до характеристик сигналу, який обробляється. Перевагами запропонованої конструкції фільтра з управлінням електричним полем є менші масо-габаритні параметри та енергоспоживання, а також вища швидкість перестройки в порівнянні з іншими НВЧ фільтрами на основі магнітовпорядкованих матеріалів, де управління параметрами фільтра здійснюється за рахунок зміни величини магнітного поля.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: Інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються розробкою та виготовленням моніторингових, телекомунікаційних та радіолокаційних систем мікрохвильового діапазону. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Завдання які повинні бути виконані партнером: спільна R&D діяльність, виробництво, тестування та впровадження НВЧ фільтрів на ринку. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору