Послуги університетуТрансформерна інформаційна технологія вдосконалення рухової активності в нормі та патології – комплекс ПТАР


Резюме:  Метою проекту є створення комплексу «Пристрій трансформерний – асистент реабілітолога» (далі - комплекс ПТАР) для потреб відновної медицини що дозволяє частково замінити спеціаліста з фізичної реабілітації при проведенні занять з пацієнтами. Комплекс ПТАР створюєтся з використанням трансформерної інформаційної технології (ТІТ) . ТIТ - це сукупність засобів, моделей, алгоритмів і програм, що забезпечують функціонування пристроя -трансформера, як самостійного пристрою, так і як невід'ємного елементу комплексної системи реабілітації, що містить бази даних про пацієнта і бази знань про управління лікувальними впливами.

Опис:  Метою проекту є створення комплексу «Пристрій трансформерний – асистент реабілітолога» (далі - комплекс ПТАР) для потреб відновної медицини що дозволяє частково замінити спеціаліста з фізичної реабілітації при проведенні занять з пацієнтами. Комплекс ПТАР створюєтся з використанням трансформерної інформаційної технології (ТІТ) . ТIТ - це сукупність засобів, моделей, алгоритмів і програм, що забезпечують функціонування пристроя -трансформера, як самостійного пристрою, так і як невід'ємного елементу комплексної системи реабілітації, що містить бази даних про пацієнта і бази знань про управління лікувальними впливами. Особливістю даного комплексу є можливість, здатність проводити комплексну реабілітацію пацієнтів с різними видами рухової патології. Комплексна реабілітація включає в себе фізичну та соціально-психологічну реабілітацію на всіх етапах лікування (лікарня, санаторій, дома за місцем проживання) з використанням, пріоритетно вітчизняних пристроїв. ПТАР включает в себя :1 - розподілену МІС( бази даних и бази знань); 2 – пристрій-трансформер (екзоскелетон, велотренажер с зворотнім зв’язком);3 - систему видеоаналізу;4 - програмуємий електростимулятор; 5 - комплекс реабілітаційних програм фізичної і соціально-психологічної реабілітації ; 6 – інформаційна технологія «Браслет здоров’я». Застосування комплексу ПТАР дозволить значно підвищити якість та ефективність відновлювальної медицини та медицини катастроф при вирішенні задач: одночасного надання реабілітаційної медичної допомоги великій кількості вправ в оптимальних обсягах і в найкоротші терміни; зменшення інвалідності та летальності на всіх етапах лікування; відновлення здоров’я та реабілітацію травмованих в найкоротші терміни. В даний час робота ведеться над вирішенням таких завдань: відновлення функції ходьби втрачених в результаті різних пошкоджень; відновлення рухової активності верхніх і нижніх кінцівок після травм и ушкоджень з легким і середнім неврологічним дефіцитом; прискорений курс відновлення фізичної активності для осіб після тривалого малорухливого способу життя; підтримку і вдосконалення фізичної форми осіб ведучих активній образ життя. Комплекс, що пропонується, є піонерським, тому що створюється з використанням трансформерних технологій та пристроїв - трансформерів різного рівня складності, що дозволить використовувати його при різних видах травм, а також для потреб ортопедії, неврології, кардіології тощо. В результаті виконання проекту стане можливим вирішення прикладної проблеми цільового застосування комплексу.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які можуть брати участь у методичному(інструктивному) забезпеченні, робототехніки. Шукаємо зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору