Послуги університетуГеолого-економічна оцінка родовищ найважливіших металічних та неметалічних корисних копалин України


Резюме:  Україна вважається однією із провідних, а в окремих випадках і першою із країн Європи за мінерально- ресурсним потенціалом таких стратегічно важливих корисних копалин як залізо, уран, манган, титан, рідкісні та рідкісноземельні метали, ртуть, графіт, каолін,будівельна сировина, сірка, мінеральні солі, кам’яне вугілля та ін.. Багато видів корисних копалин, запаси та ресурси котрих присутні в надрах в значних кількостях і могли б не тільки задовольнити потреби країни, але і забезпечити значний експортний потенціал, імпортуються із різних країн, на що відволікаються вкрай дефіцитні валютні кошти. Багато в чому така ситуація викликана відсутністю комплексної економічної оцінки сучасного стану мінерально-сировинної бази найважливіших корисних копалин, необхідності та перспектив нарощування цієї бази з урахуванням сучасної та прогнозної кон’юнктури світового ринку. В першу чергу слід реально оцінити об’єкти (особливо нетрадиційні та маловідомі), які могли б викликати комерційний інтерес як зі сторони державних, так і приватних, в тому числі іноземних, структур. На першому етапі необхідно оцінити родовища таких стратегічно важливих для України корисних копалин як залізо, титан, манган, уран. Залізо, титан, манган - чорні метали, за запасами яких Україна займає перші місця в Європі та світі, вони належать видів мінеральної сировини, які інтенсивно видобуваються в Україні, мають значні розвідані запаси, є предметом експорту і валютних надходжень. Концепції розвитку цих родовищ, в тому числі і найновіші, уже застарілі і не враховують нові економічні, кон’юнктурні і політичні реалії. Необхідно розрахувати економічну базу для освоєння як нових родовищ, так і застосування нових технологій видобування корисних копалин на уже існуючих, але малорентабельних і навіть збиткових об’єктах. Розробка родовищ урану, які теж належать до категорії «А», практично повністю зосереджена на малорентабельних рудах альбітитової формації, в той час як у світі цей тип руд практично не використовується. В Україні економічно доцільно розробляти родовища девладівського (пісковикового) типу, які мають хоч і невеликі запаси, але порівняно високий вміст не тільки урану, але і інших супутніх елементів, які теж можуть бути утилізовані. Дуже перспективною та економічно обґрунтованою може бути розробка родовищ багатьох неметалічних корисних копалин, зокрема графіту, флюориту, фосфатної сировини, мінеральних солей, каменебарвної, будівельної, індустріальної сировини та ін.

Опис:  Україна вважається однією із провідних, а в окремих випадках і першою із країн Європи за мінерально- ресурсним потенціалом таких стратегічно важливих корисних копалин як залізо, уран, манган, титан, рідкісні та рідкісноземельні метали, ртуть, графіт, каолін,будівельна сировина, сірка, мінеральні солі, кам’яне вугілля та ін.. Багато видів корисних копалин, запаси та ресурси котрих присутні в надрах в значних кількостях і могли б не тільки задовольнити потреби країни, але і забезпечити значний експортний потенціал, імпортуються із різних країн, на що відволікаються вкрай дефіцитні валютні кошти. Багато в чому така ситуація викликана відсутністю комплексної економічної оцінки сучасного стану мінерально-сировинної бази найважливіших корисних копалин, необхідності та перспектив нарощування цієї бази з урахуванням сучасної та прогнозної кон’юнктури світового ринку. В першу чергу слід реально оцінити об’єкти (особливо нетрадиційні та маловідомі), які могли б викликати комерційний інтерес як зі сторони державних, так і приватних, в тому числі іноземних, структур. На першому етапі необхідно оцінити родовища таких стратегічно важливих для України корисних копалин як залізо, титан, манган, уран. Залізо, титан, манган - чорні метали, за запасами яких Україна займає перші місця в Європі та світі, вони належать видів мінеральної сировини, які інтенсивно видобуваються в Україні, мають значні розвідані запаси, є предметом експорту і валютних надходжень. Концепції розвитку цих родовищ, в тому числі і найновіші, уже застарілі і не враховують нові економічні, кон’юнктурні і політичні реалії. Необхідно розрахувати економічну базу для освоєння як нових родовищ, так і застосування нових технологій видобування корисних копалин на уже існуючих, але малорентабельних і навіть збиткових об’єктах. Розробка родовищ урану, які теж належать до категорії «А», практично повністю зосереджена на малорентабельних рудах альбітитової формації, в той час як у світі цей тип руд практично не використовується. В Україні економічно доцільно розробляти родовища девладівського (пісковикового) типу, які мають хоч і невеликі запаси, але порівняно високий вміст не тільки урану, але і інших супутніх елементів, які теж можуть бути утилізовані. Дуже перспективною та економічно обґрунтованою може бути розробка родовищ багатьох неметалічних корисних копалин, зокрема графіту, флюориту, фосфатної сировини, мінеральних солей, каменебарвної, будівельної, індустріальної сировини та ін.

Переваги та інновації:  Пропозиції щодо сучасного економічного обґрунтування видобування корисних копалин на кожному родовищі вже розробляються на кафедрі геології родовищ корисних копалин ННІ «Геологічний інститут» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з іншими закладами геолого-економічного спрямування України.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Пропозиція може бути цікава для наукових, науково-виробничих організацій та приватних інвесторів. Розробки можуть бути використані для оцінки окремих видів мінеральної сировини за кордоном за заявками іноземних замовників. Потенційні партнери: Криворізька гірнича академія, ІГН НАН України, ІГМР НАН України, УкрДГРІ.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору