Послуги університетуПетрофізичні дослідження для обґрунтування моделі складнопобудованого колектора


Резюме:  Пропонується апаратурний комплекс та методики по дослідженню порід-колекторів пошуково-розвідувальних свердловин на нафту та газ. Лабораторія атестована ДП “Укрметртестстандарт” (свідоцтво ПТ-444/12 від 23.11.2012 р.). В результаті виконання комплексних петрофізичних лабораторних досліджень керну можуть бути визначені наступні параметри: • густина (об’ємна, позірна мінералогічна); • відкрита пористість(по газу, по гасу, по моделі пластової води); • ефективна пористість; • абсолютна газопроникність; • коефіцієнт залишкового водонасичення методом центрифугування; • питомий електричний опір при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови); • діелектрична проникність при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах; • швидкість пружних хвиль (повздовжніх та поперечних) при різних ступенях насичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови.

Опис:  Пропонується апаратурний комплекс та методики по дослідженню порід-колекторів пошуково-розвідувальних свердловин на нафту та газ. Лабораторія атестована ДП “Укрметртестстандарт” (свідоцтво ПТ-444/12 від 23.11.2012 р.). В результаті виконання комплексних петрофізичних лабораторних досліджень керну можуть бути визначені наступні параметри: • густина (об’ємна, позірна мінералогічна); • відкрита пористість(по газу, по гасу, по моделі пластової води); • ефективна пористість; • абсолютна газопроникність; • коефіцієнт залишкового водонасичення методом центрифугування; • питомий електричний опір при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови); • діелектрична проникність при різних ступенях водонасичення в атмосферних умовах; • швидкість пружних хвиль (повздовжніх та поперечних) при різних ступенях насичення в атмосферних умовах та при високому тиску (пластові умови.

Переваги та інновації:  На основі наведених досліджень повністю розроблено теорію і методики, які дають можливість вирішувати велике коло геологічних задач: 1. Комплексні петрофізичні дослідження можуть виконуватись з вибором необхідного комплексу методів для вирішення геолого-геофізичних задач різного рівня, зокрема, розробка математичної моделі породи-колектора. Тип матеріалів: неорієнтований керн (при вирішенні окремих задач орієнтований або парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 2. Інваріантно-поляризаційний метод забезпечує можливість визначення повного набору пружних постійних і симетрії текстури гірських порід шляхом вимірювання фазових швидкостей різної поляризації в 9-ти напрямках куборомбододекаедра, що забезпечує повний розв’язок задачі визначення параметрів анізотропії пружних хвиль, включаючи побудову стереопроекцій ізоліній індикатрис набору параметрів анізотропії, проведення тектонофаціального аналізу. Методика дає можливість глибоко з врахуванням анізотропії вивчати геологічну природу породи. Тип матеріалів: орієнтований керн (при вирішенні окремих задач парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 3. Дослідження структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів шляхом інверсії лабораторних даних на основі: • вивчення акустичних даних шляхом вимірювання фазових швидкостей різної поляризації в 9-ти напрямках куборомбододекаедра; • дослідження швидкостей повздовжніх хвиль насичених зразків в умовах змінних (високих) тисків. Методика дає можливість кількісно оцінити типи пористості в складно побудованій породі-колекторі та оцінити її перспективність при пошуках нафти і газу. Тип матеріалів: орієнтований з інформацією щодо місць його відбору. 4. Дослідження параметрів викликаної поляризації порід-колекторів, які корелюються авторами з хімічним складом порід. Тип матеріалів: неорієнтований керн (при вирішенні окремих задач орієнтований або парафінований) з інформацією щодо місць його відбору. 5. Дослідження радіометричних параметрів (альфа- та бета-активності, гамма-спектри) і ємності катіонного обміну порід-колекторів з метою визначення ефективності їх застосування та вивчення їх зв’язків з фільтраційно-ємнісними властивостями. Тип матеріалів: орієнтований з інформацією щодо місць його відбору. Лабораторні петрофізичні дослідження дозволяють визначити основні петрофізичні параметри колекції зразків та побудувати кореляційні залежності між геофізичними параметрами та фізико-хімічними властивостями досліджених гірських порід. Дані лабораторних визначень петрофізичних параметрів порід-колекторів слугують реперними при інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин та при підрахунку запасів вуглеводнів. Аналогів в повному об’ємі отриманої інформації в Україні немає.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Коментарі до стадії готовності:  Розробка вже на ринку, методики та апаратура постійно удосконалюються.

Опис шуканого партнера:  Можливі партнери – геофізичніта геологічні організації державного та недержавної форми власності, які беруть участь у пошуках та розвідці колекторів нафти і газу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору