Послуги університетуПрогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики


Резюме:  На сучасному етапі основним об’єктом пошукових робіт стають нетрадиційні резервуари нафти і газу та пов’язані з ними типи колекторів: складнопобудовані карбонатні колектори і теригенні відклади, розущільнені і дезінтегровані кристалічні породи фундаменту та кори вивітрювання. Авторами розроблена та удосконалюється теорія і методика кількісної оцінки ємнісних властивостей різних типів порід-колекторів за даними ГДС та петрофізики, яка дає можливість визначити структуру пустотного простору порід-колекторів, оцінити їх перспективність і прогнозувати продуктивність.

Опис:  На сучасному етапі основним об’єктом пошукових робіт стають нетрадиційні резервуари нафти і газу та пов’язані з ними типи колекторів: складнопобудовані карбонатні колектори і теригенні відклади, розущільнені і дезінтегровані кристалічні породи фундаменту та кори вивітрювання. Авторами розроблена та удосконалюється теорія і методика кількісної оцінки ємнісних властивостей різних типів порід-колекторів за даними ГДС та петрофізики, яка дає можливість визначити структуру пустотного простору порід-колекторів, оцінити їх перспективність і прогнозувати продуктивність. Для вирішення задачі застосований методологічний і теоретичний підхід, який ґрунтується на теорії моментних функцій і використанні розрахункової схеми Морі-Танака. Алгоритм прогнозу продуктивності на основі визначення структури пустотного простору включає в себе такі блоки:  аналіз бази даних ГДС або петрофізичних даних,  вибір початкового наближення параметрів математичної моделі породи-колектора;  інверсія даних акустичних досліджень у криву розподілу пустот різних форматів;  оцінка типів колекторів та їх перспективності;  прогноз продуктивності порід-колекторів. При інтерпретації результатів петрофізичних досліджень зразків в пластових умовах інвертуються швидкості повздовжніх хвиль та коефіцієнт відкритої пористості, що виміряні для змінних тисків, та для розробки математичної моделі породи-колектора використовуються акустичні та густинні параметри, що визначені в атмосферних умовах. Київський національний університет імені Тараса Шевченка має в складі геологічного факультету петрофізичну лабораторію, яка надає можливість для виконання всіх необхідних петрофізичних досліджень для використання даної методики. Це, зокрема, дослідження в атмосферних умовах: акустичні, (швидкості повздовжніх та поперечних хвиль), відкрита пористість зразків, об’ємна густина. При обробці даних ГДС застосовується будь-яка система інтерпретації ( в ННІ «Інститут геології» в наявності системи Геопошук та Техлог), з бази даних якої використовуються попластові або поточкові дані методів: радіоактивних, електричних, акустичних. Задача інверсії даних акустичних досліджень зводиться до визначення концентрації (С) пустот окремих форматів (α) для кожного пласта (зразка). Оцінка типів колекторів та їх перспективності. Одержані в результаті інверсії набори форматів і концентрації пустот різних типів. На основі цього кількісно оцінюється вклад різних типів пористості в загальну пористість. На основі аналізу кожного окремого інтервалу досліджень (колекції зразків) виділяються зони інтенсивної тріщинуватості, кавернозності, ускладнення колекторів тощо, вирізняються інтервали перспективних колекторів. Кількісний прогноз продуктивності порід-колекторів проводиться на основі функціональних залежностей параметру питомої площі поверхні пустот від притоку нафти або газу для порід відповідних літотипів. Кореляційні рівняння визначені автором в попередні роки за даними ГДС та петрофізики по більш ніж 150 об’єктах Дніпровсько-донецької западини. Проведені дослідження авторів відкривають перспективи вдосконалення методик інтерпретації лабораторних петрофізичних та свердловинних акустичних даних.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Вже на ринку

Коментарі до стадії готовності:  Розроблена авторами методика постійно удосконалюється, вже на ринку, впроваджена в виробничих організаціях України, може використовуватися при вивченні різноманітних розрізів промислових свердловин на стадіях від оперативної обробки даних ГДС до підрахунку запасів нафти і газу складнопобудованих, в тому числі нетрадиційних порід-колекторів.

Опис шуканого партнера:  Можливі партнери – геофізичні організації державного та недержавної форми власності, які беруть участь у пошуках та розвідці колекторів нафти і газу.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору