Послуги університетуСтруктурний аналіз ранньодокембрійських і фанерозойських комплексів з метою вдосконалення структурно-тектонічних методів прогнозування та пошуків родовищ корисних копалин


Резюме:  Розробка спрямована на з’ясування механізмів різнобічного структуроутворення та встановлення структурних критеріїв зруденіння. Основою робіт є детальне геологічне картування із структурно-парагенетичним аналізом різновікових структурно-формаційних комплексів. Базовими методами досліджень є структурно-парагенетичний аналіз, мікроструктурний аналіз, методи польової тектонофізики, а також детерміноване математичне моделювання геологічних структур. Відпрацьовуються ефективні комплекси методів аналізу різнопорядкових розривів, площинних та лінійних структурних елементів осадових, магматичних та метаморфічних утворень. У таких комплексах широке застосування мають оригінальні розробки, що стосуються динамо-кінематичних умов формування різних типів сланцюватості і кліважу.

Опис:  Розробка спрямована на з’ясування механізмів різнобічного структуроутворення та встановлення структурних критеріїв зруденіння. Основою робіт є детальне геологічне картування із структурно-парагенетичним аналізом різновікових структурно-формаційних комплексів. Базовими методами досліджень є структурно-парагенетичний аналіз, мікроструктурний аналіз, методи польової тектонофізики, а також детерміноване математичне моделювання геологічних структур. Відпрацьовуються ефективні комплекси методів аналізу різнопорядкових розривів, площинних та лінійних структурних елементів осадових, магматичних та метаморфічних утворень. У таких комплексах широке застосування мають оригінальні розробки, що стосуються динамо-кінематичних умов формування різних типів сланцюватості і кліважу. Структурний аналіз проводиться із діагностикою дислокаційних структур за морфологічними та генетичними характеристиками на основі визначення різновікових структурних парагенезисів та тектонофацій, з урахуванням реологічних властивостей середовищ, в яких ці структури сформувалися, та механізмів дислокаційних перетворень порід. Дослідження структур за допомогою методів польової тектонофізики та геометричного аналізу спрямовані на реконструкцію палеотектонічних полів напружень та їх еволюцію у просторі і часі. Математичне моделювання на засадах механіки суцільних середовищ та комп’ютерні експерименти дозволяють конкретизувати напружено- деформаційні стани різних стадій різнотипного структуроутворення. Розроблено методики моделювання напружено-деформованого стану в магматичних структурах центрального типу, виконано моделювання теплових полів, полів напружень і деформацій, пов’язаних з розшифруванням механізму формування гранітогнейсових склепінь. Багаторічний досвід структурних і структурно-петрологічних досліджень ранньодокембрійських структурно-формаційних комплексів та міжмегаблокових шовних зон Українського щита, Східного Забайкалля та Казахстану, структурних і тектонофізичних досліджень в межах Карпатської складчастої системи та інших регіонів України дозволяє розробляє конкретні рекомендації прогнозно-пошукового характеру.

Переваги та інновації:  • багатий досвід польових структурно-геологічних досліджень в різних регіонах світу; • досвід математичного моделювання геологічних процесів і структур та створення програмних пакетів для обрахунків полів напружень і деформацій; • нові підходи до вирішення структурних задач, прогнозних та пошукових робіт.

Стадія готовності:  Польові випробування / оцінка випробувань

Опис шуканого партнера:  Тип партнера: геологічні сервіс-компанії, гірничо-видобувні підприємства, промисловість, навчальні заклади, які потребують дослідження геологічної будови кристалічних гірських порід з подальшою перспективою пошуків рудних та нерудних корисних копалин. Завдання, які стоять перед партнером: дослідження геологічної будови, впровадження методик та удосконалення розроблених модулів, екологічні задачі.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору