Послуги університетуГеологічне моделювання за магнітними та гравітаційними даними


Резюме:  Університет має багаторічний досвід застосування геофізичних методів для вивчення геологічного розрізу, має магнітометричну апаратуру та володіє сучасними методиками обробки інформації. Послуги відносяться до обробки геофізичних спостережень сітковим методом моделювання за магнітометричними та гравітаційними даними для об’ємного вивчення геологічного середовища. Визначення магнітної сприйнятливості, густини, намагніченості та його напряму виконується для прямокутної комірки геологічного середовища ймовірнісним методом, що більше відповідає природній зміні фізичних параметрів гірських порід. Профільні та площові спостереження магнітного та гравітаційного полів використовуються для побудови вертикальних розрізів та горизонтальних зрізів геологічного середовища. Контраст фізичних параметрів середовища дозволяє визначити границі між пластами та геометрію геологічних утворень. Моделювання може бути використано для пошуків та розвідки рудних родовищ, покладів вуглеводнів, вугілля, марганцю, рідкісноземельних елементів та ін. Результати інтерпретації потенціальних полів Землі можна застосувати для вирішення інженерно-геологічних задач, знаходження археологічних об’єктів, пошук підземних вод, печер, металевих залишків тощо. Методика застосовується для багатьох задач. Застосування в нафтогазовій геології: • моделювання пасток вуглеводнів, соляних куполів тощо, • спільна інтерпретація гравітаційних і сейсмічних даних. Використання для гірничо-видобувних цілей: • розвідка рудних тіл і вугільних пластів, • визначення контурів кристалічних масивів. Застосування в інженерній геології: • визначення форми і глибини похованих об’єктів, • розвідка підземних вод. Використання для археологічних задач: • виявлення і оконтурювання археологічних об'єктів, • розвідка пустот, печер та неоднорідностей. Моделювання геологічної будови по магнітним чи гравітаційним даним дозволяє виділити об’єкти, які розрізняються по магнітним чи густинним параметрам. Це можуть бути природні геологічні структури (поклади мінеральної сировини, печери, пустоти тощо) або техногенні утворення (фундаменти будівель, шахти, трубопроводи, боєприпаси та ін.). В таких матеріалах зацікавлені енергетичні та будівельні компанії, екологічні та археологічні організації. Університет зацікавлений у встановленні довгострокової співпраці з потенційними партнерами (нафтогазові, геологічні, комунальні, будівельні, гірничо-видобувні компанії, пам’яткоохоронні організації та установи) у вигляді комерційної агентської угоди з технічним сприянням або угоди про послуги або субпідряду щодо визначення будови геологічного розрізу та його неоднорідностей від перших метрів до десятків кілометрів за магнітними та гравітаційними даними для моделювання геологічної будови та надання всієї звітної інформації.

Опис:  Університет має багаторічний досвід застосування геофізичних методів для вивчення геологічного розрізу, має магнітометричну апаратуру та володіє сучасними методиками обробки інформації. Послуги відносяться до обробки геофізичних спостережень сітковим методом моделювання за магнітометричними та гравітаційними даними для об’ємного вивчення геологічного середовища. Визначення магнітної сприйнятливості, густини, намагніченості та його напряму виконується для прямокутної комірки геологічного середовища ймовірнісним методом, що більше відповідає природній зміні фізичних параметрів гірських порід. Профільні та площові спостереження магнітного та гравітаційного полів використовуються для побудови вертикальних розрізів та горизонтальних зрізів геологічного середовища. Контраст фізичних параметрів середовища дозволяє визначити границі між пластами та геометрію геологічних утворень. Моделювання може бути використано для пошуків та розвідки рудних родовищ, покладів вуглеводнів, вугілля, марганцю, рідкісноземельних елементів та ін. Результати інтерпретації потенціальних полів Землі можна застосувати для вирішення інженерно-геологічних задач, знаходження археологічних об’єктів, пошук підземних вод, печер, металевих залишків тощо. Методика застосовується для багатьох задач. Застосування в нафтогазовій геології: • моделювання пасток вуглеводнів, соляних куполів тощо, • спільна інтерпретація гравітаційних і сейсмічних даних. Використання для гірничо-видобувних цілей: • розвідка рудних тіл і вугільних пластів, • визначення контурів кристалічних масивів. Застосування в інженерній геології: • визначення форми і глибини похованих об’єктів, • розвідка підземних вод. Використання для археологічних задач: • виявлення і оконтурювання археологічних об'єктів, • розвідка пустот, печер та неоднорідностей. Моделювання геологічної будови по магнітним чи гравітаційним даним дозволяє виділити об’єкти, які розрізняються по магнітним чи густинним параметрам. Це можуть бути природні геологічні структури (поклади мінеральної сировини, печери, пустоти тощо) або техногенні утворення (фундаменти будівель, шахти, трубопроводи, боєприпаси та ін.). В таких матеріалах зацікавлені енергетичні та будівельні компанії, екологічні та археологічні організації. Університет зацікавлений у встановленні довгострокової співпраці з потенційними партнерами (нафтогазові, геологічні, комунальні, будівельні, гірничо-видобувні компанії, пам’яткоохоронні організації та установи) у вигляді комерційної агентської угоди з технічним сприянням або угоди про послуги або субпідряду щодо визначення будови геологічного розрізу та його неоднорідностей від перших метрів до десятків кілометрів за магнітними та гравітаційними даними для моделювання геологічної будови та надання всієї звітної інформації.

Переваги та інновації:  • послуги виконання геологічного моделювання більш дешеві і швидкі в часі, • значний досвід у виконанні інверсії потенціальних полів для різних задач, • моделювання геологічного середовища за магнітними та гравітаційними даними має широке коло прикладних задач від приповерхневих досліджень для декількох метрів до глибинних вивчень будови Землі для десятків кілометрів, • використання оригінальних алгоритмів для обробки геофізичних матеріалів гарантує унікальність отриманої інформації, • методика інверсії потенціальних полів працює без залучення додаткової інформації, • технологія моделювання використовує природний характер зміни фізичних параметрів геологічного середовища (магнітна сприйнятливість, намагніченість та густина), що є новим підходом при моделюванні, • детальність дослідження геологічного середовища залежить тільки від відстані між точками геофізичних даних.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип партнера: нафтогазові, геологічні, комунальні, будівельні, гірничо-видобувні компанії, пам’яткоохоронні організації та установи. Область діяльності: пошук та добування геологічної сировини, археологія, інженерно-геологічні роботи, пошуки підземних вод, екологічні задачі. Завдання, які стоять перед партнером: визначення будови геологічного розрізу та його неоднорідностей від перших метрів до десятків кілометрів, інтерпретація магнітних та гравітаційних даних для досліджень геологічного середовища.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору