Послуги університетуПрограмний комплекс для створення регламенту скидів шкідливих речовин в річки з підприємств гірничо-видобувної галузі


Резюме:  Збільшення шкідливих скидів забрудненої води у відкриті водойми, зокрема у річки, від шахт, відстійників та ін. значно знижує якість поверхневих вод. В свою чергу це призводить до перевищення допустимої концентрації забруднювачів в цілому у річці і особливо у місцях забору води для питного водопостачання. У зв'язку з цим виникає необхідність встановлення норм скидів, при яких концентрація забруднень у місцях водокористування не буде перевищувати допустимої норми

Опис:  Збільшення шкідливих скидів забрудненої води у відкриті водойми, зокрема у річки, від шахт, відстійників та ін. значно знижує якість поверхневих вод. В свою чергу це призводить до перевищення допустимої концентрації забруднювачів в цілому у річці і особливо у місцях забору води для питного водопостачання. У зв'язку з цим виникає необхідність встановлення норм скидів, при яких концентрація забруднень у місцях водокористування не буде перевищувати допустимої норми. Ця ситуація також виникає при транскордонної міграції забруднюючих речовин, коли скидання забруднюючих речовин в одній країні призводить до перевищення допустимих концентрацій на території іншої країни. Були розроблені математичні методи і пакет програм для моделювання переносу розчинених домішок у відкритих руслах. Математична модель базується на повній системі рівнянь Сен-Венана і рівнянні конвективної дифузії для моделювання концентрації домішок. Розроблений пакет програм дозволяє визначити допустимі норми скидів в річки, для досягнення допустимої концентраці] в точках спостереження. Розроблене програмне забезпечення відрізняє від майже усіх нині існуючих програмних засобів наявність модуля оптимізації. Пакет може бути легко адаптований до реальних умов.

Переваги та інновації:  Методи математичного моделювання та оптимального керування і відповідне програмне забезпечення можуть значно полегшити процес прийняття рішень. На відміну від традиційних методів моделювання методи оптимального керування дозволяють за допомогою комп’ютера визначати параметри процесу, при яких результат буде знаходитись в допустимих межах.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Коментарі до стадії готовності:  Завершеність розробки становить 70%.

Опис шуканого партнера:  Державні та місцеві органи влади, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів, що задіяні в контролі та запобіганню скидів забрудненої води у відкриті водойми.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору