Послуги університетуІсторичний корпус української мови


Резюме:  Проект передбачає створення довідково-інформаційної системи для вивчення орфографії, семантики, морфології, синтаксису української мови,  представлених у текстах різних хронологічних зрізів, стилів, жанрів XIV–XVIII cтоліть. Уперше пропонується вивчати зібрану електронну базу даних історичних пам’яток за допомогою електронної історичної граматики «АГАТІСТ»

Опис:  *

Переваги та інновації:  Історичний корпус – це сучасна форма збереження культурно-історичної писемної спадщини, що має загальноцивілізаційне значення. Він удоступнює її для найширшого кола дослідників історії української мови, літератури, культури. Автоматизація діахронічних досліджень дає змогу зробити їх максимально об’єктивними і  підвищити достовірність результатів. Для користувача це відкриває можливості статистичної обробки корпусних даних, спрощує й прискорює вивчення й опрацювання графіки, орфографії, лексики, граматики української мови на різних хронологічних зрізах. Корпус може надати інформацію як про контексти вживання окремих мовленнєвих одиниць, так і про їхні кількісні характеристики: формальні, функціональні, стилістичні тощо. Процес створення інформаційно-довідкової системи передбачає: електронне зібрання історичних текстів, перевірених за оригіналом, експериментальну апробацію автоматичної системи граматичного анотування «АГАТ» до історичного матеріалу, створення діахронічних словників різних типів: лексичних, граматичних, частотних тощо

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Науково-дослідні колективи, що мають досвід створення діахронічних корпусів, інвестори. Завдання, які стоять перед партнером: інвестування коштів для розбудови проекту, технологічне співробітництво, допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт 2020»

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова

Пропозиція (файл PDF):  Завантажити	

Завантажити пропозицію on-line.

← Повернення до списку

Вгору