Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Метод зміцнення берегів водосховищ від хвильової абразії

Резюме:  На основі досвіду висаджування різних видів рослин-гідрофітів на ділянці берега для його закріплення та зменшення і затухання процесу хвилевої абразії в урочищі Зміїні острови пропонується відповідний асортимент найбільш ефективних у цьому відношенні рослин-гідрофітів та способів і термінів їх посадки.

Переваги та інновації:  • Захист узбережжя від абразії хвилями забезпечується з мінімальними витратами в порівнянні з будь-яким гідротехнічним будівництвом. • Висока ефективність методу без згубного впливу на навколишнє середовище за рахунок використання природних процесів. • Покращення екологічного стану прибережних ділянок та стану аквальних екосистем

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що працюють в галузі охорони навколишнього середовища Область діяльності партнера: збереження біорізноманіття, охорона водних ресурсів, захист берегів водосховищ від хвильової абразії. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, співпраця в галузі екології та підвищення ефективності у сфері охорони водних ресурсів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Мобільний гіперзвуковий пальник для очищення різноманітних поверхонь розрізання каменю, бетону, металевих конструкцій та нанесення захисних покриттів

Резюме:  Мобільний гіперзвуковий пальник (МГЗП) нового покоління призначений для ефективного поновлюючого ремонту поверхонь різноманітної техніки та обробки інших об’єктів (очищення поверхонь, розрізання каменю, бетону, металу та нанесення захисних покриттів) як у стаціонарних, так і у польових умовах. Матеріальні затрати для працездатності одного МЗГП: • повітря – не більше 320 м3/год; • керосин – не більше 8,7 кг/год; • абразив (пісок, дріб, карбід кремнію, зернистістю 80, 100) – до 80 кг/год; • порошок металу (для нанесення покриттів) – (6…7) кг/год; • тиск подавання робочих компонентів: 0,6…0,7 МПа. Працездатність сопел Лаваля МГЗП – не менше 240 годин при вартості одного сопла $15. Вартість МГЗП нижча за вартість аналогів ~ на 30%. Лабораторія має обладнання першого покоління, виготовлене згідно патенту України 2000 року. Розробка нового покоління має now-how.

Переваги та інновації:  • можливість обробки об’єктів складної конфігурації, в тому числі таких, що мають важкодоступні місця; • можливість здійснення операцій як у стаціонарних, так і у польових умовах; • більш висока у порівнянні з аналогами адгезійна та когезійна міцності нанесених покриттів (>> 50 МПа); • багатофункціональність (можливості здійснювати операції очищення при якості очищення поверхонь до ступеню Sа=2,5…3 за шведським стандартом, різання, нанесення захисних покриттів).

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  • можливість обробки об’єктів складної конфігурації, в тому числі таких, що мають важкодоступні місця; • можливість здійснення операцій як у стаціонарних, так і у польових умовах; • більш висока у порівнянні з аналогами адгезійна та когезійна міцності нанесених покриттів (>> 50 МПа); • багатофункціональність (можливості здійснювати операції очищення при якості очищення поверхонь до ступеню Sа=2,5…3 за шведським стандартом, різання, нанесення захисних покриттів).

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Модель трансформації плейстоценових ландшафтів (екологічних систем надекосистемного рівня) як основа планування сталого розвитку територій

Резюме:  Український університет пропонує модель трансформації в часі плейстоценових ландшафтів (екологічних систем надекосистемного рівня організації), в якості основи для розробки вірогідних сценаріїв розвитку сучасних агро-, урбо-, техноландшафтних одиниць (екологічних систем), з метою передбачення і мінімізації негативного впливу на них з боку флювіальних процесів та процесів на межі суходіл-море, прогресуюче порушення рівноваги яких насувається з загрозливою невідворотністю.

Переваги та інновації:  Запропонований підхід до реконструкції катастрофічних флювіальних процесів в геологічному минулому на основі ПЗП є практично безальтернативним. Палеопедологічні і палінологічні методи, добре адаптовані для вирішення задач глобальної кореляції, для регістрації подібних явищ пристосовані набагато гірше; чисто геологічні підходи (картування, седиментологія) блокуються відсутністю аналогічних сучасних процесів, внаслідок чого актуалістичні методи реконструкції не працюють).

Стадія готовності:  Етап розробки концепції

Опис шуканого партнера:  The National Institute for Research and Development of Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar; "Emil Racovita" Institute of Speleology of Romanian Academy, Bucharest, Romania. Обрання цих румунських інститутів як найбільш бажаних партнерів грунтується на наступних підставах: 1) наявність між Румунією і Україною таких важливих географічних бар'єрів як Карпати та Дунай робить ПБП між цими територіями надійним інструментом для розробки та перевірки моделі трансформації плейстоценових ландшафтів. 2) Румунія, як і Україна, країна в значній мірі землеробська, і флювіальні процеси на її території також нині знаходяться під жорстким сільськогосподарським пресом. Завдання які повинні бути виконані партнером: Виявлення ПБП на своїй території; їх ув'язка з геологічними і палеогеографічними подіями; обмін інформацією з українською стороною, участь у розробці моделі трансформації плейстоценових ландшафтів і рекомендацій до планування сталого розвитку територій. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Моделювання польоту ЛА для тестування бортового обладнання

Резюме:  Програмний інструментарій для комп'ютерного моделювання параметрів руху літального апарату (ЛА) з 3D- та 2D-візуалізацією. Задання вхідних параметрів зміни кутів Крилова та швидкості за допомогою джойстіка. Вивід розрахункових параметрів на зовнішній порт згідно наданої специфікації.

Переваги та інновації:  Сумісний з протоколом обміну даними бортового обладнання літальних апаратів вітчизняного виробництва. Існуюча версія розповсюджується безкоштовно. Комерціалізація наступних версій залежить від наявності фінансування розробок.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Фізико-математичні наукові заклади НАНУ, конструкторські бюро. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Надвисокочастотний фільтр з керуванням амплітудно-частотною характеристикою електричним полем

Резюме:  Пропонується розробка нового продукту - надвисокочастотних (НВЧ) фільтрів на основі магнітостатичних коливань (МСК) в композитних структурах з епітаксіальної плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) та п’єзоелектрика, що містять наступні принципово важливі інновації: а) управління центральною частотою смуги пропускання фільтра не тільки магнітним, а і електричним полем; б) перспектива створення багатоланкового фільтра з можливістю керуванням формою його амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) електричним полем. Новий продукт може бути використаний для частотної селекції сигналів в приймальній або передавальній апаратурі та у вимірювальній техніці надвисоких частот.

Переваги та інновації:  Можливість перестройки центральної частоти та зміни ширини робочої смуги частот частотно-селективних приладів дозволяє зменшити масо-габаритні характеристики та вартість приймально-передавальної апаратури за рахунок заміни кількох фільтрів з фіксованими параметрами на один перестроюваний, а також створити нові пристрої аналогової обробки сигналів, частотні характеристики яких будуть адаптуватись до характеристик сигналу, який обробляється. Перевагами запропонованої конструкції фільтра з управлінням електричним полем є менші масо-габаритні параметри та енергоспоживання, а також вища швидкість перестройки в порівнянні з іншими НВЧ фільтрами на основі магнітовпорядкованих матеріалів, де управління параметрами фільтра здійснюється за рахунок зміни величини магнітного поля.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: Інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються розробкою та виготовленням моніторингових, телекомунікаційних та радіолокаційних систем мікрохвильового діапазону. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020». Завдання які повинні бути виконані партнером: спільна R&D діяльність, виробництво, тестування та впровадження НВЧ фільтрів на ринку. Допомога в підготовці та просуванні проекту в рамках програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Нанофлюїди як теплоносії ядерних реакторів

Резюме:  Традиційні робочі тіла та теплоносії, що використовуються в системах перетворення енергії, практично вичерпали можливості подальшого росту коефіцієнта теплопровідності. Розвиток сучасних технологій виробництва наночастинок з розмірами, меншими за 50 нм, дозволяє подолати проблему руйнування поверхні й забруднення вузьких каналів при русі теплоносіїв. У ряді робіт, опублікованих протягом останнього десятиріччя, досліджено явище аномального росту коефіцієнта теплопровідності в нанофлюїдах для широкого спектра наночастинок у різних теплоносіях. На основі виконаних авторами розробки експериментальних досліджень теплофізичних властивостей рідинної системи “вода-нанотрубки SWCNTs”, встановлено, що введення домішок у вигляді нанотрубок призводить до суттєвого збільшення теплопровідності нанофлюїду порівняно з водою, при цьому при додаванні нанотрубок SWCNTs в діапазоні концентрацій С=0÷0.3 мг/л коефіцієнт теплопровідності нанофлюїду на основі води збільшується на величину порядку 30%, що значно впливає на тепловіддачу такої системи як можливого теплоносія. Це дає можливість впровадження нанофлюїдів як теплоносіїв водо-водяних ядерних реакторів. Проте необхідно зазначити, що тепловіддача буде визначатись також концентраційною залежністю теплоємності носія, установлення якої потребує додаткових досліджень.

Переваги та інновації:  Порівняння із світовими аналогами: Відповідає рівню світових аналогів. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Низька вартість запропонованої технології робить розробку економічно привабливою

Стадія готовності:  Готове до впровадження

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та виробничі заклади з енергетичної галузі, атомної енергетики. Область діяльності партнера: розробка теплоносіїв ядерних реакторів. Завдання, які стоять перед партнером: Спільна R&D діяльність, впровадження технології у виробництво.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Науковий супровід гідрогеологічного районування окремих територій України за басейновим принципом у відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (EU Water Framework Directive 2000/60/EC)

Резюме:  У відповідності до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в частині «Навколишнє природне середовище» серед багатьох аспектів управління довкіллям є також аналіз характеристик районів річкових басейнів, запровадження програм моніторингу якості води та підготовка планів управління басейнами річок.

Переваги та інновації:  Дозволяє здійснити сучасну науково обґрунтовану ідентифікацію підземних водних тіл для національного рівня у відповідності до діючих вимог EU Water Framework Directive 2000/60/EC, які є обов’язковими для виконання в Україні.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві органи з охорони природи та природокористування, водних ресурсів, використання надр, геологічні та екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: надання наявної фактичної гідрогеологічної інформації та інформації щодо обсягів і характеру водокористування.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Нова технологія і устаткування для видалення сталевого дроту з використаних шин методом магнітного удару

Резюме:  Пропонується технологія та устаткування для відокремлення металевого корду від гуми в зношених автомобільних шинах методом магнітного удару. У порівнянні з іншими методами механічної переробки шин за пропонованою технологією спочатку відокремлюється метал, а потім перемелюється чиста гума. Відповідно, енергоспоживання та амортизація обладнання зменшені, отримуються чисті гума та метал, шини перероблюються без відходів.

Переваги та інновації:  • Використання нової технології забезпечує "видобуток" сталевого брухту високої якості на продаж. • Здешевлення подальшого транспортування та переробки шин. Збір і транспортування цілих зношених шин досить дорого через низьку ефективність заповнення об’єму для транспортування, а відсутність металу спрощує подальшу переробку шинної гуми. • Немає додаткових забруднень при використанні пропонованої технології, тому що технологія не використовує високотемпературні процеси та хімічні реагенти. • Технологія досить ефективна, наприклад, 10 000 тонн шин може бути перероблено за рік лише однієї одиницею технологічного обладнання, що дає близько 1000 тонн сталевого дроту або $ 260 000 додаткового прибутку від його продажу дроту. • Технологія та пристрій легко масштабуються, щоб відповідати ринку будь-якого розміру.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії в галузі переробки шин. Область діяльності партнера: створення обладнання для переробки шин, збір та транспортування зношених шин. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислового обладнання, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Нові стратегії протипаводкового захисту річок Карпатського регіону з урахуванням змін клімату та вимог Директив ЄС

Резюме:  Карпатський регіон належить до одного з найбільш паводконебезпечних у Європі. Підписання політичної та економічної частин Угоди про асоціацію України з ЄС забов’язує трансформувати національне законодавство, в тому числі і у секторі водного господарства. Це висуває нові вимоги до управління водними ресурсами та протипаводкового захисту.

Переваги та інновації:  • Досвід робіт з річками Карпат більше 20 років • Наявність власного гідрометричного, геодезичного обладнання та програмного забезпечення

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Державні та місцеві органи влади, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів, що задіяні в контролі стану та протипаводковому захисті річок, регіональні підрозділи Державного водного агентства України, екологічні підрозділи водної політики країн ЄС.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оптоелектронний сенсор для рідин та газів

Резюме:  Пропонується фотоелектричний сенсор, який дає можливість проводити інтегральну експресну (загальну швидку) ідентифікацію різноманітних рідин та газів, що особливо важливо для продукції високої комерційної вартості. Сенсор базується на напівпровідниковій структурі, яка дуже чутлива до взаємодії поверхні з рідинами та газами. Шляхом технологічної обробки на поверхні утворюються ділянки з різними електронними властивостями, внаслідок чого вони дають різні відгуки при дії речовини, що контактує з поверхнею. Набір відгуків (а саме фотоелектричних сигналів, індукованих світлом), одержаних за різних умов експерименту, є індивідуальним для певної речовини і може використовуватись для її селективного розпізнавання. З метою поліпшення ефективності та точності розпізнавання, отримані дані піддаються аналізу математичними методами розпізнавання образів.

Переваги та інновації:  На відміну від звичайних методів хімічного аналізу, цей підхід дає можливість ідентифікувати речовину без дослідження безпосередньо її хімічної природи, що пришвидшує та полегшує процес тестування, та не потребує складного обладнання і кваліфікованого персоналу. Характеристики речовини можуть бути представлені у вигляді 2Dабо 3Dкарти. У порівнянні з відомими сенсорами та сенсорними масивами, наприклад, хімічними польовими транзисторами, не потрібна ізоляція численних електричних контактів від контактуючої речовини, оскільки різні сенсори комутуються (адресуються) оптично. Сенсор повністю сумісний з уже існуючою і ефективною кремнієвою технологією, яка широко використовується для виробництва багатьох мікроелектронних приладів.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: організації харчової та сільськогосподарської промисловості, інвестори, науково-дослідні установи. Область діяльності партнера: діяльність в сфері ідентифікацію різноманітних рідин та газів. Завдання, які стоять перед партнером: тестування та ідентифікація різноманітних речовин. Партнери, які були б зацікавлені у співпраці щодо створення Консорціуму для подачі пропозиції в рамках Програми «Горизонт-2020».

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оцінка екологічних ризиків забруднення територій розміщення колишніх та діючих уранових рудників

Резюме:  Пропонується науково-дослідна робота мета якої - визначення стану забруднення територій розміщення колишніх та діючих уранових рудників та оцінка впливу забруднення на стан навколишнього природного середовища та населення з метою розробки рекомендацій щодо мінімізації негативних наслідків техногенного впливу.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, використання надр, геологічні та екологічні установи, підприємства атомної енергетики. Завдання, які повинні бути виконані партнером: контроль та запобігання техногенним аваріям в місцях видобутку урану та захоронення відходів підприємств атомної енергетики

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оцінка екологічних ризиків при видобуванні корисних копалин, зокрема, нетрадиційних вуглеводнів

Резюме:  Пропонується науково-дослідна робота мета якої - своєчасна розробка адекватних механізмів контролю та запобігання техногенним аваріям в місцях розробки корисних копалин.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища та природокористування, використання надр, геологічні та екологічні установи. Завдання, які повинні бути виконані партнером: контроль та запобігання техногенним аваріям в місцях розробки корисних копалин

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оцінка екологічного стану підземних вод урбанізованих територій

Резюме:  Оцінка ґрунтується на розгляді полів (поверхонь) гідрогеологічних характеристик геологічного середовища як математико-статистичних моделей. Її практична реалізація включає три послідовних етапи

Переваги та інновації:  Новий науково обґрунтований підхід, простота використання, ефективність, не вимагає додаткових польових вишукувань та досліджень, не має аналогів.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, використання надр, геологічні та екологічні установи недержавної форми власності. Завдання, які повинні бути виконані партнером: надання наявної фактичної гідрогеологічної інформації, що отримана по дискретній мережі пунктів спостережень.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оцінка загальної антиоксидантної активності

Резюме:  Антиоксидантна активність (АОА) – здатність природного матеріалу нейтралізовувати шкідливу дію вільних радикалів – один з критеріїв якості природних об’єктів. Розроблено новий окисно-відновний твердофазний реагент (ТР) для візуальної тест–оцінки АОА. Розробка захищено двома патентами України на винаходи 2013 року.

Переваги та інновації:  • Простота синтезу • Швидко реагує з аналітом • Контрастний кольоровий перехід

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідницькі та медичні заклади, фармацевтичні компанії, заклади. Область діяльності партнера: біотехнологія, розробка медичних препаратів, розробка тест-систем антиоксидантної активності. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, розробка тест-систем.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Оцінка привабливості міст: геомаркетинговий підхід для бізнесу та території

Резюме:  У дослідженні буде відображено: • як оцінити «привабливість» окремих міст для різних видів господарської діяльності; • як здійснити порівняльну оцінку з урахуванням різних умов і факторів (з розрахунком спеціальних індексів і показників); • як підвищити «привабливість» території.

Переваги та інновації:  Використання методики та розробок дозволить: • вдосконалити просторове розміщення об’єктів з різних сфер та видів діяльності, зробити його більш ефективним, враховуючи особливості та специфіку того чи іншого міста; • обрати найбільш вдалий варіант розміщення для того чи іншого виду об’єктів з низки можливих; • сприятиме формуванню та посиленню мультиплікативного ефекту в розвитку окремих галузей та територій.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: бізнес-структури, асоціації виробників, громадські організації.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору