Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Програмно-алгоритмічне забезпечення для оптимізації процесу діагностики захворювань методами багатовимірного статистичного аналізу

Резюме:  Метою проекту є побудова програмно-алгоритмічного забезпечення, яке за допомогою спеціального комплексу математичних моделей та нових високоефективних методів аналізу факторів, пов’язаних зі станом здоров’я людини, дасть можливість оптимізувати процес прийняття рішення в задачах медичної діагностики.

Переваги та інновації:  Економічна привабливість розробки для її реалізації є високою через те, що широке впровадження даного програмно-алгоритмічного забезпечення сприятиме ефективному розв’язанню набору складних проблем, що виникають у медицині в процесі діагностики та на етапах лікування різних захворювань.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Результати розробки можуть бути цікавими та використовуватись міністерством охорони здоров’я України, приватними медичними центрами в Україні та поза її межами. Партнерами можуть бути дослідницькі, наукові та медичні організації в Україні та поза її межами.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Проектування нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Резюме:  Створення нових природно-заповідних територій підвищує екологічну стабільність регіону, є ефективним інструментом запобігання незаконній приватизації землі та забудові. Ця робота спрямована на виконання Загальнодержавної програми формування Національної екологічної мережі України.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні організації, інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що працюють в галузі охорони навколишнього середовища, профільні управління Міністерства екології та природних ресурсів. Область діяльності партнера: проектування нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження біорізноманіття,. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, співпраця в галузі екології та створенню об’єктів природно-заповідного фонду.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Просторові відміни в управлінні містами України: через гендерну ідентифікацію до досягнення гендерної рівності в державному управлінні на рівні міст

Резюме:  Просторовий аналіз гендерних співвідношень в сфері управління містами України. Розробка серії карт, що відображають просторові відміни у забезпеченні гендерної рівності в управлінні містами. Проведення опитування молоді з питань гендерної ідентифікації в управлінні містами з використанням методу семантичного диференціалу. Виявлення особливостей гендерної ідентифікації у ставленні до управління містом.

Переваги та інновації:  Даний продукт є інструментом для досягнення гендерної рівності на рівні державного управління. Найбільший гендерний дисбаланс виявлено саме в цій сфері. Просторове дослідження дасть змогу отримати цілісну картину з усіх регіонів, та виявити найпроблемніші регіони. Важливим для досягнення гендерної рівності є виявлення закономірностей просторових відмін в гендерних співвідношень в сфері управління містами України та аналіз гендерної ідентифікації молоді в управлінні містами. Виявлення особливостей гендерної ідентифікації у ставленні до управління містом дасть змогу створити необхідні умови для молоді, щоб її інтерес до містоуправління зростав.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Міжнародні організації та громадські організації, що працюють в сфері гендерної проблематики. Громадські організації, що працюють в сфері розвитку місцевих громад, та підвищення їх активності. Органи місцевого самоврядування. Партнер буде сприяти реалізації та удосконаленню продукту.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Реконструкція палеоекологічних обстановок і стратиграфічне розчленування морських верхньочетвертинних відкладів на основі вивчення комплексів викопних діатомових водоростей

Резюме:  Співробітниками ННІ "Інститут геології" на базі Лабораторії Мікропалеонтології та біостратиграфії спільно з Інститутом геологічних наук (ІГН) НАН України розробляються критерії стратиграфічного розчленування морських верхньочетвертинних відкладів Чорного моря та Українського сектору Антарктики за викопними діатомовими водоростями.

Переваги та інновації:  Переваги застосування діатомового аналізу при палеогеографічних і біостратиграфічних роботах полягають у його надзвичайній часовій і просторовій точності (дослідженню підлягають зразки керну осадків з певної глибини, певного віку й конкретних водойм) та чутливості діатомових до умов середовища, що дозволяє робити майже прямі оцінки регіональних кліматичних/палеокліматичних змін. Оскільки діатомові поширені в більшості водних середовищ, їх вивчення сприяє достовірності досліджень через добру збереженість даних про різні фактори середовища. Важливим є також те, що діатомеї можуть бути ідентифіковані до високого таксономічного рівня.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Бажаними партнерами є: виробничі та пошукові геологорозвідувальні установи, що мають можливість надати фактичний матеріал – керн осадових донних відкладів відповідного віку – для аналітичних робіт і стратиграфічного співставлення; наукові установи, що виконують роботи подібного спрямування для порівняння та кореляцій.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Ренгенографічний томограф для неруйнівного контролю металевих і полімер - композитних виробів

Резюме:  Пропоюється розробка з використання методів неруйнівного рентгенографічного контролю контролю виробів і їх деталей з матеріалів арамідного волокна (кевлара), вуглецевого композиційного матеріалу, армованого алюмінію, сталі або титану з урахуванням їх функціональних і конструкційних особливостей для виявлення та класифікації експлуатаційних дефектів виробів з метою оптимізації шляхів їх можливого усунення та прогнозування впливу дефектів на експлуатаційні характеристики виробів. Використання рентгенівського томографа передбачається для неруйнівного контролю суцільності й однорідності матеріалу виробу та існуючих з'єднань, у тому числі виявлення сторонніх включень, пор, розшарувань, тріщин, корозійного пошкодження, неприпустимих витонченостей; має дозволити визначати координати локалізації дефектів і оцінювати їх еквівалентні розміри.

Переваги та інновації:  Рентгенографічна дефектоскопії (як і рентгенівська томографія) на конкретних прикладах продемонструвала свою ефективність при виявленні експлуатаційних дефектів виробів за умови їх рентгенівської прозорості та використанні високоякісних реєструють рентгенографічних систем.

Стадія готовності:  Прототип доступний для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Підприємства по виготовленні виробів з арамідного волокна (кевлара), вуглецевого композиційного матеріалу, армованого алюмінію, сталі або титану з урахуванням їх функціональних і конструкційних особливостей. Вимоги до партнеру – фінансування модифікацій розробок для дефектоскопії конкретних виробів та фінансування просування розробок на закордонних ринках.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Різьбове з’єднання з гайкою-трансформером

Резюме:  Пропозиція відноситься до галузі машинобудування і може бути використаною в якості різьбового з’єднання з підвищеною надійністю. В пристрої реалізовано нове конструктивне виконання гайки, що володіє транформуючими властивостями. Вона може використовуватись в різьбовому з’єднанні як звичайна гайка, з додатковою властивістю відновлення пошкодженої різьби. При потребі, в різьбовому з’єднанні, з її застосуванням, з’являються нові корисні властивості. Це забезпечується тим, що в додатковий отвір гайки-трансформера може бути введений замикаючий елемент, що забезпечує надійний захист від самороз’єднання деталей різьбового з’єднання. При цьому, діаметр додаткового отвору гайки (деталі з різьбовим отвором, що з’єднується) для замикаючого елемента (бородка, саморіза) не виходить за її габарити а край такого отвору є дотичним, або пересікає внутрішній край різьби гвинта (болта, шпильки). Після досягнення потрібного зусилля затягування різьбового з’єднання замикаючий елемент вводиться в цей отвір і деформує ділянку різьби гвинта, а при роз’єднанні – виводиться з додаткового отвору, а потім гайка з допомогою ріжучих кромок додаткового отвору відновлює різьбу. Для забезпечення багаторазовості використання допускається виконання гайки з більш міцного матеріалу ніж матеріал гвинта, додаткових отворів гайки для замикаючого елемента може бути декілька і вони є рівновіддаленими один від одного, а їх кількість і розміри мають бути достатніми для надійної роботи різьбового з’єднання. Таке конструктивне виконання дозволяє розширити функціональні можливості та область застосування пристрою. Пристрій володіє ноу-хау, в т.ч. наприклад, існує можливість перетворення стандартної гайки в гайку-трансформер в умовах домашньої майстерні. Пристрій відрізняється від аналогів забезпеченням захисту від саморозгвинчування при зміні величини зусилля затягування різьбового з’єднання, відновленням пошкодженої різьби та багатофункціональністю. Розробники пристрою мають відповідну кваліфікацію, доступ до матеріальної бази університету (майстерень), володіють ноу-хау з перетворення гайки в гайку-трансформер, що важливо для надання трансформуючих властивостей унікальним гайкам.

Переваги та інновації:  Основні економічні переваги в доступності масового виробництва гайок-трансформерів та можливості перетворення будь-якої гайки в гайку-трансформер. Звідси незначна собівартість пристрою, навіть при одноразовому його виготовленні.

Стадія готовності:  Готове до впровадження

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно виробничі та ремонто-відновлювальні підприємства), які зацікавлені в випуску та використанні різьбового з’єднання з новими корисними властивостями. Шукаємо проблемно-зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розгалужені кополімери декстран-поліакриламід та дестран-полі-N-ізопропілакриламід як матриці для створення наносистем для протиракової терапії

Резюме:  Переваги наноматеріалів широко визнані у медицині, тому наночастинки та наносистеми починають використовуватись з метою покращеної доставки ліків для новітніх терапій. Інновація даного проекту базується на використанні розгалужених біосумісних прищеплених полімерів декстран-поліакриламід (Д-ПАА) та декстран-N-ізопропілакриламід (Д-ПНІПАМ) як темплатів для приготування наноносіїв, що містять одночасно срібні (або золоті) наночастинки та протипухлинні препарати високої токсичності; тестуванні терапевтичної активності наноконструкцій, використовуючи фізіологічні механізми клітинного фагоцитозу, та досягнення зменшення побічних ефектів токсичних препаратів на здорові клітини.

Переваги та інновації:  Кафедра хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка останні декілька років спеціалізується у синтезі та вивченні водорозчинних розгалужених полімерів на основі декстрану і поліакриламіду. Було показано що їх макромолекулярна структура може варіюватися в процесі синтезу, що така модифікація дозволяє контролювати розміри порожнин, які працюють сорбенти для різноманітних речовин, в тому числі для іонів металів з водного середовища (N. Kutsevol, J.M. Guenet, N. Melnyk, D. Sarazin, C. Rochas. Polymer (2006)47:2061-2068). Для виконання даного проекту ми також плануємо синтезувати нові розгалужені полімери на основі ПНІПАМ. ПНІПАМ - відомий приклад термочутливого полімеру, який має нижню критичну температуру розчинення (НКТР). При 32 °C полімер стає гідрофобним, цей процес супроводжується витісненням розчинника і згоранням макроланцюга (C.Wang, N.T. Flynn, R. Langer. Adv. Mater (2004) 16:1074 ). Слід відмітити, що вищезгаданий фазовий перехід знаходиться у фізіологічному температурному інтервалі, що робить цей полімер особливо перспективним для біологічного застосування, наприклад для доставки ліків. Лінійний ПНІПАМ добре вивчений як матеріал, здатний реагувати на зовнішні подразники. Ми плануємо отримати розгалужені кополімери Д-ПНІПАМ з декстрановим ядром і різними кількостями прищеплених бічних ланцюгів ПНІПАМ. Ми очікуємо, що розгалужена структура та хімічна модифікація прищеплень дозволять впливати на температурний інтервал фазного переходу, тому що це може призвести до змін в гідрофільно-гідрофобному балансі макромолекули.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Для подачі гранту в рамках програми Горизонт 2020 ми шукаємо партнерів фізиків, фізико-хіміків, які спеціалізується у дослідженні полімерів складної структури та наносистем, а також біологів, які зацікавлені у створенні нових протиракових препаратів на основі нанотехнологій та у їх випробуванні.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розгалужені флокулянти для видалення іонів важких металів з води

Резюме:  Синтезовано високоефективні флокулянти декстран- поліакриламід зіркоподібної архітектури з керованою молекулярною структурою.

Переваги та інновації:  • Розгалужені флокулянти видаляють іони металів на 30-60% краще у порівнянні з їх лінійним аналогом – поліакриламідом. Найбільш ефективним є полімер-флокулянт з найбільш компактною структурою, який видаляв 80 % іонів важких металів з каолінової дисперсії (с=30 г/л) з високим вмістом іонів важких металів (с=60 мг/мл). • Для порівняння, ПДК для вмісту іонів Co2+ , Ni2+ та Сu2+ у воді становить 0,1 мг/л. Ці флокулянти можуть бути високоефективними навіть в процесах очистки індустріальних вод

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: державні та місцеві організації з санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю водних ресурсів. Завдання, які повинні бути виконані партнером: видалення іонів важких металів з води.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розпізнавання рукописних математичних текстів

Резюме:  Програмний продукт, що перетворює відскановане зображення, яке містить рукописний текст та формули, в його текстове представлення у форматі LaTeX. Розпізнається більшість однорядкових формул, що містять елементи з верхніми та нижніми індексами, а також верхніми та нижніми написами, дроби та більшість складених символів.

Переваги та інновації:  • Офлайнове розпізнавання сканованих зображень. • Створення вихідного текстового документу у форматі LaTeX. • Існуюча версія розповсюджується безкоштовно. Комерціалізація наступних версій залежить від наявності фінансування розробок.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера Фізико-математичні наукові заклади НАНУ, освітні заклади. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка діагностикумів для вірусів рослин

Резюме:  Єдиною доступною на сьогоднішній день стратегією боротьби з вірусними інфекціями є вчасна діагностика вірусних збудників для попередження ураження сільськогосподарських культур. Суть розробки полягає у отриманні поліклональних антисироваток та специфічних олігонуклеотидних проб до вірусів рослин для їх використання у діагностикумах.

Переваги та інновації:  • Висока чутливість та направленість дії • Конкурентні ціни (розрахункові витрати на виробництво в 1,5-2 рази нижче в порівнянні з ринковими аналогами) • Зростаючий попит на українському ринку в поєднанні з відсутністю внутрішніх конкурентів

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, дослідницькі компанії в діагностиці, медицині рослин, виробники рослинної агропродукції та декоративних культур. Область діяльності партнера: виробництво рослинної агропродукції, насіння, селекція рослин. Завдання, які стоять перед партнером: розвиток технологічного процесу, підвищення якості та зменшення собівартості продукції.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка імітаційних моделей для вивчення розвитку уражених рослинних організмів

Резюме:  Розроблено математичні моделі динаміки розвитку систем рослинних організмів, на основі яких створено програмний комплекс на мові Delphi. Рослинний організм розглядається як система біологічних клітин, які можуть бути уражені фітовірусами, а також зазнавати вплив зовнішніх факторів.

Переваги та інновації:  Запропоновані математичні моделі та програмне забезпечення можуть значно полегшити прийняття управлінських рішень. Програмний комплекс є ефективним інструментом прогнозування урожайності при заданих екологічних умовах та оптимізації для прийняття рішень в агровиробництві, є достатньо простим у використанні, вимагає початкових навичок у інформаційних технологіях.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  • підприємства, пов’язані з агровиробництвом (рослинництво); • науково-дослідні та навчальні установи, пов’язані з дослідженнями у галузях екології, біології, вірусології, інформаційних технологій. Завдання, які повинні бути виконані партнером: • наявність досліджуваних проблем, які можуть бути розв’язані за допомогою програмного комплексу, який пропонується; наявність статистичної інформації для баз даних програмного комплексу

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка картографічних додатків для навігаційної апаратури користувачів СНС

Резюме:  Розроблені алгоритми конвертування баз даних картографічної інформації векторних форматів F20S, S57, MP для задачі побудови та візуалізації векторних карт місцевості. Розроблено технологію підготовки та відображення картографічної інформації для вбудовування в різні навігаційні пристрої, що розробляються ДП "Орізон-Навігація" (м.Сміла Черкаської області).

Переваги та інновації:  • Розроблений картографічний модуль впроваджено в нові навігаційні пристрої, при їх інтенсивному використанні достатньо швидко окупається. • Фізичний пристрій не має відповідних світових аналогів. • Разом з розробленим картографічним модулем пристрій представляє більш значний комерційний інтерес.

Стадія готовності:  Вже на ринку

Опис шуканого партнера:  Установи, що пов'язані з використанням навігаційної апаратури, військові відомства. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка нового технологічного підходу до ефективного використання елементів конструкції гідроелектростанцій та способів їх розміщення

Резюме:  Сучасні технології малих ГЕС є модернізованими варіантами конструкцій робочих органів, які обґрунтовані на старих традиційних науково-методологічних підходах щодо використання гідроенергетичного потенціалу річок. Експлуатація таких ГЕС не може кардинально вирішити проблему розвитку гідроенергетики.

Переваги та інновації:  Техніко-економічна ефективність даної пропозиції оцінюється високим рівнем збереження екологічної безпеки водного об’єкту, економічністю будівництва та досягнутим рівнем безпечності роботи ГЕС під час проходження паводків, що досягається мінімальним втручанням у водний об’єкт. Крім того, робота ГЕС є ефективною при мінімальних об’ємах заборів води на будь-якій ділянці річки не порушуючи її гідро екологічний режим. Порівняльний аналіз кошторисної вартості малої ГЕС біля с. Тур’я Поляна (Закарпатська область) і ГЕС на основі даної корисної моделі дає економію матеріальних і фінансових затрат за строком їх окупності орієнтовно на 50%, що досягається за рахунок здешевлення деривації та суттєвим підвищенням виробництва електричного струму.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі компанії, що займаються в галузі малої гідроенергетики. Завдання які повинні бути виконані партнером: спільна R&D діяльність, експериментальні дослідження і створення малих гідроелектростанцій.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка способу отримання рутину з відходів переробки гречки для сучасних технологій комплексного безвідходного використання рослинної продукції

Резюме:  Пропонується технологія виділення та очищення вітамінних препаратів з природних продуктів.

Переваги та інновації:  Економічна ефективність розробленого способу отримання рутину обґрунтовується наступними розрахунками: •З 1 кг вегетативної маси гречки за розробленим нами лабораторним регламентом виходить від 30 до 50 г сухого препарату. •Врожай вегетативної маси гречки з 1 га посіву становить у середньому 10 ц. •Продуктивність вегетативної маси гречки по рутину-сирцю складає 40 кг/га. Кінцевий вихід рутину після екстракції складає 34 кг/га. •При вартості 1 кг рутину на внутрішньому ринку - 90 грн. можна передбачити, що економічна ефективність отримання рутину з 1 га посіву гречки становитиме 3060 грн. (підкреслюємо, що у даному розрахунку не враховується економічна ефективність від отримання гречки - крупи). •Зважаючи на такі факти, що гречка як одна з основних с/г культур займає в України значні посівні площі ~ 500 тис.га, проведені розрахунки свідчать про економічну обгрунтованість пропонованого нами способу отримання рутину. •Технологічний процес отримання рутину з вегетативної маси гречки, розроблений нами, є екологічно безпечним оскільки не використовує органічних розчинників, як існуючі аналоги, та базується на безвідходному використанні продуктів екстракції діючої речовини. •Відходи екстрагувальної речовини можуть бути використана як рідке мінеральне добриво.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Підприємства, пов’язані з агровиробництвом (рослинництво); науково-дослідні та навчальні установи, пов’язані з дослідженнями у галузях екології, біології, переробки відходів рослинного походження. Завдання, які повинні бути виконані партнером: шукаємо партнерів з країн ЄС для спільних досліджень, технічного співробітництва та організації промислового впровадження запропонованої технології.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Розробка технологій синтезу та дослідження металокомплексів на основі хелатуючих фосфорильних лігандів для створення нових люмінофорних, електролюмінофорних та екстракційних матеріалів

Резюме:  Інтенсивний розвиток сучасної координаційної хімії пов’язаний з необхідністю в нових функціональних матеріалах, які можуть бути отримані на основі комплексів металів. Поєднання в одній сполуці іонів металів і органічних лігандів дозволяє впливати на її фізико-хімічні властивості з подальшою перспективою отримання нових матеріалів з широким спектром функціональних властивостей. Один з пріоритетних напрямків досліджень пов’язаний з розробкою технологій синтезу нових сполук з іонами лантаноїдів для створення ефективних фото- та електролюмінофорних матеріалів. Представлена нами пропозиція передбачає функціоналізацію хелатуючих фосфорильних лігандів та синтез нових металокомплексів на їх основі з метою покращення люмінесцентних та електролюмінісцентних властивостей отриманих сполук та подальшою перспективою створення конкурентоспроможних високоефективних люмінофорних матеріалів, економічних екологічно чистих джерел світла на основі органічних світлодіодних гетероструктур, тощо.

Переваги та інновації:  Встановлено, що вихід люмінесценції комплексів залежить від ефективності переносу енергії на випромінюючі рівні іонів лантаноїдів, а це визначається природою зв’язаного з ним ліганду. На сьогоднішній день серед сполук лантаноїдів найкращі показники при використанні в якості електролюмінесцентних матеріалів в приладах проявили β-дикетонатні, карбоксилатні, піразолонатні та гідроксихінолінатні комплекси. Теоретично прогнозовані високі показники електролюмінесценції лантаноїдних комплексів поки на практиці залишаються недосяжними. Це пов’язують з їх низькими електронно- та дірково-транспортними властивостями. Запропоновані нами лігандні системи на основі хелатуючих фосфорильних лігандів синтетично порівняно просто функціоналізувати введенням замісників різної природи і відповідно впливати на будову та властивості металокомплексів, отриманих на їх основі. Незважаючи на високі комплексоутворюючі властивості бідентатних фосфорорганічних сполук, які на сьогоднішній день застосовуються в екстракційних технологіях для розділення та концентрування довгоживучих радіонуклідів, вони мають один суттєвий недолік – високу вартість внаслідок складності синтезу. Запропоновані нами ліганди містять споріднені до лантаноїдів та актиноїдів донорні центри, що дасть змогу збільшити селективність екстракції, а методики їх отримання відрізняються простотою та порівняно невисокою вартістю.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  На сьогоднішній день актуальною постає проблема проведення екстракційних експериментів в умовах, наближених до промислових. Тому тип шуканого нами партнера – промислова організація з науково-дослідною базою.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору