Послуги університету

  
Назва елементу:
Стадія готовності:
Стан прав інтелектуальної власності:
Тип співробітництва:
Мова спілкування:
Країна бажаного партнера :Тонке широкосмугове радіо-поглинальне покриття для захисту від електромагнітного випромінювання мікрохвильового діапазону

Резюме:  Пропонуються розробка радіо-поглинальних покриттів на основі металевих плівок нанометрової товщини зі штучно створеною структурою електропровідних острівків (мета-матеріал)

Переваги та інновації:  • Широка смуга поглинання • Мала товщина покриття

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідні та виробничі установи які беруть участь у розробці та виробництві нових систем захисту від електромагнітного випромінювання. Область діяльності партнера: R&D діяльність, розробка елементів захисту від електромагнітного випромінювання, розробка радіо-поглинальних матеріалів. Завдання, які стоять перед партнером: спільна R&D діяльність, тестування обладнання, виготовлення промислових зразків радіо-поглинальних матеріалів, організація виробництва.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Трансформерна інформаційна технологія вдосконалення рухової активності в нормі та патології – комплекс ПТАР

Резюме:  Метою проекту є створення комплексу «Пристрій трансформерний – асистент реабілітолога» (далі - комплекс ПТАР) для потреб відновної медицини що дозволяє частково замінити спеціаліста з фізичної реабілітації при проведенні занять з пацієнтами. Комплекс ПТАР створюєтся з використанням трансформерної інформаційної технології (ТІТ) . ТIТ - це сукупність засобів, моделей, алгоритмів і програм, що забезпечують функціонування пристроя -трансформера, як самостійного пристрою, так і як невід'ємного елементу комплексної системи реабілітації, що містить бази даних про пацієнта і бази знань про управління лікувальними впливами.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Тип бажаного партнера – організації (переважно науково-дослідні), які можуть брати участь у методичному(інструктивному) забезпеченні, робототехніки. Шукаємо зацікавлених, бізнесових та промислових партнерів.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Фітоекологічна оцінка впливу антропогенних чинників (гербіцидів, пестицидів, сільськогосподарських препаратів, нанопрепаратів, ГМО) та глобальних змін клімату

Резюме:  Пропонується тест-система з первинного скринінгу зразків рослин для визначення впливу антропогенних чинників (гербіцидів, пестицидів, сільськогосподарських препаратів, нанопрепаратів, ГМО) та глобальних змін клімату на стабільність їх росту, визначення модельних систем окисного стресу і впливу біотичних стресорів (ввід інфекції в контрольованих умовах), визначення адаптаційного потенціалу рослин.

Переваги та інновації:  Основною перевагою пропозиції є оцінка за інтегральними показниками, що забезпечує високу якість та надійність фіто-екологічних результатів впливу антропогенних факторів. Використання пропонованого експертної оцінки істотно знижує ризики для сільського господарства.

Стадія готовності:  У процесі розробки / лабораторні випробування

Опис шуканого партнера:  Тип шуканого партнера: інвестори, науково-дослідних і виробничих компаній у галузі сільського господарства, Область діяльності партнера: якість продукції, екологічна безпека Завдання які повинні бути виконані партнером: співпраця щодо поліпшення технологій в сільськогосподарському виробництві.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Формування механізмів залучення громадянського суспільства до вирішення екологічних проблем в Україні: приклад Голосіївського району м. Києва

Резюме:  Проект спрямований на виявлення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру, що існують у великому місті, ознайомлення населення з існуючими загрозами та моделлю поведінки при їх можливому настанні

Переваги та інновації:  Ризик виникнення надзвичайних ситуацій особливо зростає у великих містах з високим техногенним навантаженням та високим рівнем зосередження населення. Київ – одне з таких міст. Як потужний промисловий центр він зосереджує низку потенційно небезпечних об’єктів, де зберігаються або використовуються (в силу технологічних процесів) небезпечні хімічні, вибухо- чи пожежонебезпечні речовини, інші джерела небезпеки. Проте навіть за настання надзвичайної ситуації її наслідки – кількість постраждалих та рівень збитків - можна значно знизити завдяки готовності населення. Тому підвищення рівня готовності та формування ефективної протидії є надзвичайно важливим завданням, особливо в умовах нових викликів і загроз, які є нині в Україні. Вибір Голосіївського району як пілотного для даного проекту не випадковий і ґрунтується на його високій релевантності для визначених цілей (поєднання районів техногенного навантаження з включенням збережених природних комплексів – Голосіївський ліс, Голосіївський парк). Таким чином, реалізація проекту сприятиме виявленню існуючих дисбалансів у системі готовності населення до підвищених ризиків, формуванню більш усвідомленої оцінки ситуації та зниженню негативних наслідків у випадку настанню надзвичайних ситуацій.

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  • Громадська організація, що працює в сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки; • Громадська організація, що працює в сфері розвитку місцевих громад, та підвищення їх активності • Бізнес, зорієнтований на розвиток громадянської активності; • Органи місцевого самоврядування. Партнер сприятиме реалізації та удосконаленню продукту.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Фотокатод в області ультрафіолетового випромінювання

Резюме:  Нами було встановлено, що почергова адсорбція атомів Gd та О на поверхняхSi(113) та Si(100) дозволяє отримувати шаруваті системи із окислених атомів Gd. На поверхні Si утворюється температурно стабільний окисел близький до Gd2O3 з роботою виходу  1.0 еВ. Робота виходу такої поверхні практично не змінюється при перебуванні її у вакуумі, а при незначних змінах відновлюється відпалом при температурах до 600С.. Фактично нами створена технологія приготування на Si підкладинці широкозонного напівпровідника з негативною електронною спорідненістю і низькою роботою виходу поверхні, стабільного в часі в умовах вакууму. Така система може бути використана в якості ефективного фотокатоду для фотопомножувачів у діапазоні ультрафіолетового випромінювання. У світі є аналоги нашій системі. Це плівки алмазу (100) вирощені шляхом гомоепітаксії, плівки алмазу на Si(100), плівки окисленого Csна поверхні GaN. На наш погляд створена нами технологія є більш дешевою.

Переваги та інновації:  *

Стадія готовності:  Пропозиція в стадії розробки

Опис шуканого партнера:  Для виконання цієї роботи нам необхідні партнери для виконання спільних досліджень та утворення консорціуму з метою подачі пропозицій до програми Horizon 2020.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Цифрова обробка зображень банкнот

Резюме:  Цифрова обробка зображень банкнот використовується для розв'язання задач розпізнавання номіналу банкноти та перевірки її дійсності. Цей процес поділяється на декілька етапів, які пов'язані з якістю оптичного обладнання й умовами сканування зображення банкноти.

Переваги та інновації:  • Ряд розроблених алгоритмів представляє суттєвий алгоритмічний інтерес і може бути використаний в розробці широкого спектру практичних задач. • Частково розроблені алгоритми дублюють існуючі в світі подібні розробки (але з специфічною алгоритмічною реалізацією). • Досить швидка програмна реалізація алгоритмів, яка дозволяє їх використовувати в детекторах грошових банкнот, що працюють в режимі реального часу.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Фінансові, банкові установи, в системах аутентифікації грошових банкнот. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторами


Цифрова обробка зображень, отриманих з теплового сканера

Резюме:  Розроблені алгоритми цифрової обробки зображень застосовано для задачі пошуку іншорідних об'єктів в зображенні, отриманому при скануванні людини пасивним тепловим сканером. Реалізовано тестову систему, яка може працювати у реальному режимі часу.

Переваги та інновації:  Пасивний тепловий сканер має такі переваги: простота в використанні, відсутність шкоди здоров'ю при роботі в потоці людей. Разом з розробленою системою обробки інформації виріб представляє значний комерційний інтерес. Фізичний пристрій не має відповідних світових аналогів. Дозволяє отримувати інформацію в ситуаціях, недоступних іншим приладам, при інтенсивному використанні достатньо швидко окупається.

Стадія готовності:  Доступна для демонстрації

Опис шуканого партнера:  Установи, що пов'язані з таможнею, пасивним спостереженням, боротьбою з тероризмом. Завдання які повинні бути виконані партнером Надійність, вигідні фінансові пропозиції, чітке уявлення – що він хоче отримати від можливої співпраці.

Мова спілкування:  English / Русский язык / Українська мова


	


	

Зворотній зв'язок з авторамиВгору