Наукові публікації університету

На шляху до європейського грід, Видавництво НТУУ "КПІ" (монографія)


ID: 133381
Кількість показів: 191
дата змінення: 02.12.2014 22:54:29
Ким змінено (ім'я): (ivt3) Іван Войтешенко
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Монографія
Кількість сторінок:  391
Рік видання:  2012
Звітний рік:  2012
Видання:  Видавництво НТУУ "КПІ"
Том:  1
Номери сторінок:  1-391
Галузь науки:  Міждисциплінарні науки
Автори,співробітники Університету:   /  /  /  / Корнелюк Олександр Іванович /  /  /  /  / 
Автори зовнішні:   /  /  /  /  /  /  / 
Кафедра / Відділ:  Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики / НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$ , ISBN 978-966-622-549-1
Ключові слова:  grid, clusters.
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут високих технологій

Повернення до списку

Вгору