Наукові публікації університету

New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Župkov, Slovak Republic


ID: 150311
Кількість показів: 127
дата змінення: 10.11.2015 15:08:49
Ким змінено (ім'я): (geol1) Олена Андреєва
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  9
Рік видання:  2015
Звітний рік:  2015
Видання:  Мінералогічний журнал
Том:  37
Номери сторінок:  3-11
Галузь науки:  Науки про Землю
Автори,співробітники Університету:  Квасниця Ірина Вікторівна /  /  / Грінченко Олександр Вікторович
Кількість недоданих авторів:  4
Кафедра / Відділ:  Геології родовищ корисних копалин / Мінералогії, геохімії та петрографії / НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614166%2F2015%2F37%2F1
Ключові слова:  тетрадиміт, телурид вісмуту, кристалічна морфологія, кристалічна структура, область Жупков, Словаччина
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Інститут/Факультет:  ННІ "Інститут геології"

Повернення до списку

Вгору