Наукові публікації університету

Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник

У підземних водах з кристалічних порід кислого складу іноді можуть формуватися високі вмісти радону. Викорис-
тання збагачених радоном вод для комунальних і господарських потреб призводитиме до потрапляння радону у повіт-
ря приміщень, що додатково підвищить радіаційний фон. Для точної оцінки ефективних доз, обумовлених опроміненням
радоном і його дочірніми продуктами розпаду, необхідно враховувати механізми накопичення у підземних водах, їх хіміч-
ний склад, гідрогеологічний режим підземних вод, глибину водозабору, час транспортування тощо. З цією метою ви-
вчалися підземні води з водоносних горизонтів кристалічного фундаменту м. Хмільник. За пробами із серії водопунктів
(5 глибоких свердловин) проведено комплексні хіміко-радіологічні лабораторні дослідження, що вимагали виконання ема-
наційних вимірювань приладом РРА-01М-03 з точністю 30% і ряду гамма-спектрометричних вимірювань. Отримано дані
про масовий вміст радію-226, загальний об'ємний вміст радону, який змінювався в межах від 15 до 44 МБк/м3
, та вміст
радону, який утворився за рахунок розчиненого й сорбованого радію. Аналіз компонент радону різного походження ви-
явив, що накопичення радону у підземних водах має, головним чином, "еманаційно-дифузійну" природу і мало залежить
від хімічного складу вод. Не виявлено стійкого зв'язку між концентрацією радону та хімічними компонентами вод, окрім
вуглекислоти, марганцю, SO4
2- та Cl-
. Швидше за все, вміст цих компонент впливає на фізико-хімічні процеси сорбції ра-
дію. Оцінка потенційних доз опромінення радоном з підземних вод м. Хмільник здійснювалася шляхом розрахунку річних
еквівалентних доз для різних водопунктів. Результати підрахунку свідчать, що 100-годинна експозиція максимальною
концентрацією розчиненого радону спроможна формувати досить значимі дози опромінення (від 0,005 до 0,025 мЗв/рік),
співставні з тими, які отримують пацієнти при проходженні курсу радонотерапії. Дози від опромінення радоном від
найбільш радономістких водопунктів (свр. 8 і свр. 12) при експозиціях більше 1000 год за рік вже сягають величин в 0,3-
0,4 мЗв/рік, що відповідає рівням санітарно-нормативного регулювання (НРБУ-97/Д-2000). Запропонований спосіб вияв-
лення окремих фізико-хімічних механізмів формування радонових рівнів у підземних водах дозволить точніше описувати
його часову й просторову варіативність, а отримані результати показують свою важливість при радіологічних розра-
хунках у радонотерапії та санітарно-радіаційному регулюванні.

ID: 165635
Кількість показів: 119
дата змінення: 27.04.2017 12:05:42
Ким змінено (ім'я): (geol9) Ірина Цюпа
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  9
Рік видання:  2015
Звітний рік:  2016
Видання:  Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
Том:  2
Випуск, частина:  69
Номери сторінок:  30-38
Галузь науки:  Науки про Землю
Автори,співробітники Університету:  Вижва Сергій Андрійович / Шабатура Олександр Вікторович / Онищук Іван Іванович
Автори зовнішні: 
Кафедра / Відділ:  Геофізики / НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики / НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід
№ теми:   / 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2015/N%202(69)/vyzhva.pdf
Ключові слова:  радон, радій, поглинені дози опромінення, Хмільник, підземні води
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Інститут/Факультет:  ННІ "Інститут геології"

Повернення до списку

Вгору