Наукові публікації університету

Подвійний цикл Хейла у змінах діаметрів великих сонячних плям

У роботi [1] показано, що в еволюцiйних змiнах дiаметрiв великих сонячних
плям (  40 Мм) є певнi закономiрностi, якi потребують подальшого вивчення.
Зокрема, було встановлено, що за останнi 140 рокiв найбiльшi сонячнi пля-
ми з’являлись у 1946-47 рр., а також у 1939 р. Цей висновок був уточнений
Лозицькою [2], яка виявила багато випадкових помилок у базах даних рiзних
обсерваторiй, що стосуються сонячної активностi. Таких помилок у базi даних
Пулкiвської обсерваторiї виявлено десятки, тодi як база даних Грiнвiцької об-
серваторiї [3] виявилась бiльш надiйною. Саме тому автори виконали ревiзiю
роботи [1], виходячи з бази даних лише обсерваторiї Грiнвiча. Основнi резуль-
тати щодо цього є такими.
1. Виявилось, що за останнi 13 сонячних циклiв (№№ 12–24) максимальнi пло-
щi активних областей (а також їх еквiвалентних дiаметрiв) були у 1946-47 рр.,
а також у 1951 р. Виражаючи виправлену за ефект проекцiї площу активних
областей у мiльйонних частках пiвсфери (м.ч.п.), маємо такi значення: 5202 (7
лютого 1946 р.), 6132 (8 квiтня 1947 р.) та 4865 (19 травня 1951 р.). Щодо ж
1939 р. а також в iншi роки, то цей параметр не перевищував 3500 – 4000 м.ч.п.
2. Показник iнтегрального розподiлу для еквiвалентних дiаметрiв активних
областей, визначений на дiлянцi 50 – 90 Мм, змiнюється у досить широких
межах, вiд 3.5 до 10. Виявлено достовiрнi свiдчення того, що у змiнах цього
показника iснує подвiйний цикл Хейла (близько 44 рокiв). Зокрема, мiнiмальнi
значення показника виявленi тричi пiдряд у циклах №№ 14, 18 та 22. Поскiльки
величина цього показника є характеристикою дисперсностi (вiдмiнностi площi
i розмiрiв) активних областей, то можна зробити висновок, що конвективна
зона Сонця може генерувати концентрованi магнiтнi поля (якi дають зародки
активних областей) у рiзних статистичних режимах. Ця особливiсть може мати
значення для розвитку МГД теорiй сонячного магнетизму i його циклiчностi.

ID: 174909
Кількість показів: 79
дата змінення: 29.10.2016 22:37:56
Ким змінено (ім'я): (astro3) Наталія Лозицька
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Тези
Кількість сторінок:  1
Рік видання:  2016
Звітний рік:  2016
Видання:  Вибрані питання астрономії та астрофізики: Міжнародна наукова конференція пам'яті Б.Т.Бабія
Том:  2016
Випуск, частина:  8
Номери сторінок:  19-19
Галузь науки:  Науки про космос
Автори,співробітники Університету:  Єфіменко Володимир Михайлович / Лозицький Всеволод Григорович
Кафедра / Відділ:  Відділ астрофізики
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://astro.franko.lviv.ua/~astroconf/index.html
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Астрономічна обсерваторія

Повернення до списку

Вгору