Наукові публікації університету

"Філософія модальності." Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.


ID: 180537
Кількість показів: 39
дата змінення: 11.11.2016 13:55:27
Ким змінено (ім'я): (fil12) Олена Ключенкова
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  9
Рік видання:  2015
Звітний рік:  2016
Видання:  Збірник наукових праць. - Київ: - КНУ ім. Тараса Шевченка.
Випуск, частина:  В.27
Номери сторінок:  178-186
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Костик Оксана Іванівна
Кафедра / Відділ:  Іноземних мов природничих факультетів
№ теми: 
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_mla&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672446%2F2015%2F27
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Інститут/Факультет:  Інститут філології

Повернення до списку

Вгору