Наукові публікації університету

Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems

Розглядається комплексний пiдхiд до управлiння складними проектами створення розподiлених iнформацiйних систем, який заснований на аналiзi взаємозв'язку процесiв управлiння проектом, створення продукту, управлiння зацiкавленими сторонами i зовнiшнiм оточенням. Проаналiзованi особливостi виконання проектiв створення розподiлених iнформацiйних систем, якi полягають у врахуваннi дiї значної кiлькостi складнихвпливiв з боку турбулентного зовнiшнього оточення та реакцiй
проекту на цi впливи. Для рiшення виникаючих при цьому проблем запропоновано використання проактивного пiдходу. В роботi були iдентифiкованi та формалiзованi основнi структурнi елементи моделi складних проектiв створення розподiлених iнформацiйних систем. Побудована концептуальна модель, за допомогою якої дослiдженi впливи турбулентного оточення проекту на всi елементи моделi. Визначенi ключовi галузi знань такого впливу. Розроблена структурна модель компонентiв створення розподiлених iнформацiйних систем з використанням хмарних технологiй i проектного пiдходу, яка враховує реакцiї на динамiчнi змiни та турбулентностi зовнiшнього оточення. Побудовано математичну модель процесу створення складного IТ продукту, з урахуванням впливу турбулентного зовнiшнього оточення проекту, видiленi основнi характеристики та визначено параметри. Виконано моделювання основних цiльових функцiй математичної моделi процесу створення складного IТ-продукту. Запропонований алгоритм управлiння змiнами на основi проактивного пiдходу в проектах створення розподiлених iнформацiйних систем, який враховує монiторинг середовища реалiзацiї проекту та iдентифiкацiю трьох типiв можливих подiй. В результатi дослiджень була пiдтверджена ефективнiсть використання проактивного пiдходу в проектах створення розподiлених iнформацiйних систем, що дозволить в подальшому використовувати запропонованi моделi для управлiння складними IТ-проектами

ID: 216849
Кількість показів: 26
дата змінення: 30.08.2019 09:58:44
Ким змінено (ім'я): (fit12) Олена Капкайкіна
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  9
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2018
Видання:  EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies
Том:  4
Випуск, частина:  2(94)
Номери сторінок:  6-15
Галузь науки:  Інформатика
Автори,співробітники Університету:  Морозов Віктор Володимирович / Бронін Сергій Вадимович / Кальніченко Олена Володимирівна
Кафедра / Відділ:  Інформаційних систем та технологій
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/139668/138624
Ключові слова:  хмарнi технологiї, розподiленi iнформацiйнi системи, IТ-проекти, проактивне управлiння
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Інститут/Факультет:  Факультет інформаційних технологій

Повернення до списку

Вгору