Наукові публікації університету

Основні засади (принципи) господарського судочинства України

У статті, на основі положень Конституції України та нової редакції Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), розкривається зміст основних засад (принципів) господарського судочинства України як загальних керівних положень, що визначають характер діяльності суду щодо здійснення судочинства в господарських відносинах.
Зазначається, що оновлений ГПК України розширив коло основних засад господарського судочинства, зокрема завдяки таким принципам, як верховенство права, диспозитивність, пропорційність, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення; цілком справедливо принципи судоустрою (здійснення правосуддя виключно судом, незалежність суддів, право на справедливий і поважний суд, мова судочинства і діловодства в судах тощо) ні Конституцією України, ні ГПК України не віднесені до принципів господарського судочинства. Водночас розтлумачується алогічність розміщення статей, у яких розкривається зміст зазначених принципів.
У статті детально розкривається кожен із новітніх принципів господарського судочинства. Аналізується та висвітлюється досвід Європейського суду з прав людини щодо розуміння змісту зазначених принципів.
Автори доходять висновків, що загалом закріплені в ГПК України принципи господарського судочинства відповідають основним конституційним засадам судочинства, хоча норми щодо них і потребують подальшого удосконалення як шляхом узгодження їхнього найменування з найменуваннями, вжитими в Конституції України, так і шляхом більш повного розкриття їхнього змісту.
Зокрема, звертається увага на ті проблеми у законодавчому закріпленні основних засад господарського судочинства, які не були вирішені в оновленому ГПК України (зокрема, не розкрито змісту принципу верховенства права, не поширено дію принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом на фізичних осіб – підприємців, не визнано самостійним принципом рівність сторін, звужено зміст принципу обов’язковості судового рішення тощо).
Конституційні засади судочинства доповнені в ГПК України міжгалузевими принципами судочинства. Водночас певна уніфікація принципів судочинства привела до того, що оновлений ГПК України не містить галузевих принципів, які були б притаманними лише господарському судочинству і відображали його особливості.
Крім того, вважають автори, в законодавстві доцільно більш чітко розмежувати принципи судоустрою і принципи процесуальної діяльності судів.

ID: 221259
Кількість показів: 92
дата змінення: 09.07.2020 11:32:16
Ким змінено (ім'я): (jurist26) Олександр Худенко
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  21
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2018
Видання:  Право України
Випуск, частина:  7
Номери сторінок:  13-33
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Щербина Валентин Степанович / Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Кафедра / Відділ:  Господарського права та господарського процесу
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://rd.ua/storage/lessons/69/10Щербина%20В.,%20Рєзнікова%20В_№%207-2018.pdf
Ключові слова:  принципи господарського судочинства, принципи судоустрою, основні засади господарського судочинства, зміст принципів господарського судочинства
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору