Наукові публікації університету

Поняття бізнесу, його економіко-правова природа та співвідношення із суміжними категоріями

Поняття бізнесу не визначене легально, однак воно набуло значного поширення як в економіці й праві, так і безпосередньо в практиці підприємництва. З поняттям підприємництва, комерційної діяльності та торгівлі поняття бізнесу застосовується паралельно, а тому необхідно встановити співвідношення цих понять.
Визначення основних напрямів економічної політики держави, обрання конкретних правових форм здійснення державного регулювання економіки, засобів державного регулювання бізнесу як діяльності тощо є немислимим без з’ясування сутності самого поняття бізнесу.
Статтю присвячено дослідженню поняття бізнесу, його економіко-правовій природі та співвідношенню із суміжними правовими категоріями. Проаналізовано зарубіжну літературу та з’ясовано, як визначається поняття бізнесу в західній економіко-правовій літературі.
Розкрито стратегію й тактику бізнесу. Зроблено висновок, що вони є взаємозалежними. Вибір стратегії визначає успіх (прибутковість) чи невдачу (збитковість) як усієї діяльності загалом, так і окремої операції. Водночас сама по собі стратегія існувати й реалізовуватися не може без конкретних дій (тактики).
За наслідками дослідження встановлено, що поняття бізнесу є комплексним і багатозначним, його економіко-правова природа з’ясована не до кінця. Воно не має розглядатися як явище суто економічне, соціальне чи виключно правове. В економіко-правовій літературі досить часто бізнес (підприємництво) визначається не просто як господарська діяльність, а саме як тип господарської поведінки, заснованої на пошуку нових, більш ефективних засобів використання ресурсів, організаційно-господарському новаторстві, нововведеннях, задоволенні потреб як суспільства загалом, так і конкретного споживача. Загалом під бізнесом розуміється корисна економічна (господарська) діяльність, що має своєю головною метою отримання прибутку. Це насамперед форма економічної активності, спрямована на здобуття максимального прибутку.
Виділено три основні підходи до співвідношення понять бізнесу та підприємництва за ознакою обсягу: 1) поняття бізнесу є ширшим за поняття підприємництва; 2) поняття підприємництва є ширшим за поняття бізнесу; 3) поняття бізнесу та підприємництва є синонімічними. Найбільш виправданим із позиції потреб чинного господарського законодавства визнано підхід до розуміння підприємництва й бізнесу як синонімічних понять.
У результаті аналізу економіко-правової літератури все розмаїття підходів щодо економіко-правової сутності бізнесу (підприємництва) та його теоретичної основи систематизовано й зведено до таких основних підходів, як атрибутивний, процесуальний, діяльнісний, інституціональний і функціональний. Аналіз кожного з підходів свідчить про те, що в основу легального визначення підприємництва, а також його правового забезпечення покладено атрибутивний і діяльнісний підходи.
Проаналізовано доктринальні підходи до співвідношення понять «підприємницька діяльність (підприємництво)», «комерційна діяльність» та «торговельна діяльність (торгівля)».
Доктринальні підходи щодо цього питання кардинально різняться. Обґрунтовано, що співвідношення між ними має вибудовуватися в такій логічній послідовності: господарська діяльність – підприємницька (комерційна) діяльність – торговельна діяльність.

ID: 225987
Кількість показів: 57
дата змінення: 26.02.2020 19:11:53
Ким змінено (ім'я): (jurist26) Олександр Худенко
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  24
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2019
Видання:  Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
Випуск, частина:  3 (22)
Номери сторінок:  30-53
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Рєзнікова Вікторія Вікторівна / Кравець Ірина Мирославівна
Кафедра / Відділ:  Господарського права
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://applaw.net/index.php/journal/article/view/8/5
Ключові слова:  бізнес, поняття бізнесу, економіко-правова природа бізнесу, основні підходи до економіко-правової сутності бізнесу, підприємництво, стратегія й тактика бізнесу
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору