Наукові публікації університету

Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними

Проблема дослідження феномена ризику гостро постала у минулому столітті, що було пов’язано з бурхливим розвитком ринкової економіки. Ризик притаманний усім ринковим процесам, тому управління ризиками є невід’ємною частиною ефективного управління будь-якою організацією. У зв’язку з цим істотного значення набуває питання оцінки ризиків із правової точки зору та удосконалення механізму управління ними, зокрема й за допомогою правових засобів.
Мета статті полягає у розкритті правової та економічної сторін оцінки ризику та з’ясуванні особливостей правового управління ними.
Розкрито природу феномена ризику, досліджено правову та економічну сторони оцінки ризиків, проаналізовано особливості управління ризиками за допомогою правових засобів, а також надано характеристику основним нормативним актам і міжнародним стандартам у сфері оцінки та управління ризиками. Доведено, що право є універсальним засобом правового управління ризиками, оскільки стабілізує ситуацію вибору (наприклад, між правомірним і неправомірним ризиком), або ж, навпаки, збагачує, розширює вибір ризикуючого суб’єкта різноманітними варіантами, диверсифікує ризики, надає свободу в прийнятті ризику (право на ризик). Визначено управління ризиками в господарському праві як діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на аналіз, прогнозування та оцінку ймовірності настання ризику в умовах невизначеності з вибором превентивних заходів з метою мінімізації можливих майнових втрат, а у разі їх виникнення – розподілу тягаря несення таких втрат між учасниками господарських правовідносин.
Зроблено висновок, що в Україні не створено належної законодавчої бази для ефективного управління ризиками, оскільки національні стандарти не враховують положення нормативно-правових актів України, що регулюють окремі сторони діяльності організацій при здійсненні процесів ризик-менеджменту, а також культуру менеджменту, яка сформувалася у нашій країні. Тому на часі розробка вітчизняних стандартів управління ризиками, які ґрунтувалися б на міжнародному досвіді, використовували адаптовану термінологію, а також враховували особливості економічної ситуації в Україні.

ID: 226257
Кількість показів: 54
дата змінення: 26.02.2020 21:22:24
Ким змінено (ім'я): (jurist26) Олександр Худенко
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  15
Рік видання:  2018
Звітний рік:  2019
Видання:  Право України
Випуск, частина:  5
Номери сторінок:  101-115
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Автори зовнішні:  Стефанчук Руслан Олексійович
Кафедра / Відділ:  Господарського права та господарського процесу
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://rd.ua/storage/lessons/42/427.%20Рєзнікова%20В.,%20Стефанчук%20Р._101-115.pdf
Ключові слова:  ризик, оцінка ризиків, ризик-менеджмент, правове управління ризиками
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору