Наукові публікації університету

Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин

В умовах лібералізації торгівлі, розширення зовнішньоекономічної діяльності українських суб’єктів господарювання, віддаленості постачальників від покупців існує об’єктивна необхідність розвитку інституту торгових посередників. Актуальність обраної теми зумовлює важлива роль торговельно-посередницьких відносин, недостатнє їх нормативно-правове регулювання та фрагментарне дослідження у господарсько-правовій доктрині.
Метою статті є формулювання авторського визначення поняття “торговельнопосередницькі правовідносини”, здійснення їх класифікації та з’ясування складу, зокрема й із врахуванням доктринальних положень, які раніше висвітлювалися у фахових джерелах щодо посередницьких правовідносин, що є загальними стосовно досліджуваних.
У статті обґрунтовано, що торговельне посередництво – це обов’язковий елемент ринку. Аналізується точка зору, відповідно до якої ототожнюється сутність торговельного посередництва із поняттям торговельної діяльності. Доведено, що з економічного погляду торговельну діяльність можна віднести до посередництва, проте з юридичного – її не можна ототожнювати з посередництвом. Наведено авторське визначення поняття “торговельно-посередницькі правовідносини”, сформульовані їхні ознаки. Здійснена класифікація вельно-посередницьких правовідносин за такими критеріями: структура, характер, територія здійснення.
Проаналізовано склад торговельно-посередницьких правовідносин. Суб’єктний склад є кваліфікуючою ознакою торговельно-посередницьких правовідносин як виду посередницьких правовідносин. Замовником у торговельно-посередницьких правовідносинах може бути виробник, продавець (постачальник), покупець товарів, який надав (переважно на підставі торговельно-посередницького договору) торговому посередникові право на вчинення в сфері торгівлі певних юридичних та (або) фактичних дій, хоч переважно й від власного імені, але в його інтересах та його коштом, з метою встановлення господарських зв’язків із третіми особами з приводу продажу та (або) купівлі товарів. Торговим посередником (головною фігурою торговельно-посередницьких правовідносин) є суб’єкт господарювання, який систематично здійснює на професійних засадах торговельно-посередницьку діяльність, за загальним правилом, від власного імені, але коштом та в інтересах замовника за винагороду. Об’єктом торговельно-посередницьких правовідносин можна визначити: а) торговельно-посередницьку послугу, що споживається у процесі здійс нення торговельно-посередницької діяльності; б) нематеріальне благо та (або) корисний ефект, що є наслідком надання торговельно-посередницької послуги й заради якого сторони вступають у торговельно-посередницькі правовідносини. Змістом торговельно-посередницького правовідношення є діяльність (дії) – процес надання торговельно-посередницької послуги, в якому контрагенти наділені кореспондуючими правами та обов’язками.

ID: 242798
Кількість показів: 40
дата змінення: 24.02.2020 21:06:20
Ким змінено (ім'я): (jurist26) Олександр Худенко
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  19
Рік видання:  2019
Звітний рік:  2019
Видання:  Право України
Випуск, частина:  8
Номери сторінок:  210 - 228
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Рєзнікова Вікторія Вікторівна / Кравець Ірина Мирославівна
Кафедра / Відділ:  Господарського права та господарського процесу
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2019_8/pravo_2019_8_s14/
Ключові слова:  посередницька діяльність, торговельна діяльність, торгівля, торговельний посередник, товар, торговельно-посередницькі правовідносини
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору