Наукові публікації університету

Еволюційне тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як спосіб створення нових норм у приватному праві

Ця стаття присвячена дослідженню еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, яке здійснюється Європейським судом із прав людини, в частині меж здійснення такого тлумачення. Необхідність такого дослідження пов’язана із тим, що Страсбурзький суд нерідко розширює або ж взагалі встановлює новий зміст норм національного права. З цією метою автор аналізує рішення Європейського суду з прав людини, що присвячені змісту еволюційного тлумачення. Одним із таких рішень є справа редакції «Правое дело», де Суд визнав, що відсутність на національному рівні достатньої законодавчої бази, яка б давала змогу журналістам використовувати отриману з інтернету інформацію без страху піддатися санкціям, серйозно перешкоджає змозі преси відігравати роль «сторожового пса демократії». Таким чином, Суд розширив положення ст. 42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації» (в зазначену статтю не вносилися зміни з моменту її прийняття), тим самим створивши нове положення національного законодавства України, яким звільнив журналістів від відповідальності за передрук інформації, яка була отримана ними з мережі Інтернет.
Крім того, автор зосереджується на справах, в яких Європейський суд із прав людини вимагає від національних органів влади достатньою мірою врахувати принципи, що випливають із його рішень щодо аналогічних питань, навіть якщо вони стосуються інших держав. Варто наголосити також на тому, що Страсбурзький суд також іменує себе конституційним судом європейського публічного порядку, оскільки, на його переконання, він постановляє остаточне авторитетне рішення у сфері захисту прав людини.
За результатами дослідження автор дійшов висновку, що рішення Європейського суду з прав людини не змінює змісту міжнародного договору − Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, а лише розширює зміст наявних у ньому прав і свобод, створюючи при цьому «нове правило» для національних правових систем, яке використовує у своїй подальшій практиці незалежно від того, в рішенні проти якої країни містилося «створене ним правило».

The paper analyses evolutionary interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the European Court of Human Rights in relation to the limits of its implementation. The author focuses on the decisions of the European Court of Human Rights on the content of evolutionary interpretation. One such decision is the case of the Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine. The Сourt stated Internet plays in the context of professional media activities and its importance for the exercise of the right to freedom of expression generally. Therefore the Court considers that the absence of a sufficient legal framework at the domestic level allowing journalists to use information obtained from the Internet without fear of incurring sanctions seriously hinders the exercise of the vital function of the press as a “public watchdog”. In the Court’s view, the complete exclusion of such information from the field of application of the legislative guarantees of journalists’ freedom may itself give rise to an unjustified interference with press freedom under Article 10 of the Convention. Therefore, the Court changed Ukrainian law – specifically the Press Act – by creating a new rule of national law that exempts journalists from civil liability for verbatim reproduction of material published in the Internet.
Special attention is paid to cases in which the European Court of Human Rights requires national authorities to take due account of the principles that follow from its decisions on similar issues, even if they concern other States. It also should be noted that the Strasbourg Court calls itself a constitutional court of European public order, since it makes the final and most authoritative decision in the field of human rights protection.
It is concluded that the European Court of Human Rights does not change the content of an international treaty, it merely expands the content of rights and freedoms already existing in it. At the same time the Strasbourg Court creates a “new rule” for national legal systems and these “new rules” must be taken into account by the Governments of all the High Contracting Parties.

ID: 244586
Кількість показів: 25
дата змінення: 31.03.2020 15:48:40
Ким змінено (ім'я): (jurist7) Роман Сабодаш
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  5
Рік видання:  2019
Звітний рік:  2020
Видання:  Науковий вісник публічного та приватного права
Том:  1
Випуск, частина:  4
Номери сторінок:  139-143
Галузь науки:  Соціальні науки, інші
Автори,співробітники Університету:  Сабодаш Роман Богданович
Кафедра / Відділ:  Цивільного права
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/4/tom_1/25.pdf
Ключові слова:  еволюційне тлумачення, практика ЄСПЛ, нове правило, обов’язковість рішень, друковані ЗМІ
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Інститут/Факультет:  Інститут права

Повернення до списку

Вгору