Наукові публікації університету

Сeratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров'я)

A rare relict species, Сeratophyllum tanaiticum, was found in three lakes during survey of floodplain vegetation in the lower reaches of the Supіy River (Cherkasy Region, Ukraine). These lakes are located on the left bank of the Supіy River, near its confluence with the Dovhun River, which is actually one of the former riverbeds of the Dnipro River. The studied area is represented by floodplain complexes formed by segments of the old floodplain, terrace depressions nearby and upland terrace. There are many small (less than several ares in area) bayou lakes, filled with water during floods, which due to special character of underlying surface (fascia of fine-grained sand and loam) dry out very slow during periods of low water levels in late summer and autumn. The localities of С. tanaiticum, where it plays a role of codominant and assectator in hydrophyte communities, represent habitats of little overgrown drying eutrophic reservoirs with organogenic benthic sediments. Plant communities featuring species identify relatively clean reservoirs. Ensuring sufficient water level in specific reservoirs – drying bayou floodplain lakelets – in the first half of vegetative season may be considered as the main conservation measures for С. tanaiticum.

Під час обстежень ділянок заплави нижньої течії р. Супій ( Черкаська обл., Україна) в акваторіях трьох озер, що знаходяться на ділянці заплави в гирловій час¬тині лівого берега р. Супій, у місці її впадіння в р. Довгун, яка фактично є одним із залишкових та затухаючих русел Дніпра, виявлено зростання рідкісної рослини Сeratophyllum tanaiticum. Досліджена територія пред¬ставлена заплавними комплексами, сформованими сег¬ментами старої заплави, притерасними зниженнями та боровою терасою. Тут трапляється багато невеличких (площею, меншою кількох ар) озер старичного похо¬дження, що наповнюються водою під час повеней, та через особливості підстилаючої поверхні (фації з тонко¬зернистими пісками та суглинками) дуже повільно ви¬сихають під час пізньолітніх та осінніх меженей. Місцез¬находження С. tanaiticum, в яких він відіграє роль кондо-мінанта та асектатора в угрупованнях гідрофітів, цілком репрезентують такі біотопи виду, як малозарослі переси¬хаючі евтрофні водойми з органогенними донними від¬кладами. Фітоценози з участю виду ідентифікують водо¬йми як умовно чисті. Основним заходом зі збереження С. tanaiticum можна вважати забезпечення достатнього рівня води в першу половину вегетаційного періоду в специфічних водоймах – пересихаючих старичних за-плавних озерцях.

ID: 67011
Кількість показів: 59
дата змінення: 28.11.2017 12:10:06
Ким змінено (ім'я): (bio_30) Вікторія Мартинюк
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  5
Рік видання:  2017
Звітний рік:  2017
Видання:  Український ботанічний журнал
Том:  74
Випуск, частина:  4
Номери сторінок:  355-359
Галузь науки:  Науки про рослини та тварин
Автори,співробітники Університету:   / Шевчик Василь Леонович
Кафедра / Відділ:  Ботаніки
№ теми:  16КФ036-07
Ключові слова:  Сeratophyllum tanaiticum, protection, Supiy River Delta, Middle Dnipro
Інститут/Факультет:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Повернення до списку

Вгору